srpskinacionalisti.com

НИ РАТ НИ ПАКТ - Др Милан Стојадиновић

Форумска правила
Обавезно прочитајте Правилник о понашању на Форуму и форумски бонтон пре учешћа у дискусијама!
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

НИ РАТ НИ ПАКТ - Др Милан Стојадиновић

Порука Vranac 12.4.2006. 14:54

:!: Evo dajem vam na uvid da pročitate oko 100 strana fenomenalnih memoara Milana Stojadinovića - Ni rat ni pakt. U početku tekstovi idu redom, kasnije su preskakani i ubacivani samo najinteresantniji. Molim administratora da stavi ovo pod AKTUELNO.

U kući roditelja
Milanov otac rođen u selu Stopanji, blizu Kruševca

Za ono što sam u životu postao, najviše imam da blagodarim svome ocu Mihailu. On je seljački sin, kao što je u ono vreme bilo 90% stanovnika. Rođen je u selu Stopanji, blizu varoši Kruševca, koji je jedno vreme, u srednjem veku, bio prestonica srpskih vladara. Njegov otac zvao se Lazar, a pradeda Stojadin, od koga smo mi posle dobili porodično prezime i zvali se Stojadinović, prema tadašnjem običaju i naređenju Karađorđevom, na početku HúH veka, o obaveznom uvođenju porodičnog imena.
Majka mog oca zvala se Stanojka, rođena Mutavdžić, o kojoj mi je otac sa pijetetom govorio. Ona je podnosila najveće žrtve samo da bi njen sin „lepojko" (moj otac je u mladosti bio vrlo lep čovek) mogao da „svrši škole": A „svršiti škole" nije bilo lako. Od Kruševca do Beograda - železnica nije bilo - moj otac je išao peške: šest dana.
Kada je svršio pravni fakultet, dobio je prvo nameštenje u Kragujevcu i stanovao kod Jane, udove Marka Markovića, bogatog građevinskog preduzimača. Jana je bila vrlo energična žena. Tri puta se udavala i jedan od njenih muževa bio je Krsmanović, u čijoj se kući, na Terazijama, u Beogradu, 1. decembra 1918. proglasilo ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu.
Kod udovice Jane stanovala je njena sestričina Milica, kći Vladimira i Jelisavete Pavlović, rodom iz Gornje Vrbave, kod varoši Gornji Milanovac, u Srbiji. Tri godine čekao je moj otac mladu devojčicu Milicu dok nije navršila 17 godina i onda su se venčali. Godinu dana docnije rodio se njihov prvi sin, 4. avgusta 1888. u Čačku, gde je moj otac bio premešten u tamošnji sud. Dali su mu ime Milan, verovatno usled toga što je u to vreme vladao kralj Milan Obrenović, a kum je bio pristalica te dinastije. To prvorođenče bio sam ja.
Moja majka takođe je bila vrlo lepa žena, pravi predstavnik čiste šumadijske rase, iz onog centra Srbije, oko planine Rudnika, u čijoj su najbližoj okolini buknula tri srpska ustanka: prvi pod Karađorđem Petrovićem (1804), drugi pod Milošem Obrenovićem (1815), oba protiv turske okupacije, i treći pod pukovnikom Dražom Mihailovićem (1941) protiv nemačke okupacije, u Drugom svetskom ratu.

Imao je čuvene pretke
Sa majčine strane bio u rodu s Tomom Vučićem Perišićem
Priredio: Miroslav Janković

Nasuprot mom ocu, koji je bio malog rasta, pa su ga drugovi zato zvali Mikica, moja majka bila je visoka i vitka. NJen praded po ocu, u pobočnoj liniji, bio je Melentije Pavlović, arhimandrit manastira Vraćevšnica i zajedno sa Milošem učestvovao u borbama protiv Turaka.
Ostalo je zabeleženo u istoriji našeg naroda kako su u boju kod LJubića (1815) Turci bili potisnuli Srbe, tako da je njihov poraz izgledao neizbežan. U tom tragičnom trenutku Miloš primeti kako je arhimandrit kleknuo na kolena, pa se moli Bogu. Povuče ga za rukav, pa reče:
- Čujete, oče, sada nije vajda moliti se Bogu, nego uzmi onaj doboš i lupaj, a ja ću trčati i vikati ne bi li se ljudi ustavili i povratili!
I doista, blizu njih ležaše na zemlji doboš pored poginulog vojnika dobošara. Melentije odmah stade udarati u njega i Srbi se pomalo počeše pribirati i ponovo udare na Turke. Tako su odneli sjajnu pobedu, za koju poznati srpski istoričar M. Đ. Milićević veli da je „posvedočila ozbiljnost srpskog narodnog ustanka i obezbedila sve docnije uspehe". U bekstvu preko Morave poginuo je i turski komandant Čaja-paša.
Za ukazanu hrabrost i neumorno sudelovanje u ratovanju, Miloš je docnije, kada je uspeo da postane vladajući knez, nagradio Melentija, te je postao mitropolit Srbije (1830). On je bio prvi Srbin na tom položaju, koji su dotle zauzimali isključivo Grci.
Među Miloševim protivnicima naročito se istakao Toma Vučić Perišić, koji je takođe iz porodice moje majke, pošto je bio brat od strica mitropolita Melentija. On je bio šef političke stranke koja se zvala „Ustavobranitelji". Sjajan govornik i veliki demagog, bio je jedno vreme najmoćniji čovek u Srbiji: „Prva ličnost u državi posle Kneza" - precizira prof. Slobodan Jovanović. Dodeljeno mu je zvanje „vojvoda" sa titulom „prevashoditelstvo". Čuven je bio njegov govor u kome je rekao:
- Ja se ne bojim nikoga: ni Knjaza, ni Sovjeta, ni popečitelja, ni mitropolita i niko ne treba da se boji koga. Mi smo svi ravni: što je Knjaz, to je i svinjar - što je svinjar, to i savetnik - što savetnik, to i terzija - a što terzija, to i sudija - a što sudija, to i ja... Svi smo jednaki! Ne treba da se samo jedan greje na suncu, a mi svi da stojimo u ladu, i samo jedan da podigne glavu visoko, a mi svi da gledamo u zemlju, no valja svi da gledamo gore i svi da se grejemo na suncu...
„Ustavobranitelji" su uspeli da ograniče apsolutnu vlast kneza Miloša donevši Ustav (1830). Zatim su ga zbacili sa prestola (1839), pa i njegovog naslednika kneza Mihaila (1842) i doveli na srpski presto Aleksandra, sina Karađorđevog. Kada je, međutim, 1858. ponovo uspostavljena dinastija Obrenovića i vraćen na presto Miloš, on se strašno osvetio Vučiću. Držao ga je, već ostarelog i iznemoglog, u tamnici i to sa okovima na nogama, kao najtežeg zločinca. U tamnici je i umro. Veruje se da je bio otrovan, po naređenju Miloševom.
Tako su moji pretci, tokom vremena, od pristalica dinastije Obrenović, postali pristalice dinastije Karađorđević i nosioci demokratskih ideja o ograničenju vladarskog despotizma.
Moj otac,kao član Radikalne stranke, čiji je šef bio Nikola Pašić, uzeo je vidnog učešća u političkom životu i kako su radikali čas bili na vlasti, čas u oštroj opoziciji prema kraljevima iz dinastije Obrenović (Milan i Aleksandar), to je i moj otac u toku svoje činovničke službe od preko 40 godina, bio čas unapređivan, čas progonjen. Otuda je on često premeštan iz jednog mesta u drugo, čak i docnije, u vreme kada je postao sudija. Iako je demokratski Ustav od 1888 - koga su radikali napisali i uveli - predviđao sudsku nezavisnost i nepokretnost sudija, za vreme Aleksandra Obrenovića sudska nezavisnost bila je više puta suspendovana. U to doba praktikovalo se da se Ustav ukine za jedan sat, u pola noći, a time se ukidala i nepokretnost sudija. Za taj jedan sat potpišu se ukazi, kojim se penzionišu ili premeštaju svi politički protivnici Vlade, a na njihove položaje dovedu sopstvene pristalice. Odmah zatim Ustav se vraća u punu važnost i tako novi sudski funkcioneri dobiju privilegiju stalnosti i nepokretnosti.
Kao što se vidi, sistem je prilično prost i duhovit, ali on je u porodici mog oca imao taj rezultat da smo se nas četvoro njegove dece, dva brata i dve sestre, svaki od nas rodio u drugom mestu: ja u Čačku, brat Dragomir u Užicu, sestra Nadežda u Kruševcu i najmlađa sestra Radmila u Beogradu.

Najbolji Kruševljani pali na Kosovu

Milanov otac je voleo da ironično komentariše istoriju
Celog svog života moj otac je pravio sudsku karijeru. Prešao je sve stepene, od najmanjeg pa do najvišeg, to jest do sudije vrhovnog kasacionog suda. Kad je na svršetku godina starosti bio penzionisan, on je još nekoliko godina vršio advokatsku praksu.
Kao dugogodišnji sudija i advokat, on je poznavao psihologiju ljudi, imao veliko lično iskustvo i teško da bi ga neko mogao u nečemu prevariti. Kada bi mu se skrenula pažnja na izvesnu ličnost da bude oprezan u govoru s njom, on bi - pola u šali, pola u zbilji - imao običaj da kaže:
- Ne brini! Imao sam ja posla i sa većim zlikovcima!
Pouzdanost u sebe i u svoju ocenu ljudi i prilika ogledala se i u načinu njegovog govora. Često bi uzimao ton ironičan, pokazujući svoju superiornost, ali uvek na način da to drugog ne uvredi. Isto tako mnogo je voleo da se šali i da pravi viceve na tuđi, ali i na svoj račun. Kada bi mu neko hteo da polaska da je, s obzirom da je rodom iz najbliže okoline Kruševca, i on takođe jedan od potomaka srpskih junaka, koji su u borbi protiv Turaka ginuli na Kosovu polju "za krst časni i slobodu zlatnu", on bi taj kompliment odbijao sa osmejkom:
- Najbolji Kruševljani pali su na Kosovu polju pored svog cara...
Kao sudija, on se držao strogo pravnih propisa, zakonskih prava i dužnosti, bio strogo moralnog shvatanja, kako u javnom, tako i u privatnom životu.
Sa svojom ženom, mojom majkom, živeo je u najvećoj slozi i ljubavi. Nikad nisam čuo da su ikada izmenjali koju oporu reč.
Prema meni moj otac je bio i otac i drug. Pravili smo šetnje i izlete peške po okolini Kruševca. Kada bismo prolazili pored koga istorijskog mesta, on bi mi u dve reči objašnjavao njihov značaj.
Poreklo mog oca iz okoline prestonice cara Lazara i moje majke sa Rudnika, kao i njeno srodstvo sa herojima iz vremena borbe Srba za svoju nacionalnu slobodu, uticali su na mene da sam sa najvećim interesovanjem čitao sve što sam mogao naći u udžbenicima istorije i narodnim pesmama o boju na Kosovu i o Prvom i Drugom srpskom ustanku protiv Turaka.
To moje prvo vaspitanje u kući mojih roditelja bilo je, dakle, upućeno u čisto srpskom, nacionalnom duhu.
S druge strane, materijalne štete koje smo trpeli zbog progona, kojima je moj otac bio izložen kao član Radikalne stranke, u borbi protiv poslednjeg kralja iz dinastije Obrenović, izazvali su kod mene ogorčenje na despotizam kraljevske samovolje i budili duh borbenosti radi trijumfa demokratskih načela i poštovanja čovekovih prava.

Početak školovanja
Priredio: Miroslav Janković

Osnovnu školu sam počeo u Čačku a dovršio u Kruševcu i tu pošao u gimnaziju, koju sam produžio u Užicu, gde sam učio treći, četvrti, peti i šesti razred.
U ova dva poslednja razreda počeo sam da se interesujem i za politička pitanja. U to vreme u Užicu, pa i u užičkoj gimnaziji bilo je dosta socijalista. Oni su krišom širili među đacima "Radničke novine", zabranjen socijalistički list. Njegov naslov sa krupnim crvenim slovima privukao je moju pažnju i ja sam počeo da ga uzimam najviše zbog primamljivog spoljnog izgleda. Nikad dotle nisam bio video novine sa crvenim slovima.
Tada sam upoznao Živka Topalovića, koji je u školi bio dve godine stariji od mene. On je docnije postao šef Socijalističke stranke u Jugoslaviji.
Topalović je bio organizovao mala predavanja za nas đake-socijaliste. Bilo nas je desetak. U nekom malom, siromašnom i mračnom lokalu tajno smo se sastajali. Moralo je to biti u dvorištu iza nekog dućana sa takozvanim "užičkim proizvodima", jer se osećao miris sušenih saraga, goveđih kobasica i svinjske pršute.
Mene je Topalović oduševio svojim vrlo ubedljivim izlaganjem teorije Karla Marksa o stvaranju "viška vrednosti". Bilo mi je jasno da "višak vrednosti" potiče od neplaćenog rada i da prema tome kapitalista živi na račun radnika. Ova nepravda morala me je revoltirati.
Slušajući ta predavanja i čitajući "Radničke novine", meni je izgledalo kao da mi se otvara čitav jedan za mene novi svet, koji je interesantno upoznati, ući u njegove tajne i videti kako postaje, kako se razvija i kako ima da svrši. Sve su to Marks i Engels izložili sa gvozdenom logikom i sa njihovom teorijom o kapitalizmu i borbi klasa, predvideli i proračunali. Meni je to sve izgledalo tako jasno, prosto i ubedljivo.
Onda sam počeo tražiti i drugu socijalističku literaturu. Bilo je vrlo malo spisa na srpskom jeziku, obično u vidu malih brošura, u drečećim crvenim koricama, koje su već svojom spoljnom bojom odavale revolucionarne ideje, a svojim malim formatom bile zgodne za doturanje i skrivanje od profesora i roditelja. Moj otac bio je u to vreme predsednik Okružnog suda, najviši predstavnik sudske vlasti u tom mestu, ugledan član jedne notorno anti-socijalističke partije. Ko bi mogao pomisliti da njegov sin ide na tajne, revolucionarne sastanke!
Ja sam išao i na javne zborove Socijalističke stranke, koja se zvanično zvala "socijaldemokratska". Siromaštvo stanovnika užičkog okruga uticalo je da je ta stranka imala izvestan broj, premda ne veliki, svojih pristalica. Na njihovim zborovima bi govorili njihovi prvaci, Dragiša Lapčević i Dimitrije Tucović, obojica rodom iz užičkog okruga. Nosili su velike crvene "leptir" mašne i kada bi govorili stalno su gestikulirali raširenim rukama. Dok je Tucović bio uglađen, obrijan sa malim brkovima, Lapčević je nosio nakostrešene brkove i veliku bradu, raštrkanu u svim pravcima, pa je uz to sa svojom razbarušenom kosom na glavi dosta ličio na Karla Maksa, što je možda uticalo da ga nazovu "ocem srpskog socijalizma".
Na njihovim zborovima, uvek van varoši - okolnost koja je meni olakšavala da im prisustvujem - nad uzdignutom tribinom za govornike bila je uvek istaknuta krupnim crvenim slovima socijalistička deviza: "Proleteri sviju zemalja, ujedinite se!"
U vreme mog bavljenja u Užicu, posetio je grad kralj Aleksandar Obrenović sa svojom ženom Dragom. Većina naroda nije odobravala taj brak, jer se smatralo da nije dostojno da Kralj dovodi na presto jednu ženu, udovicu, stariju od njega 10 godina, a uz to sa reputacijom moralnog vladanja na dosta niskom nivou. Govorilo se čak da je ona otrovala svog prvog muža, pukovnika Mašina.
Ja sam njihovom venčanju prisustvovao godinu dana ranije u Beogradu, zajedno sa svojim ocem, koji je morao doći kao član neke "deputacije iz naroda". Stajali smo na Kalemegdanu kada su oni u fijakeru prolazili ka Sabornoj crkvi, nasmejani, srećni i veseli.
Posle tog venčanja Kralj je putovao sa Kraljicom po zemlji verovatno u nadi da će se tako oboje "približiti narodu" ili možda postati čak i "popularnim"...


Draga Mašin lepa žena

Bila je vrlo lepa, krupnih očiju i okruglih linija. Deda Milošev vojvoda
Prvog dana Kraljevog bavljenja u Užicu priređena je uveče obligatna bakljada i iluminacija varoškog centra. Mala električna centrala na reci Đetinji, kraj Užica, sva je brektala, čineći krajnje napore da osvetljenje bude što bolje.
Sa balkona prvog sprata gimnazijske zgrade govorio je okupljenom narodu Kralj, obučen u generalsku uniformu, naslonjen na sablju, sa Kraljicom pored sebe. Ona ga je držala pod ruku i pripijala se uz njega. Imala je na glavi šešir sa velikim obodom kako je onda bilo u modi. Belo nojevo pero bilo je prkosno zadenuto u njemu. Spoljni izgled njihove pojave na balkonu davao je utisak intimne, srećne ljubavi i kao da je želeo taj utisak još više pojačati, Kralj je počeo svoj govor čvrstim i jakim glasom (u ono vreme nije bilo mikrofona):
- Dragi moji Užičani! Kraljica i ja srećni smo...
Ne sećam se više sadržine tog govora, koji uostalom nisam sa mnogo pažnje ni pratio, više obuzet posmatranjem celog tog čarobnog prizora: kraljevski par na balkonu, oko mene hiljade ljudi, gologlavi, okrenuti u jednom pravcu, osvetljeni "morem svetlosti" kakvu dotle nisam nigde imao prilike da vidim.
Varoš Užice, po svojoj političkoj boji, u ogromnoj većini pripadala je Radikalnoj stranci, a njen prvak bio je prota Milan Đurić. Iako je svakako mnogo češće posećivao političke zborove i partijske konferencije, nego li božje službe u crkvi, kao svešteno lice, više nego drugi, nije mogao odobravati Kraljev izbor. A protin uticaj u narodu bio je veliki. Govorio je neopisanom brzinom. Sa njegovih 120 reči u minuti kao narodni poslanik u parlamentu zadavao je teškoće stenografima. Na zborovima među narodom, okretao se na govorničkoj tribini kao kakva čigra. Jedan od njegovih glavnih argumenata bio je uvek pozivanje na "pradedovske kosti".
Imao bi običaj da kaže: "Pradedovske kosti traže od nas..." Ili: "Kosti naših pradedova gledaju nas iz grobova" itd. Taj patriotski ton u njegovim govorima imao je velikog uspeha, jer je znatan deo Užičana, poreklom iz susednog Sandžaka, Novi Pazar, pobegao otuda usled turskih zuluma i sklonio se u slobodno Užice, ostavljajući kosti pradedova u turskom ropstvu.
Pogođen tim užasnim argumentom, koji je grmeo kao neka zakletva sa druge strane sveta, niko nije bio u stanju da pred protom Đurićem brani brk između Aleksandra i Drage, premda je ona lično imala izvesne argumente u svoju korist: bila je vrlo lepa, krupnih očiju i okruglih linija. Njen deda bio je Milošev vojvoda za vreme Ustanka (zvao se Nikola Lunjevica) i prema tome bila je na srpskom prestolu jedna Srpkinja, a ne strankinja, kojima su se obično balkanski kraljevi venčavali da bi imali žene "kraljevske krvi".
Nepovoljno mišljenje prote Đurića o kraljici Dragi uticalo je da su veliki deo sakupljenog "naroda" pred gimnazijskom zgradom te večeri sačinjavali mi, učenici gimnazije, po naredbi vrlo strogog direktora.
Kako je mišljenje o Dragi vladalo u ono doba, to mi je docnije pričao jedan njen savremenik, Đorđe Genčić, koji je bio ministar unutrašnjih dela u jednoj Vladi pred venčanje kralja Aleksandra. Da bi odvratio Kralja od nepriličnog braka, ministar se najzad reši da Kralju "otvori oči".
- Vaše Veličanstvo neće valjda uzeti ženu koja je imala toliko ljubavnika...
- To su klevete! - uvređeno odvrati Kralj.
- Ja Vam mogu navesti imena...
- Koga? - upita Kralj ljutito.
- Sebe lično... odgovori ministar.
- Ah, to je samo Vaša osveta što je moj otac spavao sa Vašom ženom...
- To mi nije poznato - odgovori hladno Genčić - ali u svakom slučaju Vaš otac, kralj Milan, nije od nje napravio Kraljicu Srbije...
U ono doba u Srbiji žene na selu ljubile su u ruku muškarce, a sada je dvorski ceremonijal zahtevao da ljudi, pa i stariji po godinama, ljube ruku Dragi Lunjevica Mašin... Veće uvrede nije moglo biti za ponosne Srbe.
Uz to je došlo da Draga nije mogla dati svome mužu naslednika prestola. Da bi tu neugodnu stvar izbegla, jer je mogla vrlo lako dovesti do razvoda braka, ona je fingirala da je u drugom stanju.


Ubistvo kralja i kraljice
Priredio: Miroslav Janković

Iz unutrašnjosti neke "patriotske" organizacije počele su već slati kolevke za buduću bebu, koja nikako nije imala nameru da se rodi. Draga je kolevke primala, nije ih vraćala i tvrdilo se u ono doba da je planirala da u datom momentu tuđe dete podmetne kao svoje. Međutim, taj plan nije uspeo i kad se otkrilo da Kraljica uopšte ne očekuje nikakav porođaj, onda se po narodu počela širiti vest kako će se jedan od njene braće proglasiti za naslednika prestola Kraljevine Srbije.
Tada je čaša strpljenja bila prepuna. Stvorena je vojnička zavera u kojoj su učestvovali oficiri iz Beogradskog garnizona. U noći od 12 juna 1903. Kralj i Kraljica su ubijeni. Ubijena su takođe oba brata Kraljičina, tako da je totalno utvrđena dinastija Obrenovića, zajedno sa eventualnim "pretendentima" na presto, kakvi su možda mogli biti braća Lunjevica.
Vest o tome događaju odmah se pročula po Užicu. Ja sam je čuo od moje babe Janje, kojoj je to dostavila jedna komšinica, pošto su se prvo zatvorile u podrum naše kuće, da ih niko ne vidi i ne čuje kad se ta važna poverljiva vest imala da saopšti. Kad je zatim ta novost bila i zvanično potvrđena, u Užicu je bila primljena sa najvećim oduševljenjem.
Nekoliko dana docnije doznali su se još neki, iako ne svi detalji kraljevske tragedije. Ubistvo je izvršeno u samom kraljevskom Dvoru, u spavaćoj sobi bračnog para, a da bi se i narod na ulici uverio da su oboje mrtvi, njihova polunaga tela bračne su kroz prozor.
Ova tragedija kraljevskog para učinila je na mene dubok utisak. Samo kratko vreme pre toga gledao sam njih dvoje u svom sjaju, srećni jedan pored drugog, na balkonu gimnazije, a sada su oboje ležali mrtvi na ulici, kako se u ono vreme postupalo sa besnim psima po Užicu. A mnogi od onih, koji su se radovali njihovoj poseti gradu, sada su se isto tako radovali njihovoj smrti.
Kod starijih ljudi to mešanje vojske u politiku bilo je smatrano kao jedna tamna tačka, ali su uviđali da se mora preko nje preći, hteli ili ne hteli, jer se postiglo ipak nešto veliko, ogromno, a to je oslobođenje zemlje od tiranije Aleksandra Obrenovića.
Radikalna stranka - iako nije učestvovala u oficirskoj zaveri - primila je taj državni udar i dala mu docnije svoj blagoslov, saobrazno opštem narodnom raspoloženju.
Moj ocat je onda ubrzo dobio dvostruko unapređenje. Pošto je nekoliko meseci pred prevrat bio penzionisan kao opozicionar, sada je ne samo reaktiviran, nego još i unapređen od predsednika Okružnog suda u Užicu za člana Apelacionog suda u Beogradu. Usled toga sam prešao u Beograd, u leto 1904, i tamo svršio sedmi i osmi razred u Prvoj muškoj gimnaziji.
U novoj sredini izgubio sam vezu sa Topalovićem i drugim prijateljima socijalistima i počeo bivati kritičkiji na teorije Karla Marksa. Počeo sam čitati spise nemačkih socijalista-revizionista. Taj pokret predstavljao je tada Eduard Bernštajn. Tog momenta već sam bio izgubljen za ortodoksni marksizam, koji je u Nemačkoj predstavljao Avgust Bebel, a čije su ideje po Srbiji širili, sa vrlo malo praktičnog uspeha, Lapčević, Topalović, Tucović, Kaclerović, Dušan Popović i drugi. Socijaldemokratska partija je bila u političkom pogledu "quantite negligeable".


Prvi susret sa Srbima prečanima

„Izlet u Sremske Karlovce i Novi Sad je nezaboravan doživljaj"
Iz vremena mog školovanja u Beogradu treba da spomenem jedan izlet koji smo mi učenici osmog razreda gimnazije učinili do Sremskih Karlovaca, kao gosti tamošnje Srpske gimnazije. Bili smo vrlo lepo primljeni. Priredili smo uveče, u sali tamošnje gimnazije, jedan koncert sa igrankom. Ja sam pevao kao bariton, ali sam bio verovatno jedan od najslabijih pevača. uvek sam se bojao da ne uhvatim četvrt tona više ili niže.
Sećam se da smo te večeri pevali srpsku patriotsku pesmu:
„U boj, u boj!
Mač iz toka, braćo!
Nek' Turčin vidi
Kako mremo mi!"
Taj poziv u boj izazvao je buran aplauz publike. Još tada se počeo kod omladine širiti onaj srpski borbeni duh koji će nas nekoliko godina docnije odvesti u ratove za oslobođenje i ujedinjenje.
Bili smo raspoređeni po privatnim domovima naših karlovačkih drugova. U razgovorima sa njima imao sam prvi put prilike da se obavestim o tome kako žive Srbi u okviru Austrougarske.
Pravili smo izlet i do Stražilova, mesta koje je opevao Branko Radičević.
Tražio sam da u svojoj mašti pronađem mesto gde je možda nekada sedeo, nagnut nad svojom sveskom da piše one čuvene stihove, već užarenog pogleda, kašljucajući, nagrižen tuberkulozom:
„Lišće žuto već je po drveću,
Lišće žuto veće dole pada,
Zelenoga ja nikada videt' neću...
Dođe doba da idem u groba!"
Umro je vrlo mlad i ta uspomena na Branka Radičevića unosila je u mene sentimentalno i tužno raspoloženje. Ono se, međutim, nekoliko trenutaka docnije, pretvorilo u ushićenje i radost kada smo, prolazeći kraj plodnih vinograda, posmatrali lepe sremske devojke. One su nas vragolasto gledale, pevajući vesele pesme, sa zategnutim i poluotvorenim bluzama, nad jedrim grudima i odavale sliku dobrog zdravlja i bujne mladosti.
Iz Sremskih Karlovaca prešli smo u susednu varoš Novi Sad. Tu nam je od strane uprave srpske gimnazije bio priređen svečan ručak. Mi Beograđani nosili smo ponosno i prkosno preko prsiju srpske trobojne trake. Osećali smo se superiorniji od drugih, jer smo dolazili iz slobodne Srbije. Prolazeći pored mađarskih policajaca u uniformi, koji su nas mrzovoljno gledali, ja sam prvi put shvatio značaj nacionalne zastave. U samoj zemlji srpska trobojka nije mi značila mnogo. Ovde, u inostranstvu, ona mi je značila sve.
Ovaj moj prvi susret sa Srbima preko Save i Dunava potvrdio mi je da je istina ono što smo mi još u osnovnoj školi učili, da ima Srba koji žive daleko preko uskih granica Kraljevine Srbije.
Taj izlet u Sremske Karlovce i Novi Sad ostavio je na mene nezaboravljiv utisak. To je jedna od najlepših uspomena iz mog gimnazijskog školovanja.

Odlazak u Beč
Onda se nemački jezik za Srbiju smatrao najpotrebnijim

Priredio: Miroslav Janković
Kao nagrada za položeni maturski ispit i za vrlo dobro učenje u gimnaziji, moj otac je odlučio da me pošalje u inostranstvo (1906) da upoznam strane zemlje i počnem sa praktičnim učenjem stranih jezika.
Onda se nemački jezik za Srbiju smatrao kao najpotrebniji, kako za trgovačke, tako isto i za naučne svrhe. Trgovačke veze sa Austro-Ugarskom i Nemačkom bile su veoma žive, a za studiranje nemački univerziteti bili su renomirani. Literatura iz sviju grana nauka bila je vrlo bogata na nemačkom. Sem toga Sloveni, pomešani sa Nemcima ili kao njihovi najbliži susedi, svi su učili nemački jezik, koji je u ono vreme bio postao zajednički jezik za sporazumevanje svih slovenskih naroda u Centralnoj Evropi.
Tako sam preko prijatelja došao u selo Guntersdorf, kao Ober Hollabrunn, nedaleko od Beča, gde sam proveo dva meseca, za koje vreme sam bio primoran da govorim samo nemački, jer nijednog Srbina tu nije bilo. Treći mesec letnjeg raspusta proveo sam u samoj prestonici onda velike i moćne austro-ugarske monarhije.
Iako još nisam bio upisan na Univerzitet, prisvojio sam već bio sebi pravo da nosim sve spoljne znakove univerzitetskog studenta tog vremena: štap u ruci, „halbciliner" na glavi i rukavicu na levoj ruci. Tako opremljen bio sam prilagođen sredini u koju sam upao a da nikome ne izgledam smešan, pa ni samom sebi, što je najglavnije. Da bih svoje „gospodstvo" još više naglasio, seo bih po koji put u fijaker na Gradenu, gde su mi imponirala udobna kola sa točkovima od gume, sa dva dobro uhranjena konja. Još više su mi imponirali otmeni kočijaši sa cilindrom na glavi, koji su imali običaj da svakom studentu uslužno kažu:
- Danke schon, Herr Doktor - čim bi dobili pristojnu napojnicu. Reč „Doktor" bila je naročito jasno i glasno izgovorena, premda su i kočijaši, kao i dotični mladi gospodin, vrlo dobro znali da će imati da prođe još više godina do istinske doktorske titule.
Uostalom bečki kočijaši bili su mnogo superiornija klasa ljudi od njihovih kolega u drugim evropskim prestonicama. Oni su tamo često bili iznemogli starci, koji su pred kraj života promenili karijeru. U Beču, naprotiv, to su bili ljudi mlađi ili srednjih godina, dobro uhranjeni, brižljivo obrijani, neka vrsta gazda-sportista, koji su imali svoju poslugu da konjima donose hranu ili spreme vodu za pojenje. Bili su u neku ruku „gospoda" i sa svojim otmenim mušterijama, koje su vozili po bečkim „ringovima", jer bi odmah stupili u prijateljske razgovore u duhu poznate bečke „Gemutlichkeit".
Studentski život u Beču bio je tada tako prijatan i veseo da se niko nije žurio da ga „prevremeno" prekrati. Bilo jetu i „večitih studenata", ukoliko su im to kesa ili roditelji dozvoljavali.
Naravno da sam odlazio i u pozorište i Operu, slušajući više puta sa zadovoljstvom „Die lustige NJitnje", koja se davala iz dana u dan, godinama, uz velike, ali uzaludne proteste crnogorskih i srbijanskih studenata zbog nepriličnih aluzija na crnogorski Dvor. Obišao sam sve bečke muzeje, posećivao Prater, peo se na Riesenrad, pravio izlete na Kahlenberg, uživao u divnom parku Schonbrunn-a, a poposne pio belu kafu u Hotel Sacher, što mi je izgledalo da mi podiže rang i stavlja na isti nivo sa drugom gospodom iz višeg bečkog društva.
Poneki put video bih starog Franca Josefa, kako se vozi bečkim ulicama, takođe u fijakeru sa točkovima od gume. NJegova su kola išla sama, bez ikakve pratnje. Onda se nije znalo za obezbeđenje pomoću mnogobrojnih motociklista uz užasnu larmu upaljenih motora. Jedino je njegov „Jager", koji je sedeo napred pored kočijaša, svojim perjem na šeširu, iz daleka nagoveštavao prolaznicima, da tuda nailazi NJegovo Veličanstvo „Kaiser von Osterreich und Konig von Ungarn".


Filozofija mesara Čeha

Zašto mušterija ne sme zahtevati da dobije čisto meso bez dodatka kostiju
Bečka publika gledala je u Franca Jozefa simpatičnog starca. Svet ga je toplo pozdravljao skidanjem šešira, na što je on odgovarao laganim, mahinalnim pokretom ruke. Davao je utisak duhovno odsutnog čoveka, kao neka figura od voska, za koga okolni svet ne postoji.
U to vreme simpatije za Franca Jozefa dolazile su uglavnom zbog teških domaćih nesreća koje je preživeo. Njegov brat Maksimilijan, kao car Meksika, posle svega tri godine vlade, bio je zbačen i ubijen. Njegov jedini sin, Rudolf, završio je život na misteriozan način u tragediji Mazerlinga. Njegova žena, neobično lepa bavarska princeza Jelisaveta, bila je ubijena od strane jednog italijanskog anarhiste. Kao jedina uteha ostala mu je onda čuvena glumica Schratt.
Tvrdi se da je sama carica Jelisaveta približila njih dvoje, uviđajući da ona lično ne može doprineti sreći svoga muža. Car je imao običaj da svraća kod nje na doručak, odlazeći iz dvorca Schonbrunn u Hofburg da otpravlja državne poslove, sve dok jednog dana i sam nije tiho zaklopio oči, u 86 godini života. Priča se da se toga dana umesto cara pojavio u stanu gospođe Schratt njegov ađutant, da bi u zvaničnoj formi i pozdravljajući u stavu mirno, saopštio tužnu vest:
- Pokorno javljam da je preminulo Njegovo carsko i kraljevsko Veličanstvo Franc Jozef Prvi...
Glumica ga pogleda zamišljeno i više za sebe, nego kao neki odgovor promrmlja tiho:
- Ne, on nije bio prvi...
U Hofburgu pali su mi u oči divni, stasiti vojnici, obučeni u plavo odelo s crvenim fesovima na glavi. Govorili su srpski među sobom, što me je iznenadilo. Kako to da austrijski vojnici govore srpski? I to kakav divan izgovor! Bili su to bosansko-hercegovački muslimani. Tu, oko njih, vrzmali su se prodavci raznih sitnica, muštikli, češljeva, ogledala, nožića i drugih stvarčica, sa štapom preko ruke.
To su bili Dalmatinci i Ličani, torbari, koji su svojom pokretnom trgovinom obilazili celo prostrano Austrougarskog carstva. I oni su, naravno, govorili srpski. Sve to je bilo nešto novo i dotle nepoznato za mene. Sasvim drugi izgled Austrije mi se otkrivao, različan od onog u Guntersdorf-u.
Tada sam prvi put dobio osnovne pojmove o raznim narodima u austro-ugarskoj monarhiji. Poljaci su tada, zajedno sa Nemcima, bili vladajuća politička partija u bečkom parlamentu, premda je jedan deo austrijskih Nemaca bio protiv Habzburga i za ujedinjenje sa Nemačkom ("Grossdeutsche Partei"). Mađari su ljubomorno održavali princip dualnosti i više polagali na svoj parlamentarni sistem, nego Austrijanci na svoj. Južni Sloveni već su se bili počeli buditi sa svojim posebnim nacionalnim aspiracijama.
Stanovao sam u Lerchenfelderstrasse, u jednoj "sobi za samce", a odlazio sam češće kod jednog mesara u Ottakringerstrasse, koji mi je bio preporučen od prijatelja mog oca iz Beograda. Nad ulazom u njegovu radnju bilo je, na jednoj plavoj plehanoj tabli, naslikano tele i ispod njega natpis:
"Kao što ovo tele ne može stojati ako u njegovim nogama nema kostiju, tako nijedna mušterija ne može zahtevati da dobije čisto meso bez dodatka kostiju."


Aneksiona kriza 1908. godine
Priredio: Miroslav Jankvović

Argument je bio ubedljiv i zato mi je ostao u sećanju, ali iz razgovora sa sopstvenikom te radnje doznao sam da je on po narodnosti Čeh i da je Beč najveća češka varoš, a da Česi imaju svoje sopstvene interese i osećanja, sasvim različita od austrijskih Nemaca.
Tako je moj prvi susret sa Bečom probudio u meni razmišljanja o sastavu i budućnosti te konglomeratske države, koja se zvala Dvojna Monarhija, gde su živeli Nemci, Mađari, Poljaci, Slovaci, Česi, Srbi, Hrvati, Slovenci, Italijani, Rumuni, Ruteni i koja se toliko razlikovala od moje male, ali nacionalno jedinstvene otadžbine Kraljevina Srbije.
Godine 1908. izbila je "Aneksiona kriza". Na osnovu odluke Berlinskog Kongresa, 1878. Austro-Ugarska je ušla u Bosnu i Hercegovinu da uspostavi red i mir, ali su obe provincije ostale formalno sastavni deo turske carevine. Međutim, 6. oktobra 1908. austro-ugarski ministar spoljnih poslova grof Aehrenthal objavio je iznenađenoj Evropi aneksiju Bosne i Hercegovine.
Ovaj korak značio je otvoreno izazivanje Rusije, Srbije i Turske. Rusija je počela da mobiliše, a Turska je uložila oštre proteste koje je Aehrenthal ublažio plaćanje u gotovu novčane oštete, uz garanciju za preostale turske državljane kao i činjenjem drugih manjih koncesija.
Predsednik Vlade Kraljevine Srbije, Nikola Pašić, zajedno sa naslednikom prestola princem Đorđem - koji je po Beogradu držao zapaljive govore protiv Austrije i postao stoga vrlo popularan - putovao je onda u Petrograd da pridobije Rusiju za odbranu srpskih interesa.
Te godine u Srbiji uzbuna je bila velika. Govorilo se samo o ratu. Ja sam tada bio student prava treće godine i kada je objavljen upis dobrovoljaca univerzitetske omladine, bio sam među prvima da se prijavim. Počeše vežbe na Topčiderskom Brdu, koje je onda bilo nenaseljeno. Bilo nas je za jedan bataljon, oko 800 dobrovoljaca. Za vežbanje dobismo drvene puške, jer pravih ni redovna vojska nije imala u dovoljnoj meri. Sećam se da smo po dosta hladnom vremenu i u zimskim kaputima vršili vežbe pod komandom kapetana Burmazovića.
Jedino "vojničko" obeležje predstavljao je kožni opasač koji smo nosili preko našeg civilnog odela. Poslednja vežba koju smo izveli sastojala se u odbijanju jednog imaginarnog neprijateljskog napada, koji je dolazio sa severa, od savske obale, pre Ade Ciganlije. Mi smo izvršili juriš na bajonet, sa trokratim uzvikom: "Ura! Ura! Ura!" Naš manevar je "uspeo" i "neprijatelj" je bio odbijen i prebačen natrag preko Save, kako nam je saopštio komandant posle vežbe.
Šest godina docnije, kada je započeo Svetski rat 1914. taj imaginarni napad pretvorio se u suštu stvarnost.
Međunarodna kriza, zbog aneksije Bosne i Hercegovine, trajala je kratko vreme. Austro-ugarski stav podržavala je Nemačka Viljema úú u punoj meri. Rusija, nedovoljno spremljena za rat, povukla se. Konferencija glavnih evropskih sila primorala je Srbiju da "prizna" aneksiju kao "fiat accompli". Ostavši usamljena, srpska Vlada nije imala drugi izlaz, ali je to bilo povlačenje da bi se posle bolje skočilo.
Od tog momenta patriotske organizacije u Srbiji počinju sve veću aktivnost. Naročito se ističu: Narodna odbrana, četnička organizacija i "Slovenski jug".
U redakciji list "Slovenski jug", prvu reč vodio je profesor dr Božidar Marković. Kako je on bio moj profesor krivičnog prava, to sam ga dobro poznavao i stupio u redakciju kao saradnik za ekonomska pitanja.
Srbija se spremala da "osveti" aneksiju. Za veliki letnji odor 1909. moj otac mi je odredio Minhen, kao mesto u kome treba da provedem tri meseca, opet radi usavršavanja u nemačkom jeziku.


Veleizdajnički proces u Zagrebu
Tada je optuženo 53 najuglednijih Srba iz Hrvatske

Put me vodio kroz Zagreb, gde sam ostao jedan dan, da bih video kako izgleda "Veleizdajnički proces" u kome je 53 najuglednijih Srba iz Hrvatske i Slavonije sedelo na optuženičkoj klupi.
Prisustvovao sam jednom zasedanju suda i sa galerije posmatrao optužene i tok suđenja. Među njima padao je u oči Valerijan Pribićević, u kaluđerskom odelu, nasmejan i raspoložen . Do njega je sedeo njegov brat Adam.
U tom momentu advokat dr Hinko Hinković nastavljao je odbranu monotonim i tihim glasom, koji je jedva dopirao do galerije na kojoj sam sedeo, ali je "Obzor" donosio njegova izlaganja koja su moji prijatelji studenti u Zagrebu neobično hvalili i sa velikim zadovoljstvom čitali.
U to vreme uzimao je sve većeg maha jugoslovenski nacionalizam, koji je bio oličen u srpsko-hrvatskoj koaliciji u hrvatskom Saboru u Zagrebu. Vlade u Beču i Pešti videle su u tome sporazumu početak jedne opasne političke akcije, koja je dovodila u opasnost sam opstanak Dvojne Monarhije, Otuda je tamo skovan plan da se srpsko-hrvatskoj koaliciji zada jedan odlučan udarac. U tome cilju je organizovan "Veleizdajnički proces". Optužbe je glasila da se radilo na propagiranju stvaranja jedne velikosrpske države, koja bi se imala ostvariti pomoću vojne snage Srbije.
Hapšenja su vršena u leto 1908. ali kako nije bilo lako spremiti lažne dokumente i lažne svedoke, optužnica je bila podneta tek januara 1909. a samo suđenje počelo marta iste godine . Završilo se tek posle sedam meseci sa osudama, koje su za njih 30 išle od 7 do 12 godina, dok su njih 23 bili oslobođeni.
Češki poslanik u austrijskom Reichsratu, prof. dr Tom G. Masarik (docnije prvi predsednik Čehoslovačke Republike) rekao je tad za taj proces: "Teško je odlučiti da li je bila jedna opereta, komedija, inkvizicija ili tragikomedija".
Apelacioni su je docnije tu presudu poništio. U jesen godine 1909. organizovan je sveopšti kongres studenata Južnih Slovena koji je imao da se održi u LJubljani, u to vreme pod Austrijom. OD strane studenata beogradskog Univerziteta bili smo izabrani kao delegati nas trojica: Velimir Popović, predsednik Radikalskog kluba "Slovenski jug" na Univerzitetu, ja kao potpredsednik istog kluba i Ljubomir Hadži-Đorđević, od strane jednog drugog političkog kluba. Pred polazak primio nas je u Ministarstvu spoljnih poslova - tada u Ristićevoj kući - lično predsednik Vlade Nikola Pašić. To je bio moj prvi direktni susret sa ovim velikim srpskim državnikom. Ja sam pažljivo pratio svaki njegov pokret, svaku njegovu reč.
Kad uđosmo u njegovu kancelariju, on ustade da se sa svakim od nas rukuje. Sa drugom prosedom bradom, koja mu je pokrivala grudi, u redengotu, sa njegovim blagim i pametnim očima i osmejkom na usnama on je , stojeći, u dostojanstvenoj pozi, činio na mene utisak nekoga, koji premašuje obična ljudska bića. Da me on primi i sa mnom razgovara, bio je za mene vrhunac sreće. Pre susreta sa njim, na mene su takav utisak bili ostavili samo likovi svetitelja, sa dugim sedim bradama, kada sam ih, kao mali dečko, prvi put posmatrao, u polutami, pri slaboj svetlosti crkvenih kandila.
Od toga dana, Pašić je za mene bio ne samo partijski šef, nego i učitelj od koga imam da učim, mnogo da učim.


Polaskani Pašićevim rečima
Priredio: Miroslav Janković

U razgovoru sa njim, on nam je, između ostalog, skrenuo pažnju na delikatno stanje političkih odnosa srpsko-austrijskih usled aneksione krize i da će naš stav, iako smo bili samo studenti i predstavljali samo univerzitetsku omladinu, biti posmatran iz Beča kao da smo predstavnici same srpske Vlade. Reče nam da i o tome vodimo računa.
Ove njegove poslednje reči podizale su nas skoro na stepen zvanične delegacije, što nam je osobito laskalo.
Pošli smo preko Zagreba i posmatrali lepote slovenačkih brda i plavo-zelenu boju bistre reke Save, koja je vijugala pored železničke pruge. U toj reci ja sam gledao sponu naša tri jugoslovenska naroda, srpskog, hrvatskog i slovenačkog, tada razdvojenih neprirodnim političkim granicama. To je prava jugoslovenska reka, jer izvire u Sloveniji, teče kroz Hrvatsku i kod Beograda, u Srbiji, uliva se u Dunav.
U Ljubljani smo odseli u Tivoli parku, u jednom od hotela u švajcarskom stilu. Međutim, na sam dan kada je trebalo da kongres bude otvoren, došla je zabrana od strane bečke Vlade, a na osnovu famoznog člana 14 Ustava. Politički režim Austrije bio je liberalan samo na papiru. Sve je bilo dozvoljeno: štampa slobodna, izbori za narodne poslanike slobodni, pravo građana da se udružuju i drže zborove bio je garantovano. Ali primerna svakog zakona mogla je biti obustavljena od strane Vlade pozivajući se na pomenuti član Ustava. To je bio prilično genijalan način državne uprave za ono vreme, kada se narodu davao utisak slobode i demokratije, ali je odlučujuću vlast ipak Vlada zadržala za sebe.
Ogorčenje je bilo veliko među nama studentima, ali se naredba o zabrani kongresa morala održati. Donekle smo bili zadovoljni jer nam je zabrana bila dokaz straha, koji je austrijska Vlada imala od nas, a ni najuspešniji kongres ne bi nam dao toliki publicitet kao ova zabrana.
Predsednik grada Ljubljane, Ivan Hribar, priredio nam je uveče veliki banket u "Narodnom domu": On je održao pozdravni govor, najpre na slovenačkom, pa onda na češkom i najzad na čisto srpskom jeziku, pozdravljajući nas delegate iz Beograda. Govorio je sa zanosom i oduševljenjem, često prekidan burnim aplauzima. Bio sam neobično iznenađen da je predsednik opštine u jednoj austrijskoj provinciji, mogao biti Slovenac, pa još "naš", jugoslovenski orijentisan. Uz to, zna i srpski. Sve mi je to bilo dosta neobjašnjivo i nejasno, ali sam bio više nego oduševljen.
Tu noć smo lepo proveli, sa pesmom "Hej Sloveni!", "Onamo, 'namo" i drugim patriotskim slovenskim pesmama. Izgledalo mi je da smo mi studenti toga dana bili gospodari ne samo u Ljubljani, nego i u celoj Austriji.
Na Univerzitetu u Beogradu, 1906-1910, potpuno sam zaboravio "užički socijalizam" i upisao se u pristalice Radikalne stranke. Bio sam revnostan član Radikalnog kluba na Univerzitetu, koji je održavao svoje sednice u redakciji partijskog lista "Samouprava". Sem toga zaplivao sam potpuno u vode jugoslovenskog pokreta sa revolucionarnim tendencijama prema "truloj" Austro-Ugarskoj, uz bratimljenje sa Hrvatima i Slovencima na Zapadu i sa Bugarima na Istoku. Tada sam upoznao kao vodeće ličnosti tog pokreta u Beogradu, pored pomenutog dr Božidara Markovića, još i Ljubomira Nešića, Ljubomira Jovanovića i majora Milana Pribićevića.
Postavši član jedne velike stranke, koja je imala ogromnu većinu naroda za slobodom, ja sam tako stvorio sebi mogućnost političkog i socijalnog rada na mnogo široj osnovi nego što je to bila neznatna i nerazvijena Socijal-demokratska stranka. Ostati u toj stranci izgledalo mi je biti u položaju ribe bez dovoljno vode za plivanje... S druge strane druženje i sastanci sa vođama jugoslovenskog pokreta nadoknađivali su mi onu raniju socijalističku mistiku klasne revolucije, sa revolucijom nacionalnog karaktera.
Iako ih nisam lično poznavao, slušao sam da postoje ljudi za "direktnu akciju" na terenu, osobito na teritoriji Makedonije; da se negde u unutrašnjosti vrše vežbanja puškama i ručnim bombama; da ima "vojvoda" i "četnika" koji imaju značke u vidu mrtvačke glave na svojim šubarama...


Mantija ili civilno odelo
Dobio „Kraljevsku nagradu" za temu o crkvenom pravu

Sve je to dražilo moju mladalačku maštu i podržavalo u uverenju da se nalazim na širokom putu budućih velikih nacionalnih ostvarenja. Ja sam još tada prihvatio ideju o ujedinjenju svih Južnih Slovena od Jadrana do Crnog Mora. Samo oslobođenje i ujedinjenje svih Srba nije me više zadovoljavalo.
Za vreme mojih univerzitetskih studija u Beogradu, moj otac se trudio da mi dade ono što on sam u svoje vreme nije imao, a to je bezbrižnost sina, koga otac izdržava. Prema tome, ja nisam ni o čemu drugom imao da se brinem, do za svoje studije. Osećao sam se moralno obavezan da ne gubim dragoceno vreme. Uz to je moj otac umeo da mi probudi ljubav za nauke, da ne stanem samo na tome da položim ispite, nego da, čitajući i druge knjige van školskih udžbenika, produbim svoj znanje.
Moj otac je imao bogatu pravnu biblioteku, sa svima časopisima i delima koja su dotle bila objavljena na srpskom jeziku. Takvih privatnih biblioteka bilo je malo u Beogradu. Pošto je on sarađivao na ona najboljem pravnom časopisu "Arhiv za pravne i društvene nauke", to se i kod mene probudila volja da i ja dajem svoje priloge u istom časopisu i tako je bilo brojeva u kome su imena oca i sina stajala jedno pored drugog.
U prvoj godini prava dr Čedomilj Mitrović, pored svojih redovnih predavanja, držao je i seminar iz Crkvenog prava. Tu sam počeo shvatati šta znači ozbiljan, naučni rad.
Za "Kraljeve nagrade" koje su se delile na dan Sv. Save bude jedne godine raspisana tema iz Crkvenog prava: o materijalnom izdržavanju sveštenstva, koje je onda živelo u vrlo bednom tanju. Moj stric, Milun J. Stojadinović, bio je protoprezviter u Leskovcu. Kod njega sam pronašao dosta materijala o tome pitanju, a u njegovoj kući sam video kako u stvari živi srpski parohijski sveštenik. Da bih dopunio podatke, osobito u stanju pravoslavnog sveštenstva u Austro-Ugarskoj, putovao sam u Sremske Karlovce i u biblioteci srpske Patrijaršije pregledao dotični materijal i razgovarao sa nekim poznavaocima tog pitanja. Na taj način moj rad je bio dobro dokumentiran, da sam dobio Kraljevu nagradu, što je bilo veliko odlikovanje za jednog mladog studenta.
Od tog dana ja sam postao u svešteničkim krugovima Srbije poznata ličnost, jer sam tretirao pitanje koje ih najviše interesuje, pitanje džepa, u kome su svi ljudi, pa prirodno i sveštenici - veoma zainteresovani.
Urednici svešteničkih časopisa tražili su moju saradnju. Moji članci iz oblasti Crkvenog prava štampani su i u pomenutom časopisu "Arhiv". Naročito sam postao popularan među sveštenicima kada sam u jednom napisu predložio da se srpskim pravoslavnim sveštenicima dozvoli drugi brak, t. j. kad sveštenik postane udovac, da se može po drugi put ženiti, što im nije bilo dozvoljeno.
Pod uticajem tako lepog odziva mojih člana u "Arhivu", koje su drugi sveštenički časopisi sa zadovoljstvom preštampavali reče mi jednog dna njegov urednik, a moj profesor Administrativnog prava, dr Kosta Kumanudi:
- Vi bi trebalo da se posvetite isključivo studijama Crkvenog prava. Mi nemamo dovoljno školovanih ljudi za visoke položaje u crkvi. Naše vladine su bez univerzitetske spreme. Vi biste sigurno brzo postali vladika, a vremenom verovatno i Mitropolit Srbije...


Zanimanje za ekonomiju i filozofiju
učio je kod čuvenih profesora


Iznenadila me je ta ideja, na koju sam u to vreme najmanje pomišljao, jer sam znao da postati vladika znači prvo zakaluđeriti se, a to znači uopšte ne ženiti se, ni jedan, ni dva puta... Ja sam, međutim, baš tada sasvim ozbiljno pomišljao na ženidbu, iako sam imao tek 20 godina. Bio sam zaljubljen u jednu blisku rođaku, sa kojom je, po zakonima naše crkve, brak bio zabranjen i ono što me je onda najviše zanimalo to je bilo traženje načina kako da izbegnem stroge crkvene propise o braku, da bih se mogao oženiti... Prema tome sasvim obrnuto od puta na koji me je dr Kumanudi upućivao.
Ne mogah da se ne nasmešim - osmejak koji on naravno nije mogao razumeti - ali mu ipak učtivim i ozbiljnim tonom rekoh:
- Hvala Vam! Vaša sugestija je vrlo interesantna. U mojoj familiji već postoji jedan „presedan": prvi srpski mitropolit Melentije.
Promrmljah još nešto neodređeno, ali izbegoh da se preciznije izjasnim u pogledu njegove tako primamljive ideje za sjajnu ekleziastičku karijeru.
Međutim taj razgovor odjednom mi je otvorio oči, da se u pogledu svojih daljih univerzitetskih studija nalazim na raskrsnici. Trebalo se odlučiti u kome pravcu da ih pretežno usmerim: Crkveno pravo i sveštenička karijera, - kako mi dr Kumanudi sugerirao; Građansko i Krivično pravo, tj. put sudova i advokature, kojim je moj otac išao ili najzad ekonomsko-finansijske nauke, od kojih sam prve pojmove stekao studirajući socijalističku literaturu još kao učenik gimnazije u Užicu.
Ova treća solucija mi se na kraju najviše dopala i tako polako naustih čitanje i pisanje crkvenih članak i uputih se na ozbiljnije studiranje narodne ekonomije, nauke o finansijama, državnog i međunarodnog prava, sociologije i statistike.
Moji profesori ekonomske grupe bili su Milić Radovanović, dr Momčilo Ninčić, Slobodan Jovanović, dr Kosta Kumanudi, dr Mileta Novaković i dr Velimir Bajkić.
Pored ovih studija na Pravnom, vrlo često sam posećivao i predavanja na Filozofskom fakultetu iz nemačkog jezika dr Miloša Trifunca, da bih usavršio svoje poznavanje nemačkog jezika i predavanja dr Branislava Petronijevića iz Filozofije, jer me je ova naučna grana lično vrlo interesovala. Sem toga, Petronijević je padao uoči i kao pojava. Visokog rasta, gusti riđi kratki brkovi, pokrivali su mu gornju usnu, dok se ispod donje pružala mala bradica. Nosio je crni filcani šešir sa velikim obodom i ja sam zamišljao da su u staro vreme takve šešire morali nositi veliki nemački filozof. NJega su u Beogradu dirali da je tvrdio kako je čovek postao od ribe! Međutim tako što Petronijević nije govorio svojim učenicima, ali je on poreklo svih živih bića, pa i čoveka, svodio na njihov zajednički postanak u vodi, gde je - kako neki naučenjaci tvrde - život najpre postao. Inače on je protumačio bolje nego iko pre njega, prelaz između gmizavaca u pticu. Na jednom od dva primerka na svetu prastare skamenjene priče: „Archaeopterdžh" (što na grčkom znači „pra-ptica), u British Museum u Londonu, stoji natpis: „hapined bez Prof. Petronijevits".


Uživao je glas Don Žuana
Za prof. Petronijevića se govorilo da se ne ženi zbog toga što smatra da bi mu žena smetala da se potpuno posveti nauci

On se u Britanskom muzeju kretao kao kod svoje kuće. Sem toga za njega se govorilo da se ne ženi zbog toga što smatra da bi mu žena smetala da se potpuno posveti nauci. To, međutim, ne znači da je bio ženomrzac. Naprotiv, uživao je glas Don Žuana...
Svakako, on mi je bio simpatičan kao profesor. Znao je za moje interesovanje za filozofska pitanja i čak mnogo godina docnije, po svršetku Drugog svetskog rata, poslao mi je iz Nice, gde se neko vreme nalazio na lečenju, nekoliko svojih naučnih radova, sa jednim propratnim, vrlo prijateljskim pismom.
Pored svojih stručnih studija, kojima sam poklanjao najviše vremena, jedan deo išao je na "politiziranje", budući potpredsednik studentskog radikalskog kluba "Slovenski jug", a jedan deo na moj "hobby", koji je bila violina.
Ta ljubav prema muzici ostala mi je od oca, koji je dosta dobro i rado svirao na violini. Još kao đak u gimnaziji ja sam počeo da učim sviranje i posećivao sam muzičku školu u Beogradu, a u studentskom orkestru svirao sam prvu violinu. Naše društvo zvalo se "Mladost" i mi se u leto 1908. rešimo na izlet u Skoplje. Kako je i zašto i po čijoj inicijativi pala kocka baš na Skoplje, nije mi poznato, ali se sećam da je predlog bio primljen od sviju nas sa velikim oduševljenjem.
Tog istog leta, jula 1908. bila je izbila Mladoturska revolucija, zbačen je sa prestola car Abdul Hamid, zvani "Crveni" (što je onda značilo "Krvavi") i doveden njegovog brat Mahomet V. Mladoturci su došli sa slobodarskim idejama, a njihovi vođi, od kojih su neki živeli u Parizu, bili su zadojeni idejama velike francuske revolucije; tražila se parlamentarna vlada, govorilo se i pevalo o slobodi, bratstvu i jednakosti.
U haotičnom stanju prvog perioda te mladoturske revolucije, putovanje našeg studentskog orkestra u Skoplje nije predstavljalo ništa neobično. U tursku imperiju tih dana ulazilo se i izlazilo po volji. Vraćali su se politički emigranti, dolazili radoznali turisti, vrveli su novinari da opišu Novu, Mladu Tursku.
Mi smo sa radoznalošću i uzbuđenjem ušli vozom u Skoplje, ali smo bili razočarani, a od starog, srpskog, Dušanovog Skoplja - kakvog smo ga mi zamišljali - nismo mogli ništa videti. Džamije i samo džamije, na sve strane! Na ulici fesovi, čalme, feredže i šalvare. Koncert smo imali u nekoj zgradi, u kojoj je samo jedan dan pre nas bio smešten neki cirkus sa menažerijom. Osećao se strašan zadah od konjskog i životinjskog đubreta. Na koncert se išlo peške, ali po blatu, tako da su nam cipele do članaka bile uprljane.


Mučan izlet u "carsko" Skoplje
Priredio: Miroslav Janković

No zato su u samom ulazu u zgradu sedeli čistači koji su za mali "bakšiš", velikom veštinom, skidali najveće blato, upotrebljavajući najpre neku vrstu drvenog noža, zatim pravi nož, pa razne četke i najzad krpe i somot da bi se isterao poslednji "glanc".
Koncert je protekao uglavnom dobro, pali su govori o srpsko-turskom prijateljstvu, nazdravljalo s budućoj novoj, demokratskoj, naprednoj Turskoj...
Posle koncerta razvedeni smo svaki u svoj "hotel" ili privatnu kuću. Uličnog osvetlenja uopšte nije bilo, nego su nas "vodiči" sa fenjerom u ruci vodili mračnim i tesnim ulicama. Nisam znao ni gde me vode, ni sa kim imam posla. Da nisam bio fizički već premoren, možda bih osećao i neki strah od ove misteriozne noćne šetnje, ali sam bio toliko umoran da sam mislio samo na krevet. Najzad dođoh i do njega. Preko kreveta veliki, debeo turski "jorgan", preriven "plišom" nebesko-plave boje. Strpah se u krevet. Bojao sam se jedino još stenica i odmakoh krevet od zida koji je bio pun pukotina gde sam pomišljao da se nalaze gnezda tih malih, smrdljivih insekata.
Kad sam sutradan ustao, telo mi je bilo pokriveno malim crvenim tačkicama, a ispod "jorgana", s donje strane, na belom krevetskom čaršavu, mrko-crvene tačke obeležavale su noćno prisustvo tih insekata i njihove krvave tragove.
Ta noć mi je pokvarila sve moje oduševljenje za putovanje u "carsko" Skoplje. Tada sam prvi put doznao koliko su te male životinjice, što se zovu stenice, pametne. One u borbi sa čovekom imaju svoju genijalnu taktiku i kako znaju, iz iskustva, da čovek može da se osigura od njih udaljavajući krevet od zida i eventualno sastavljajući sve četiri krevetske noge u posude sa petrolejom, one napadaju svoju žrtvu iz vazduha, kao famozni nemački avioni "štuka" za vreme Drugog svetskog rata...
Jedan Skopljanac mi je - skoro sa divljenjem - opisao kako stenica noću izmili iz svoje rupe, penje se uza zid, ide na plafon od sobe i kada dođe gore, tačno nad sredinom kreveta, prosto se otpusti i padne u krevet... Ne pada na tvrdo. I onda se polako pripije uz samo čovečije telo i pije krv kao pijavica.
Po dolasku u Beograd doznao sam da su sa nama zajedno putovali, kao obični turisti, u civilu, dva generalštabna oficira srpske vojske. Tada sam zaključio da naš studentski izlet u Skoplje nije bio baš samo nevina studentsko - muzička ekskurzija...
Četiri godine studija na Beogradskom univerzitetu prošle su brzo u učenju, politici i zabavi.
Interesantno je da sam među drugovima najbolje prijatelje imao ne u kolegama Pravnog fakulteta, nego sa Tehničkog. Među njima najviše sam se družio sa Ljubomirom Debeljkovićem, Dragutinom Brankovićem i Stanojem Nedeljkovićem. Upravo bili smo nerazdvojni u svima našim slobodnim časovima.
Pravni fakultet sam svršio sa odličnim ocenama. Želja je mog oca bila, a i moja, da nastavim specijalizovanje u ekonomsko-finansijskim naukama na nekom univerzitetu u inostranstvu. Jedna srećna okolnost je učinila da se ta ideja pokazala ostvarljivom još odmah posle svršenih studija u Beogradu.


Preko Beča do Minhena
Univerzitet imao odlične profesore baš za ekonomsko-finansijsku grupu

Postojao je jedan privatni fond, zaveštan od jedne čestite srpske porodice, Vase i Jelke Živanović, koji je davao stipendije za usavršavanje univerzitetskih studija u inostranstvu.
Pošto sam bio završio pravni fakultet sa odličnim uspehom, meni - pored još nekih drugih - bude određena jedna stipendija iz tog fonda sa uslovom da studiram još dve godine u inostranstvu, ali da polažem doktorski ispit u Beogradu.
Univerzitet u Beogradu bio je u ono vreme vrlo mlada ustanova i ovim načinom hteo se podići njegov ugled, kao da se htelo reći da više vredi beogradski doktorat nego strani. I ovo je u velikom broju slučajeva bilo tačno. Neki od stranih univerziteta olako su davali doktorske titule studentima, koji su dolazili iz inostranstva i vraćali se natrag u svoje zemlje. U Beogradu doktorski ispit bio je jedna ozbiljna stvar. Doktorska disertacija je predstavljala mali naučan rad od trajne vrednosti. Vrlo je mali broj studenata koji je uopšte uspeo dobiti doktorsku titulu na beogradskom Pravnom fakultetu. Bilo je možda jedan ili dva godišnje.
Rešio sam se da dopunim svoje naučno školovanje u Minhenu. Jedno što sam tu varoš već poznavao, a drugo što je taj Univerzitet imao odlične profesore baš za ekonomsku-finansijsku grupu: Za narodnu ekonomiju Ludwig Brentano, za finansije Walter Lotz, za ekonomsku politiku Mah Weber, za statistiku Georg v. Mazr.
Kada sam polazio iz Beograda, u leto 1910. godine, drugovi su me ispratili do železničke stanice, ali u onom oduševljenju jedan od njih uskoči u voz u poslednjem trenutku, da me prati malo "preko granice"... Mislili smo do Zemuna, prve stanice, koja se tada nalazila na austrougarskoj teritoriji. Međutim, tamo se ukaže mogućnost za dozvolu odlaska čak do Beča.
Tako moj drug sa Tehničkog fakulteta, ranije već pomenuti Stanoje Nedeljković, dođe sa mnom u Beč. Pošto njegovo putovanje nije bilo predviđeno ni u njegovom ni u mom privatnom budžetu, rešimo se da u rashodima budemo što skromniji, samo da bismo neki dan duže ostali u Beču. Bili smo odseli u jednom malom hotelu, preko puta železničke stanice, na koju smo došli, kako bismo uštedeli i na samom trošku oko prenosa prtljaga. Ja sam mu služio kao "ciceron" i dane smo proveli veselo i prijatno, ne sluteći kakva nam je opasnost u isto vreme pretila i koju smo samo pukim slučajem izbegli.
Knez Srbije, Aleksandar Karađorđević, posle jednog prevrata, proteran iz Srbije 1858. umro je u inostranstvu i sahranjen u Beču. Najmanje smo moj drug Stanoje i ja imali nameru da njegov mir ma čime remetimo. Čak nismo imali ni pojma da knez Aleksandar svoj večiti san provodi na bečkom groblju.


Krađa kneževe glave
Priredio: Miroslav Janković

Međutim, u isto vreme, kada smo se mi bavili u Beču, našao se neko da njegov grob raskopa, skine glavu sa davno mrtvog tela i negde je odnese. Iznenađenje je bilo veliko i misterija za inače dobru bečku policiju još veća. Njena sumnja je prirodno pala prvenstveno na sve Srbe, koji se nalaze u Beču, a još više na novodošavše, među koje smo spadali Stanoje i ja. On uto još i bez urednog pasoša! Bili smo, dakle, više nego sumnjivi.
Policija je, razume se, odmah preduzela svoje mere. Prvo je bila danas njeni tajni agenti prate u stopu, danju i noću. Druga je, da se o nama traže podaci od policije u Beogradu, sa označenjem da smo osumnjičeni za odnošenje glave kneza Aleksandra sa groblja, koje se po nesreći nalazilo baš u blizini našeg hotela.
Bečkim vlastima stvar je bila utoliko neprijatnija, što posle aneksione krize politički odnosi između Srbije i Austro-Ugarske nisu bili ni malo prijatni. Ovaj incident sa glavom oca ondašnjeg kralja Petra I Karađorđevića, samo je značio stavljati novo ulje na vatru.
Dokazati da su Srbi, i to srpski državljani naročito u tu svrhu poslati iz Beograda, izvršili ovo gnusno delo oskrnavljenja groba jednog člana vladajuće srpske dinastije, bilo bi očigledno remek - delo bečke policije. Utoliko pre što je ona mogla da pretpostavi da se možda u vizantijskoj glavi tadašnjeg srpskog predsednika Vlade Nikole Pašića, rodila baš obrnuta namera, to jest okriviti za sve to Austriju i njene metode uprave, pa na taj način izazvati neki novi diplomatski sukob sa Austro-ugarskom monarhijom.
Da bi se verodostojnost sumnje na nas još povećala, pored okolnosti odsedanja u malom hotelu blizu groblja i blizu železničke stanice - radi lakšeg udaljenja iz Beča! - dodate su još i činjenice u pogledu našeg noćnog života. Bečka policija je bila javila da smo se viđali u centru varoši samo noću i to u društvu "sumnjivih ženskih osoba".
Cela stvar imala bi verovatno vrlo nepovoljnih posledica i moglo se desiti da se ja, umesto na Univerzitetu u Minhenu, nađem u nekom bečkom policijskom zatvoru... biti kompromitovan u jednoj aferi, koja se ticala srpske kraljevske kuće - pa makar se i ne mogla dokazati moja krivičan odgovornost, dovoljno bi bilo i samo hapšenje i puštanje iz "nedostataka dokaza" - značilo bi kraj svih mojih snova za dalje studije, a možda i totalan preokret u celom mom docnijem životu.
Srećna okolnost je međutim htela, da je depeša bečke policije najpre došla u ruke upravnika grada Beograda, Mihaila Cerovića, ličnog prijatelja moga oca.
Za to prijateljstvo, sećam se, postojao je u našoj kući vidan znak. to je bila ručna električna lampa velikih dimenzija. Otac nam je donese jednog dana sa rečima:
- Ovo mi je poklonio upravnik grada Cerović. Daje jaku svetlost. On je sa njom silazio kad obilazi podrume u Glavnjači.
Mi smo sa respektom gledali ovu lampu neobičnog izgleda - u vreme kad su električne džepne lampe bile još retkost u Beogradu - i sa asocijacijom ideja pomišljali na sve grozote što su se nadovezivale za famoznu beogradsku Glavnjaču, a osobito za njene podrume.
nastaviće se


Teorija o budžetu profesora Loca

To je bio glavni policijski zatvor u Beogradu, kroz koji su prolazili krivci, politički i obični, prvo kao istražni zatvor u kome su revnosni policajci od osumnjičenih dobijali sva potrebna "priznanja", a koja bi docnije optuženi, kad dođu pred sud, po pravilu potpuno poricali.
Zato su "metodi" beogradske Glavnjače bili sravnjivani sa najcrnjim metodama negdašnje Inkvizicije i ona je u očima srpskog naroda, valjda od njenog postanka pa do dan danas, predstavljala otprilike ono što je za francuski narod značila Bastilja u Parizu, u doba apsolutističkih kraljeva, ili londonski Tonjer u ranijem periodu engleskog naroda.
Prema tome, i sama električna lampa upravnika Cerovića posmatrana je u našoj kući skoro kao neki instrument za mučenje. Svakako, da je mogla da govori, ona bi ispričala mnoge interesantne stvari. Njome se niko od nas nije služio i ona je stajala u jednom kutku kuće kao dokaz da je svemoćni upravnik varoši bio prijatelj naše kuće. Zlu ne trebalo...
Slučaj sa glavom kneza Aleksandra pokazao je ponovo da nam je on doista prijatelj i da njegova intervencija može da bude dragocena.
Kad je pročitao izveštaj bečke policije, na prvo mesto palo mu je u oči moje ime i odmah je pozvao k sebi mog oca da ga pita da li sam ja taj isti Milan Stojadinović o kome je dobio telegram iz Beča. Razume se da mom ocu nije bilo teško da objasni da je apsurdna svaka pomisao na moje učešće iako se nesumnjivo telegram ticao mene lično. A što važi za mene, moj otac je mirne savesti mogao govoriti da važi i za mog druga Stanoja.
Oprezni upravnik grada ipak je uzeo zvaničnu zabelešku o izjavi mog oca, ali je naredio da se bečkoj policiji pošalje izveštaj, upućujući je da pronađe neki drugi trag, jer ovaj prvi nije bio realan...
Nije mi poznato da li je docnije i kako cela ova stvar razjašnjena i da li je glava kneza Aleksandra pronađena. Ja sam se međutim u Beču rastao sa Stanojem i produžio za Minhen, gde sam se upisao na Ekonomski fakultet i slušao predavanja gore pomenutih profesora.
Stanovao sam u Amalienstrase, u jednoj nameštenoj sobi. Sa srpskim studentima uopšte se nisam družio, po preporuci mog oca, "da bih što temeljnije naučio nemački jezik".
Na Univerzitetu sam pored posećivanja predavanja radio u seminaru profesora Lotza. On mi je odredio da obradim temu o budžetskoj kontroli u Nemačkoj, što me je posle opredelilo da i svoju doktorsku tezu posvetim nemačkom budžetu sa uporednim osvrtom na budžet u Srbiji.
Последњи пут изменио Vranac дана 12.4.2006. 15:34, измењено укупно 2 пута.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 14:56

Od profesora Lotza ostala mi je zauvek, kao ispravna, teorija o budžetskoj ravnoteži. Država treba da utvrdi svoje potrebe, pa posle prema njima traži od svojih građana prihode, u vidu poreza i tome slično. Pošto državne finansije žive od privatnih, država mora da se ograniči u svojim zahtevima na neophodno potrebno.

- Vaši roditelji šalju vam novac za izdržavanje i školovanje ovde u Minhenu - govorio je on. Vi živite na račun svojih roditelja. E, vidite, tako i država živi, samo ne u ulozi roditelja, nego u ulozi sina - studenta.

Dosadni dani u Berlinu
Priredio: Miroslav Janković

To upoređenje nisam više nikad zaboravio. Posle jednog semestra, za drugi sam prešao u Berlin, polazeći iz Minhena sa najlepšim uspomenama studentskog života: izleti u okolinu u Isaartal, Oktoberfest, Karneval, maskenbalovi, odlično pivo, o kome sam čak poslao jedan dopis partijskom ogranu "Samoupravi" u Beograd.
Toliko me je pivo bilo impresioniralo. Navodio sam razloge za njegov dobar kvalitet, koji se pojačava kada se pije iz velikih "masskrug" od jednog litra. Pio sam ga uz ručak i večeru, ali i posle večere, studirajući finansijsku literaturu. Posle toga san mi je sam dolazio na oči.
Novac se trošio brzo, tako da sam poslednjih 2-3 dana u mesecu večeravao za 50 pfeninga u džepu. Sa time se onda mogao dobiti litar piva, parče ementalera i komad crnog hleba. Ali je zato trebalo ići u dvorište od Hofbrauhausa, gde je pivo bilo najjeftinije: 23 pfeninga litar, stajati pored kočijaša i prostih radnika oko praznih, pivskih buradi, u polutami. Ipak, sve mi je to izgledalo lepo, prijatno, zanimljivo. Sa najmanje para u džepu bio sam najsrećniji čovek na setu. Bio sam bezbrižan, jer sam znao da će prvog u mesecu stići poštanska novčana uputnica iz Beograda, da me podseti na predavanje profesora Lotza...
Kod nemačkih studenata bilo je onda pravilo da treba promeniti najmanje dva univerziteta. To je zato što je svaki univerzitet imao nekog veoma istaknutog profesora, koga je valjalo čuti. Nisu svi bili koncentrisani na jednom mestu. Za mene je Berlin bio indiciran i zbog toga što je bio prestonica koju sam želeo upoznati, a i zbog toga što je u njegovoj blizini, u Potsdamu, bilo sedište Vrhovnog računskog suda (Oberster Rechnungshof), čija je uloga za kontrolu državnog budžeta bila velika, pa sam njegovo uređenje imao da proučim, što je svakako najbolje učiniti na licu mesta.
Berlinski univerzitet bio je mnogo veći, ali zbog toga i manje pogodan za studije. Usled mnogobrojnih đaka, kontakt između profesora i učenika bio je slabiji. Mene su najviše privlačila dva imena: stari Adolf Vagner za nauku o finansijama i tada jedan mlađi naučnik, koji se brzo proslavio svojim delima o kapitalizmu i socijalizmu, Verner Sombart. Ovaj poslednji predavao je na Handels-hochschule.
Za Vagnera sam odmah od drugova čuo, da nije prijatelj stranih studenata, a osobito Slovena, što je malo rashladilo moje prvo oduševljenje. U određene dane on je primao studente koji su želeli da se upišu na njegov seminar. Došao sam i ja. On se složio sa mojom idejom da radim doktorsku tezu o nemačkom budžetu, a što se tiče doktorskog ispita, on mi reče da sam slobodan polagati ga bilo u Berlinu, bilo u Beogradu. Po njegovoj preporuci išao sam više puta u kancelarije Glavne kontrole u Potsdamu. Smatralo se onda u Nemačkoj da će kontrola biti jača i nezavisnija, ako njeno sedište bude geografski malo udaljeno od glavnog grada države.
Sam Berlin imponirano je svojom veličinom, ali je život za studente bio manje zanimljiv i manje veseo, nego što je to bio slučaj u Minhenu. Nije bilo ni minhenskog Oktoberfesta, ni Hofbrauhausa, ni čuvenih balova za vreme karnevala, a ni minhenskog piva, koga sam bio zavoleo. Jedan litar bila je od prilike moja mera. Sećam se ipak da sam jednom u karnevalskom oduševljenju, za jednu noć popio šest. To je bio moj maksimum.
Последњи пут изменио Vranac дана 12.4.2006. 15:33, измењено укупно 2 пута.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 14:57

Даље :)
Последњи пут изменио Vranac дана 12.4.2006. 15:23, измењено укупно 1 пут.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 14:59

Šešir profesora Milutina Nedeljkovića
Javno od mladih doktoranata primao mito u novcu
U Berlinu je život sasvim drukčije izgledao. Stanovao sam u pansionu Bachann, u Seharlottenburg-u (Grolmanstrasse), gde sam zatekao svog nekadašnjeg socijalističkog druga iz Užica, Živka Topalovića. I on je u to vreme, kao državni pitomac, studirao pravne nauke u Berlinu. Susret sa njime oživeo mi je stare uspomene, ali ne i simpatije za socijalizam. Sa njim sam obišao nekoliko berlinskih muzeja, sa bedeckerom u ruci, inače je svaki išao svojim putem.
Po završetku semestra u Berlinu, moj rad na doktorskoj tezi bio je takođe svršen. Preko ferija vratio sam se u Beograd, dovršio tezu sa podacima o srpskom budžetu i predao rukopis na ocenu profesorskom savetu. Saznao sam bio da su moje spise pročitali Slobodan Jovanović i dr Momčilo Ninčić i da su se obojica povoljno izjasnili.
Ostalo je još da položim usmeni ispit, odnosno da dam ono što se zove odbrana doktorske disertacije, a što je bilo određeno za 1. decembar 1911.
Kako je ispit bio zakazan, po mome shvatanju, suviše rano, još u 8 časova ujutru, to sam zadocnio čitavih četvrt časa, iako sam uzeo fijaker da bih stigao na vreme. Na ulasku u zgradu nestrpljivo me je očekivao glavni služitelj Pravnog fakulteta, Milutin Nedeljković.
On je bio veoma popularna ličnost među studentima, jer je za male pare uvek nekako udešavao da studenti dobiju potpisane indekse kao da su pohađali predavanja, pa makar i da nisu. Ili je uspevao da pojedine kandidate za polaganje ispita „progura" među prve ili poslednje, kako je već dotični student želeo. Osim toga on je, po završenom ispitu, čitao sakupljenim kandidatima ocene koje su dobili.
Pre nego što bi počeo sa prozivkom, koju su svi zainteresovani sa nestrpljenjem očekivali, on bi skinuo šešir sa glave, stavio ga ispred sebe na katedru i onda krupnim glasom, da se orilo po dvorani, saopštavao rezultate. Naročito je naglašavao bolje ocene i svi bi tada prilazili stolu i ostavljali po koji dinar napojnice. On bi u letu, preko naočara, ocenio koliko je ko dao i ako je bio zadovoljan dobacivao: „Hvala, doktore!"
A kada bi neko od prozvanih pokušao da se izgubi na vrata, a da ne priđe stolu, Milutin je dovikivao podrugljivo i gromoglasno: „Ne beži!" I tako je dotični, posramljen, davao svoj prilog. A od njih je Milutin, docnije, i kuću napravio...
Čim me ugleda, Milutin mi reče prekorno:
- Zaboga, doktore, gde ste? Znate li da vas odavno već čekamo i sala je puna sveta!
Ja projurih brzo pored njega i pokazah mu samo rukom na belu mašnu, frak i cilindar - takva je „uniforma" bila onda u običaju za polaganje doktorata - u znak opravdanja.
Trebalo je shvatiti da nije to tako lako staviti se u taj oklop od tvrde košulje, tvrde kragne i cilindera, u tako rani čas, a osobito kada sve to nije bilo po mojoj meri krojeno. Ne sećam se više ko mi ga je bio pozajmio.
Bilo mi je neprijatno što sam zadocnio, ali mi je prijatno odjeknula u ušima ona Milutinova reč „doktor". To sam smatrao kao povoljan znak, premda je on i druge tako oslovljavao, samo ovoga puta činilo mi se sa više opravdanja, jer je on bio dosta upućen u odluke profesorskog saveta, verovatno prisluškujući šta oni rešavaju...


Srpske diplomate u Parizu
Priredio: Miroslav Janković
Imao je običaj da uvek govori u množini, kao da je on prisustvovao i rešavao na sednicama zajedno sa profesorima.
"Proročanstvo" Milutinovo odista se pokazalo tačno. Predsednik ispitne komisije, profesor Slobodan Jovanović, proglasio je moju promociju za doktora ekonomsko-finansijskih nauka i sa nekoliko prigodnih reči čestitao mi je novu titulu. Drugi članovi ispitne komisije bili su Mili Radovanović i dr Momčilo Ninčić. Potrebno je da napomenem da je Jovanović bio veliki protivnik radikalne stranke, kojoj sam ja pripadao, te njegovo prisustvo u ispitnoj komisiji daje mojoj doktorskoj tituli još veću vrednost.
Time su moje studije na beogradskom Univerzitetu bile konačno završene. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Nemački budžet" štampao sam u Beogradu 1912. O njoj je vrlo ugledni časopis "Zvezda" napisao recenziju u kojoj je, pored ostalog, rečeno:
"Knjiga je zainteresovala i šire krugove i prešla delokrug običnih đačkih radova, što svedoči o njenoj velikoj vrednosti".
Vlasnik ovog časopisa bio je ugledan prvak Napredne stranke, narodni poslanik novinar Pavle Marinković, brat dr Vojislava Marinkovića, a urednik naš vrlo popularni literarni pisac Branislav Nušić. Obojica su bili protivnici radikalne stranke, te sam stoga ovaj vrlo laskavi prikaz primio sa utoliko većim zadovoljstvom u doba kad su partijske strasti retko kad dozvoljavale da se političkom protivniku prizna ma kakva zasluga.
Posle Minhena i Berlina, kao i položenog doktorata u Beogradu, nastavio sam u Parizu drugu godinu mojih studija u inostranstvu, 1911/12.
Opunomoćeni ministar i izvanredni izaslanik Kraljevine Srbije - kako je zvanično glasila njegova titula - bio je tada u Parizu Milenko Vesnić, koji je po svojoj ličnoj kulturi, inteligenciji, spremi, taktu i spoljnoj uglađenosti zauzimao to mesto sa puno časti . Srednjeg rasta, lepo negovani brkovi i kratka šišana brada i špic, kako je onda bilo u modi, blag pogled očiju, koje su pokazivale dobrotu i iskrenost za brzo osvajanje simpatija i prijateljstva, Vesnić je imao sve one kvaliteta, koje se traže za poziv diplomate, kao da su mu očevi i dedovi bili ministri ili ambasadori na strani.
Vesnić, međutim, bio je vrlo siromašnog porekla. Rođen je 1865. u selu Dunišić, u Novopazarskom Sandžaku, onda sastavni deo Turske Imperije. Ali, pošto su mu Turci ubili oca, kao velikog srpskog patriotu , Vesnić je prebegao u Srbiju sa svojom majkom i njene četvoro dece. Pešačeći više dana duž reke Ibar, nastanili su se u jednom selu blizu varoši Kraljeva (1875). Posle svršenog liceja u Beogradu školovao se na strani, pomognut od imućnih prijatelja.
Bio je na pravnim studijama u Nemačkoj i bio je prvi Srbin koji je položio doktrinski ispit u Minhenu. Po povratku u Srbiju stupio je u Radikalnu stranku, čiji je bio vrlo aktivan član, deleći sudbinu svojih partijskih prijatelja toga doba, t. j. u zatvor, kada bi radikali bili u opoziciji, a na visoke položaje, kada bi radikali došli na vlast.
Diplomatsku karijeru počeo je kao sekretar u srpskom poslanstvu u Carigradu. Sa 32 godine starosti bio je ministar prosvete, zatim ministar u Rimu i 1903. dolaskom na presto Petra Karađorđevića, ministar u Parizu. Njemu je srpska Vlada bila poverila da lično donese u Beograd krunu, izrađenu za kraljevo krunisanje 1904. od juvelirske radnje Kartije. Tada se oženio bogatom udovicom iz Sjedinjenih Američkih Država, Mrs. Blanche Ulmann. Pored toga što je ona nasledila bogatog muža bankara i ona sama bila je iz bogate bankarske porodice Blumenthal, iz Njujorka.
Njen privatni novac pokrivao je veći deo zvaničnih troškova srpskog poslanstva, osobito za reprezentaciju. Prijemi u srpskom poslanstvu bili su uvek naročito isticani u Pariskoj štampi. Taj luksuz i sjaj mogli su dati samo američki dolari.
Blagodareći tom faktu da je moj otac bio dobar prijatelj sa ministrom Vesnićem, vrata našeg poslanstva u Parizu bila su mi širom otvorena. Tako sam i ja mogao videti nešto od toga kao živi diplomatski svet.


S princom Đorđem
Stariji sin kralj Petra bio je nasilne prirode, tukao je svoju ličnu poslugu
Na jednom ručku u poslanstvu bio sam pozvat u isto vreme kada je princ Đorđe, stariji sin kralja Petra. On se za vreme aneksione krize (1908) odlikovao fulminantnim patriotskim govorima, koji su mu stvorili veliku popularnost u narodu. Smatran je kao dostojan potomak svog pradede, neustrašivog Karađorđa.
Nažalost, vojničke i junačke osobine princa Đorđa bile su kontrakarirane njegovim neobuzdanim karakterom i brutalnim ophođenjem. On je, na primer, svoju ličnu poslugu tukao, ponekad i nogama u stomak. Uz to je imao način izražavanja sa upotrebom reči nemogućim za obično društvo, a kamo li za kraljevsku kuću. Takvo ponašanje i ta neobuzdanost onemogućili su ga kao prestolonaslednika i on je bio naveden, odnosno primoran, da se odrekne nasledstva prestola, marta 1909. Tada je proklamovan za prestolonaslednika njegov mlađi brat Aleksandar.
Kad sam na tome ručku prvi put sreo princa Đorđa, davao je utisak veselog, prijatnog mladog čoveka, ali izrazi, koje je upotrebljavao u razgovoru, bili su doduše uzeti iz naroda, laži se u pristojnom društvu a osobito u prisustvu dama, ni u kome slučaju nisu smeli upotrebljavati. Princ je, međutim, baš od tih reči pravio obilnu upotrebu, ne obzirući se nimalo na prisutne koji ga slušaju. Čim bi Princ povisio ton, a spustio nivo svog rečnika, ministar Vesnić sa blagim osmejkom ljubaznog domaćina - praveći se da nije čuo šta onaj reče - udaljio bi se od naše grupe, da priđe drugoj. Sa mnom je Princ - vrlo ljubazno razgovarao, interesirajući se za moje studije u Parizu.
Kad je ručak bio gotov za serviranje, uniformisani sluga dostojanstveno je objavio sa vrata:
- Madame, est servoe!
Posle ovog gospođa Vesnić je uzela pod ruku princa Đorđa, a zatim su se ređali parovi, jedan po jedan, prema unapred utvrđenom redu. Meni je bilo dodeljeno da vodim pod ruku gospođicu Vidu, ćerku državnog savetnika i prvaka radikalne stranke Dobre Ružića, jednu vitku, lepu plavojku, čije su oči odavale dobrotu i nevinost.
Taj ručak, kao i svi prijemi u srpskom poslanstvu, Leonce Reznauld, bio je u znaku sjaja i izobilja, premda je gospođa Vesnić inače u kući i privatnom životu bila vrlo štedljiva. Kada bi bili sami, njihova kuhinja bila je sasvim skromna. Tad Luculus nije večeravao kod Luculusa.
Imali su običaj da češće pozivaju, naizmenično, po jednog činovnika iz poslanstva da sa njima ruča. To su bile prve lekcije za lepo ponašanje i pristojno odevanje naših mladih diplomata. Domaćica je strogo pazila da gost ima čistu kragnu i kravatu, da manžetne od košulje nisu iskrzale, da su pantalone sveže ispeglane, da se nož drži u desnoj, a viljuška u levoj ruci, da se supa pije nečujno, bez srkanja, a posle ručka ne stavljaju laktovi na sto.
Uostalom gospođa Vesnić je pazila na spoljašnost i samog svog muža, koji se oblačio po strogim propisima londonske muške mode. Dirljivo je, međutim, bilo njeno staranje o njegovom zdravlju. Vesnić je voleo da puši dugačke "virdžinija" cigare, koje je dobijao iz inostranstva. Bio je strastan pušač, ali da mu pušenje ne bi škodilo, gospođa Vesnić mu je tačno u santimetrima obeležila koliko sme da popuši od jedne cigare. Ja, koji sam znao za tu "familijarnu tajnu" krišom sam ispod oka posmatrao kako Vesnić pažljivo gleda označenu granicu da je ne prekorači, dok bi njegova žena, s vremenom na vreme - u najživljem razgovoru sa gostom levo ili desno - hitro bacila svoj orlovski pogled na "virdžinija" cigaru...
Po svršenom ručku, dok kafe jedva da su bile ispijene, gospođa Vesnić se već opraštala od gostiju, jer se na ćerkom žurila na konjske trke u Longehamps. Činilo se kao da je za nju bilo važnije da stigne na prvu trku, nego li da isprati poslednjeg gosta iz svoje kuće. To joj nisam zaboravio. Pratio ih je mladi sekretar poslanstva Mihailo Gluščević, za koga se onda pretpostavljalo da će biti muž mlade, vesele i privlačne gospođice Lucille, koja je bila ćerka gospođe Vesnić iz prvog braka. Docnije, međutim, lepa Lucille udala se za bogatog bankara Aristide Blank, sopstvenika onda velike bankarske kuće u Bukureštu Marmorosh Blank.


Uloga majordoma Širamaza
Priredio: Miroslav Janković
Ali ne samo na spoljni izgled muža, nego - sasvim prirodno - i na svoj sopstveni, gospođa Vesnić je mnogo polagala. Bila je vrlo koketna, lepa, duhovita. Njena toaleta uvek brižljivo odabrana prema diktatu poslednje pariske mode, a skupoceni nakit i krupne perle imale su svetsku reputaciju. Međutim, do jednog dela tog nakita ona je došla na dosta originalan način.
Prilikom jedne šetnje - mnogo godina posle smrti svog muža - kroz ulicu Rue de la Paidž, čuvenu po bogatim izlozima juvelirskih radnji, kuda prolaze sve žene koje dolaze u francusku prestonicu pa makar i nemale nameru da nešto kupe, reći će gospođa Vesnić mojoj ženi, koja se divila lepoti izloženog nakita i čudila njihovim visokim cenama:
- Ah, ma chere, za mene to nikad nije bio problem... Povela bih sobom jednog prijatelja i u izlogu bih mu pokazala malim prstom stvar koja me je interesovala, dodajući, uz osmejak: "Kupi mi ono!" To je uvek upalilo...
Inače u poslanstvu je bila još jedna interesantna ličnost, Shirmaz, mađarskog porekla. Bio je neka vrsta "majordome" upravo "factotum": naš nepromenljivi i nezvanični ambasador, poznat u Quai d'Orsaz isto onako kao i po velikim radnjama, gde su naši kraljevi, prinčevi, princeze i ministarske žene vršile preko njega svoje kupovine.
On je tokom vremena, savesnošću i predanošću prema interesima najpre Srbije, pa posle i Jugoslavije, došao do položaja savetnika poslanstva i u tragičnom momentu prekida diplomatskih odnosa francusko-jugoslovenskih 81942) bio je charge d'affaires i doživeo da vidi nešto što ni u svom najružnijem snu nije mogao da sanja, da Francuska, ta velika zaštitnica Srbije u Prvom svetskom ratu, prekine diplomatske odnose i otkaže gostoprimstvo dr Božidaru Puriću, jugoslovenskom ambasadoru u Parizu, smatrajući da je njegova misija završena... Taj dirljivi događaj - posledica pritiska nemačke Vlade - Szirmaz je verno opisao u jednoj brošuri koju je posle rata izdao.
U samom poslanstvu život je tekao mirnim i uređenim načinom. Pre 11 časova nikog nije bilo u kancelarijama. Opštenje sa Ministarstvom u Beogradu išlo je putem kurira i šifrovanih telegrama, bez onih nervoznih telefonskih razgovora, koji su bili uvedeni posle Prvog svetskog rata i koji nisu davali mira ni poslaniku, ni njegovim činovnicima.
Sličan život tekao je i u drugim ambasadama i poslanstvima. Diplomate su bila velika gospoda i živeli su gospodski.
Imao sam prilike i da uđem u više krugove pariskog društva. Jednom prilikom bio sam na prijemu kod comtesse de Noailles, gde sam osetio šta stvarno znače ovi saloni čuvenih pariskih dama, o čijem sam uticaju na socijalni život Francuske, osobito u pogledu literarnom i političkom dotle samo iz knjiga nešto znao.
Za comtesse de Noailles ja sam, mladi doktor ekonomskih nauka iz daleke balkanske zemlje kao što je bila Srbija, bio možda interesantna ličnost. Nešto "egzotično" za njen salon. Bar sam ja tako uobražavao, jer ona lično nije mi ukazala nikakvu posebnu pažnju, sem jednog ljubaznog osmejka i gracioznog pružanja ruke da je poljubim, otprilike onako kako to radi kakva kraljica sa svojim podanicima.
Comtesse de Noailles je onda bila na vrhuncu svoje lepote, mladosti i slave kao pesnikinja i romansijerka. Ostalo je negde posle zabeleženo, da je na pitanje o ljubavi odgovorila:
- L'amour? Je le fais, mais je n'en parle pas...
Za vreme jedne cocktail-partz, mnogo godina posle mog prvog boravka u Parizu, kad slučajno upoznadoh jednogo gospodina i doznadoh da je i on živeo neko vreme u francuskoj prestonici, da bih počeo razgovor, ja ga upitah:
- A šta ste radili u Parizu?
- U Parizu sam radio ono što i svi drugi rade u Parizu... odgovori ovaj s osmejkom čoveka koji se čudio meni da ga tako što uopšte mogu pitati.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:01

Studiranje finansija u Parizu
Osim zabave, francuska prestonica je grad u kojem se mnogo radi
Po sebi se razume - mislio je on - da se tamo ne radi ništa do vodi ljubav. Odista, nigde u drugom svetu nisam čuo da se toliko često upotrebljava ta reč. Međutim, postoji i jedan drugi Pariz koji nije Pariz zabava, nego Pariz rada, ozbiljnog rada.
Imao sam prilike da upoznam i onaj prvi i onaj drugi. U ambijentu u kojem se kreće, za jednog pariskog studenta, ako iole ima novčanih sredstava za život, skoro je nemoguće biti bez jedne "prijateljice" ("petite amie"). To je bilo kao neko osveštano pravilo. Istine radi, moram priznati da su moja sredstva i mladost meni dozvoljavali luksuz od dve "prijateljice", u isto vreme. Da bih izbegao eventualne neprijatnosti od susreta u troje, kombinovao sam tako da je jedna sa stanom bila na levoj, a druga na desnoj obali Sene, to jest na jednoj opreznoj udaljenosti...
- Tvoj sistem je vrlo dobar - govorio mi je jedan iskusan Srbin starosedelac. Opasno je vezati se samo za jednu... Obrnuto od tvog sistema, ja sam poznavao dva siromašna grčka studenta koji su zajedno izdržavali jednu prijateljicu. Zvala se Madelin. Jedan se zvao Spiros a drugi Konstantinos. Jednog leta, ode Spiros da provede raspust kod svojih roditelja dok jednog dana iznenada dobije telegram iz Pariza ove sadržine:
"Madlen dobila blizance. Moje umrlo, tvoje živi. Pošalji hitno novac za majku i dete. Konstantinos."
Za vreme mog bavljenja u Prizu 1911-1912 odlučilo je Ministarstvo finansija u Beogradu da pošalje nekoliko činovnika na praktične studije u Pariz, u Ministarstvo finansija, ulica De Rivoli. Želelo se sprovesti reforma našeg Ministarstva finansija a specijalno Državnog računovodstva pa je bio doveden u Beograd i jedan stručnjak iz Francuske. Svakako da bi se olakšale reforme, koje su bile u stvari kopija francuske finansijske organizacije, a naročito blagajničke službe, od koristi je bilo da više njih iz Beograda vide kako u praksi izgleda francuski sistem.
Kod ondašnjeg ministra finansija dr Lazara Pačua moj je otac uspeo da i ja budem u toj grupi beogradskih finansijskih činovnika. Uglavnom to su bili izabrani kandidati među najboljima od našeg finansijskog personala, mladi ljudi koji su posle zauzeli vodeće položaje u državnoj administraciji.
Mi smo išli podeljeni u dve grupe po dva-tri, iz odeljenja u odeljenje i za šest meseci imali smo da pređemo kroz sva odeljenja Generalne direkcije državnog računovodstva (Direction Generale de la Comptalilite Publiljue du Ministere des Finances). Proučili smo, takođe, organizaciju "Inspection Generale du Ministere des finances".
Inspektori su bili "uši i oči" ministra finansija, koji su vršili reviziju i inspekciju raznih finansijskih ustanova starali se za jednoobraznu primenu zakona, itd. U toj grupi nalazio se upravo "krem" finansijskog kadra, najbolji i najsposobniji. Služiti neko vreme u Inspection Generale za činovnike značilo je kao da su stekli jednu diplomu više. I doista, docnije, u životu sretao sam na visokim položajima ljude koji su ranije bili inspektori Ministarstva finansija.
U to vreme generalni direktor Državnog računovodstva bio je Privat Deschanel.
Po svršenom prolazu kroz razna odeljenja Državnog računovodstva u ulici De rivoli, u programu je još bilo da nekoliko dana posvetimo Okružnoj finansijskoj upravi u Versalju. Time su naše praktične studije bile završene.
Taj moj prvi kontakt sa francuskom administracijom dao mi je utisak da je birokratija veoma razvijena, osobito u vidu "paperasserie". Broj formulara i fiševa, koje su činovnici ili publika morali da popunjavaju i potpisuju, bio je takoreći bezgraničan. Na moju primedbu u tom pogledu, odgovorio mi je jedan viši činovnik ovo:
- Imate pravo, ali samo donekle. Posao je uvećan, to je tačno, ali je na ovaj način kontrola veća. A kod rukovanja državnim novcem treba poći od principa nepoverenja, a ne poverenja...
Zakon o Državnom računovodstvu u Francuskoj nije upravo ni bio moderan, novodoneti zakon, nego jedan stari ukaz, još iz doba Napoleona III iz godine 1862.


U staroj kući, kao iz romana
Priredio: Miroslav Janković
Posle sam uvideo da su ova birokratija, formulari, stari zakoni i uredbe, ono što je upravo stalno i takoreći nepromenljivo u Francuskoj, ono što održava kontinuitet u državi, uprkos čestih promena vlada, koje se menjaju češće nego li ma gde na svetu.
Ministri se menjaju, ali činovništvo po ministarstvima ostaje skoro bez promena izuzev u kabinetu ministrovom, koje po pravilu dolazi i odlazi sa svakim ministrom. Ovim radom u Ministarstvu finansija bilo je ustvari dopunjeno moje školovanje, ne samo teorijsko nego i praktično.
U Parizu sam stanovao u prvo vreme u jednom pansionu na levoj obali, u ulici Gaz-Lussac. Jedan tipičan đački pansion onog vremena. Pun stranih studenata iz svih krajeva sveta. Kod nas mi je najviše imponirao jedan student medicine iz Haitija, crne boje, sa naočarima.
Važio je kao najnačitaniji stanovnik pansiona među nama. tada sam primetio kako crna rasa žudi za naukom i napretkom i kako će ona postepeno potiskivati i zamenjivati bele ljude u svim zemljama gde su oni u većini. Kuća je bila stara, kao i skoro sve u tom kraju ulice s istim nazivima kao u Balzakovim i Zolinim romanima i drugih pisaca iz XIX veka, tako da sam šetajući po njima katkad upoređivao sebe s ovim ili onim junakom tih romana.
U stvari, ono što meni nije bilo jasno prvog dana u kancelariji pukovnika Vanlića, bilo mi je jasno nekoliko dana docnije, kada počeše stizati telegrami naše Vrhovne komande o uspešnom napredovanju Srpske vojske. Ona je imala na raspoloženju dovoljan broj obučenih vojnika. Naši su odredi prešli tursku granicu duž celog fronta: kod Javora, Raške, Novog Pazara, Krušumlije, Vranja.
Glavni deo kretao se u pravcu Kumanova, ka Ovčem polju, gde je naša Vrhovna komanda predviđala da će biti odlučujuća bitka i to zbog toga što se davao veliki značaj geografskom položaju Ovčeg polja, preko koga su išle glavne komunikacije za Skoplje, Sofiju i Niš. Smatralo se da onaj koji drži u svojim rukama ova tri centra, taj je gospodar celog Balkanskog poluostrva. U tome cilju jedna srpska armija - pod komandom generala Stepe Stepanovića - bila je poslata da operiše s bugarske teritorije, od Ćustendila takođe u pravcu Ovčeg Polja. To je trebalo da bude jedan obuhvat "kleštima", po klasičnom principu Napoleona: "Se diviser pour marcher, se reunir, pour combattre". Na Ovčem Polju turska vojska trebalo je da bude napadnuta s dve strane, s fronta i s boka, i uzeta tako pod unakrsnom vatrom imala je da bude totalno uništena...
Međutim, desilo se nešto nepredviđeno, kako se to često dešava i kod najbolje izrađenih ratnih planova, pa i kod najvećih vojskovođa. To je ono što se u vojnoj strategiji naziva "njegovo veličanstvo slučaj".
Turska Vrhovna komanda, čiji je glavni savetnik, reformator i organizator moderne turske vojske bio nemački general Von der Golz-paša, znala je za taj srpski plan i potpuno shvatila opasnost koja preti Turcima, ako jednovremeno budu napadnuti s dve strane. Von der Golz-paša odluči se stoga na jedan sjajan vojnički potez, koji je zbunio srpsku Vrhovnu komandu i pokvario sve njene planove.
Njegova je odluka bila da pođe sa svim svojim raspoloživim snagama u susret Srpskoj vojsci, koja je nastupala od Vranja, u nadi da potuče taj glavni deo naših snaga. Lako će mu posle biti da tuče i onu drugu sporednu grupu i da tako, tukući jednu po drugu, postane pobednik na bojnom polju i gospodar situacije u Makedoniji. Put prema Sofiji bio bi mu otvoren, a to je za Turke imalo naročiti značaj s obzirom na brzo nadiranje bugarske vojske prema Carigradu.
Tako je došlo, neočekivano za Srbe, do bitke kod varoši Kumanova, mnogo pre Ovčeg Polja. Kako se tu nije očekivala odlučujuća bitka, srpska Vrhovna komanda je slala u borbu svoje snage počasno, puk za pukom, u uverenju da se tu radilo nekoj slaboj turskoj prethodnici, ali kako su oni u stvari bili naišli na glavninu turskih snaga, gubici srpskih pukova bili su strahoviti.
Što se ta bitka nije pretvorila u pravi poraz za Srbe, ima se blagodariti samo ličnoj hrabrosti pojedinih komandanata bataljona i pukova Srpske vojske. Mnogi su od njih hrabro izginuli na čelu svojih jedinica.

Slavne pobede srpske vojske
Predviđanje Nikole Pašića bilo je i ovog puta sasvim ispravno
No, pored lične intervencije komandanata i velike hrabrosti pešaka, za bitku kod Kumanova veliku zaslugu imala je srpska artiljerija.
Tada tek što su bile došle prve baterije modernih 75 mm francuskih poljskih topova Schneider-Creusot, onih topova za koje je Pašić pravio zajmove 1906. i 1908. godine da se kupe u Francuskoj i zbog kojih je zajmova od opozicije bio toliko kritikovan. Opozicija je išla tako daleko da je čak tvrdila kako topovske granate nisu ni punjene eksplozivom nego običnom balegom, samo da bi liferanti što više zaradili. Dok su same topove opozicioni govornici nazivali "sulundarima"...
Međutim, predviđanje Pašićevo bilo je sasvim ispravno: Francuska je isporučila oružje na vreme i to odličnog kvaliteta. Preciznost gađanja naše artiljerije bila je savršena, a brzina gađanja nekoliko puta je nadmašivala brzinu turskih topova. Nedovoljno obučeni turski artiljerci postavljali su svoje baterije otvoreno na greben - ne znajući za sistem posrednog gađanja - i time pružili odličnu metu za srpsku artiljeriju.
Posle Kumanova, došle su druge pobede. Zauzeto je Skoplje, kao i sve druge varoši, počev od Novog Pazara pa do Bitolja.
Bugari i Grci takođe su imali velike vojničke uspehe. Grci su zauzeli Solun, ali utvrđeno mesto Jedrene, koje je u stvari pretstavljalo poslednju branu pred samim Carigradom, Bugari nisu mogli sami da osvoje, nego im je bila potrebna pomoć Srpske vojske, osobito teške artiljerije. Najzad je palo i Jedrene.
Rat s Turskom trajao je prema tome svega nekoliko nedelja i pošto nisam bio potreban za vojnu službu, a da bih ipak donekle bio od koristi svojoj državi, to se prijavim na dobrovoljan rad u ministarstvu finansija - Direkcija državnog računovodstva, gde sam naravno bio rado primljen, utoliko pre što sam već bio pitomac Ministarstva finansija za studije u inostranstvu.
Po savetu jednog dobrog prijatelja i druga iz gimnazije, koji se zvao Dragoljub Milovanović i takođe radio kao činovnik u istoj direkciji Ministarstva finansija, ja stupih u odeljenje Arhive.
- Kao što kad obilaziš jednu fabriku - govorio mi je on - obično počneš od sirovine koja se prerađuje pa posle slediš dalji proces njene transformacije, tako će i za tebe biti najkorisnije da počneš od Delovodnog protokola. U njega se upisuje svaki predmet koji dođe u Ministarstvo i tu dobije svoje "kršteno ime", to jest svoj broj, pa pod njim dalje cirkulira, množi se i raste, da se najzad "reši" i onda se opet vraća u Arhivu, sa oznakom a/a (ad akta) , što znači na večiti počinak.
Naučio sam brzo taj početni rad i ušao u mnoge "tajne" te kancelarije, od kojih me je najviše zadivila veština jednog starog šefa arhive, koji je uspeo da se godinama zadrži na tome položaju i bude neophodan za sve načelnike, pa i same ministre, bezobzira što su se oni menjali. Svi su oni odlazili tokom godina, ali on ne. Čini mi se da se zvao Mita.
Njegov je "sistem" i uspeh bio u tome, da se među gomilom predmeta brzo orijentiše i "namiriše": koji je to predmet koji može najviše da interesuje njegovog pretpostavljenog šefa. Onda prosto izdvoji taj predmet od ostalih, zatvori ga u jednu od svojih specijalnih fioka i prati pažljivo ceo tok njegovog kretanja. Kad bi gospodin načelnik zatražio dotični predmet, Mita bi ga za dva minuta već nosio u ruci i pružao sva potrebna obaveštenja.
Ako se arhivar Mita slučajno razboli ili ode na odsustvo, njegov zamenik, kao i niko drugi živ, ne bi umeo da nađe dotični predmet. Ovo bi, razume se, izazvalo srdžbu gospodina načelnika i stvaralo mišljenje da je Mitin zamenik nesposoban, a Mita sjajan i prosto nezamenljiv činovnik. I kad bi se Mita ponovo vratio i izašao pred načelnika sa traženim predmetom, načelnik bi - sav srećan da se predmet nije negde definitivno izgubio i zaturio - ushićeno uzviknuo:
- Ama, Mito, ovi tvoji činovnici ništa ne znaju! Kad tebe nema, u arhivi pravi haos! Nijedan predmet ne umeju da nađu! Razume se, ovaj izraz o "nijednom predmetu" odnosio se na onaj koji načelnika lično interesuje. Mita bi se na to snishodljivo nasmešio i slegao ramenima:
- E, Gospodine Načelniče! Sve je to vrlo prosto! Samo treba imati malo dobre volje, strpljenja, ljubavi prema poslu. Ne gledati na sat da li je već došlo vreme za izlazak iz kancelarije...
- Da, da, imaš pravo! Moram skrenuti pažnju gospodinu ministru prilikom prvih unapređenja... Savestan rad treba nagraditi!


Balkan u požaru rata
Priredio: Miroslav Janković
I tako je Mita sa svojim „sistemom fijoke" bio postao pravi stub Direkcije državnog računovodstva.
Pored rada u arhivi, tada sam se upoznao i sa radom najnižeg personala u ministarstvu finansija. Video sam šta znači svaki od momaka, upoznao sam se sa radom pisaćih mašina i sam naučio pomalo da pišem, doduše sa obe ruke, ali sa po jednim prstom... I do danas nisam postigao veći napredak na tome polju.
Sve mi je to docnije veoma koristilo.
U zimu 1912. rat na Balkanu izgledao je kao potpuno svršen. Turci su bili potučeni na celom frontu, izbačeni iz evropskog kontinenta i saterani u jedan mali trougao oko samog Carigrada, koji su još držali u svojm rukama.
Srbi su za to vreme bili zauzeli veći deo Makedonije, do blizu Soluna, koji su osvojili Grci, zatim su zauzeli ceo Novopazarski Sandžak u sadejstvu Crnogoraca, pa izbili čak na Jadransko more, kod San Giovanni di Medua.
Pošto je tok ratnih operacija i događaja na Balkanu krajem 1912 - kako pomenuh - išao brzom i vrlo povoljnom svršetku po Srbiju, moje dalje bavljenje u Beogradu bilo je izlišno i stoga se reših - u sporazumu sa Ministarstvom finansija čiji sam stipendista tada bio - da treću godinu svojih studija u inostranstvu (1912/13) završim sa Londonom. Tako je najzad imao biti do kraja izveden moj pomenuti plan o studijama: po jednu godinu u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Prema tome, početkom 1918, uputih se preko Pariza direktno za London.
Za London sam poneo preporuku iz Pariza za jedan pansion u Russel Sljuare, koji je bio pun tih malih hotel-pansiona gde se za skromne pare mogao imati pristojan stan.
Gazdarica pansiona bila je ozbiljna Engleskinja, sa prešlih 50 godina, prosede riđe kose i potpuno crvenog lica kao u nekog obarenog velikog morskog raka, kakvu sam boju lica češće sretao u Londonu . Davala je utisak zdravlja i dobre hrane što je bila reklama da se u njen pansion uđe sa poverenjem. Međutim bila je vrlo stroga u moralnom pogledu. Ženske posete bile su apsolutno zabranjene, ali ako bi neko od pansionera doveo koju strankinju - koja ne zna dobro engleski - i predstavio je kao svoju „cousine germaine", ona bi bila primljena na ručak ili večeru i u najozbiljnijem tonu bila predstavljena drugim gostima u pansionu kao „rođaka". Niko, razume se, u to nije verovao, ali je forma bila zadovoljena i svi su se pravili da u tu malu laž potpuno veruju. Tako sam upoznao jednu od karakternih osobina engleskog društva, koju u Evropi nazivaju hipokrizijom.
U dnevnom životu pravio mi je prvih dana malu teškoću novačni sistem, koji nije decimalan kao u drugim zemljama Evrope, nego sam morao učiti da 12 pena čine 1 šiling, a 20 šilinga 1 funtu sterlinga što za moje račune sabiranja i oduzimanja nije tako prosta stvar. Povrh toga svega, u radnjama nisu davali cene u funtama, nego u „guinea", koja iznosi 21 šiling. Tako sam upoznao još jednu karakternu crtu engleskog naroda, koja se ogleda u čuvanju tradicije, starih običaja i navika.
Gospoda su jako pazila na svoje odelo i da bih izgledao i ja kao drugi, oblačio sam se što bolje mogu, a uveče smoking. Obrijao sam brkove i nosio monokl, naravno od prostog stakla, jer sam imao zdrave oči... Kada sam takvu jednu fotografiju poslao roditeljima u Beograd, obrijanih brkova i sa monoklom, majka mi je posle pričala da je jedva uspela da tu sliku sačuva i sakrije, jer je moj indignirani otac hteo da pocepa, smatrajući je za nedostojnu jednog ozbiljnog čoveka.
Da bih se uživeo još više u svoje „gospodstvo", često bih seo u one čuvene londonske fijakere, gde kočijaš sedi sam, na uzdignutom sedištu pozadi fijakera i otuda, preko moje glave, diriguje svojim velikim, prestarelim i mršavim konjem, dostojanstveno noseći cilindar na glavi i ne vodeći računa šta se dole u fijakeru, ispod njegovih nogu, dešava... Engleski jezik sam počeo da učim još u Parizu. Kako mi je ranije iskustvo učenja stranih jezika pokazalo da se najbrže i najprijatnije strani jezik uči u ženskom društvu, rešim se da potražim jednu učiteljicu. Pogledam oglase u dnevnim listovima, gde mi se pažnja zadrži na oglasu jedne „mlade dame koja daje časove iz engleskog".

Kako sam upoznao Engleze
Srbi su, posle pobeda nad Turcima, u Evropi postali popularni
Reč „dama" i još „mlada", brzo me odlučila da je potražim. Odista, bila je prava lepotica, kakva samo Engleskinja ume da bude kada se odluči da bude lepa. Bio sam oduševljen učiteljicom, uslovima, metodom. Sa njom sam imao svega dva časa. Za treći zatekoh u njenoj sobi jednu drugu, stariju i dozlaboga ružnu.
Ona mi reče da je ona prva, mlađa, momentalno veoma zauzeta i da će je ona zameniti za „izvesno vreme". To se vreme produžilo do kraja mog bavljenja u Londonu. Onu prvu nisam više nikad video iako sam je često sanjao... Brzo sam uvideo da je lepota bila samo „mamac" za mlade ljude, a posle su žrtve prelazile u nadležnost prave učiteljice. Tada, prvi put u životu, izgovorih reči:
- Ah, perfidni Albion! - mešajući jedan običan trgovački trik jedne siromašne devojke sa čitavom engleskom nacijom.
Tada sam upoznao još jednu osobinu Engleza: njihov trgovački duh.
No docnije sam se utešio, smatrajući da je za stvarno učenje jezika ova starija dama ipak bila korisnija.
Da bolje upoznam Engleze, njihov način života, običaje, mnogo mi je pomogao naš raniji ministar u Londonu Čedomilj Mijatović. On je poznavao mog oca - iako znatno stariji od njega - pa me je ljubazno uveo u englesko društvo i dao prve upute da ga bolje upoznam. Sa svojom negdašnjom titulom, a sem toga visoko kulturan i obrazovan čovek, Mijatović je imao pristupa među najviše društvene slojeve, ali ne od aktuelnog kursa, nego više od ljudi njegove situacije, to jest razni „edž" i sem toga veliki broj starijih engleskih „lady", bogatih udovica uglednih engleskih političkih ljudi, negdašnjih ambasadora, ministara i tome slično.
Na te prijeme, što u Londonu zovu „at home", premda je taj „home" često puta bio neki hotel, a ne sopstvena kuća, Mijatović me je vodio sa vidnim zadovoljstvom i predstavljao starim „lady"-ma, koje su me sa interesovanjem posmatrale jer su Srbi onda, posle slavnih pobeda nad Turcima, odjednom u Evropi postali popularni i u modi. U Londonu je još živeo u mnogim krugovima duh starog engleskog državnika Gladstona koji je u svoje vreme (1876) grmeo protiv turskih zverstava nad porobljenim hrišćanima.
Čeda Mijatović bio je za Srbiju kralja Petra Karađorđevića čovek „starog režima", to jest režima iz vremena dinastije Obrenovića, kada je bio dostigao vrhunac svoje karijere kao ministar finansija, a zatim i kao ministar spoljnih poslova, kada je sklopio famoznu „Tajnu konvenciju" sa Austrijom, 1881, zbog koje je mnogo kritikovan docnije. Možda zato što sam studirao finansije, bio je još jedan razlog više da me on, kao nekadašnji čovek te struke, prijateljski primi premda sam pripadao sasvim protivnoj političkoj orijentaciji.
Primetio sam bio da je oduševljen uspesima srpske vojske na bojnom polju. Pobedom na Kumanovu 1912. osvećen je srpski poraz na Kosovu 1389, što je bio petvekovni san svih srpskih patriota, a Čeda Mijatović je nesumnjivo spadao u taj red. Iako politički nije mario Radikalnu stranku, ni radikalsku vladu, o Pašiću se lepo izražavao i umeo da razlikuje partijska raspoloženja od ljubavi prema otadžbini. Mijatović je - mada penzionisan - stvarno bio nezvanični predstavnik Srbije u Londonu, i kao takav činio svojoj zemlji velike usluge.
Kretanje u otmenom engleskom društvu svakako je imponiralo mojoj mladalačkoj sujeti. Uzimajući za primer Mijatovića, trudio sam se da budem besprekorno obučen, pa čak i da imitiram nonšalantne manire velike engleske gospode, počinjući svaki razgovor sa:
- How do you do? - dodajući zatim razne beznačajne fraze kao na primer o vremenu: „Fine weather to-day, isn't it?" - da bi se u međuvremenu prostudirao sagovornik, kakav je to čovek i šta otprilike misli...
Počeo sam čak da imitiram njihov način govora i nastojeći u isto vreme da dobro upamtim pravila o tome kada se slovo „h" izgovara, a kada ne, jer mi je objašnjeno da se po pravilnom izgovoru tog slova razlikuje školovan Englez od neškolovanog.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:03

Desetodnevni rat sa Bugarskom
Priredio: Miroslav Janković
Nisam propustio da u podesnoj prilici lepo govorim o psima, jer mi rekoše da u Engleskoj ima specijalnih bolnica samo za pse. Za mene, koji sam došao u London iz zemlje gde nije bilo dovoljno bolnica ni za ljude, bilo je to pravo čudo engleske ekstravagancije.
Obišao sam sve važnije muzeje u Londonu i u radnim danima, a preko nedelje, stalno odlazio u British Museum, gde sam našao obilnu literaturu za čitanje, čak i mnoga dela na srpskom jeziku, što me je iznenadilo.
U Londonu sam spremao jednu poveću studiju, ali nažalost, moji planovi u vezi s Londonom nisu mogli dokraja biti završeni, zbog iznenadnog nastalog srpsko-bugarskog rata 29. juna 1913. Vest o ratu pročitao samu jednom večernjem listu, objavljenu krupnim "manšetama", na prvoj strani.
Pomislih opet da mi je mesto u otadžbini, a ne u Londonu. Pođem sutradan u srpsko poslanstvo da se prijavim kao dobrovoljac. Primi me lično savetnik koji je vršio dužnost otpravnika poslova dr Slavko Grujić. On je bio sin generala Save Grujića, jednog od uglednih ličnosti u Radikalnoj stranci, a jedno vreme i predsednik vlade.
Dr Grujić me primi sa manirima engleskog gospodina, to jest učtivo, ali hladno, bez ikakvog oduševljenja u vezi s mojim patriotskim gestom da idem u dobrovoljce. Kad sam mu izložio cilj posete, on onako još stojeći, ne rekavši ništa i ne ponudivši me ni da sednem, prvo izvadi iz zlatne tabakere cigaretu, pažljivo, kao da se boji da ne povredi one druge kraj nje, stavi je polako u usta, diže desnu nogu previjajući je u kolenu, okrenu glavu gledajući dole u pravcu podignutog stopala i kresnu palidrvce o đon svoje cipele.
Ovaj način me je iznenadio, prvo zato što u Beogradu nismo imali tu vrstu šibica koje se pale trenjem o koji bilo predmet, sem o onu specijalnu kutiju našeg državnog monopola - a najmanje o đon od cipela! - a drugo i zbog celog flegmatičnog gesta u jednom tako, za mene, svečanom i važnom momentu.
Dr Grujiću je možda trebalo malo vremena da smisli kakav odgovor da mi dade. Zatim, pošto je trgao prvi dim, pogledao u vrh cigarete i konstatovao da se žar raspalio, on mi mirno reče:
- Sve što mogu da učinim u Vašem slučaju, to je da izvestim moje Ministarstvo, a ono će već znati kako treba dalje da postupi.
- Ako je to Vaše mišljenje, gospodine Ministre - odgovorih ja namerno podvlačeći ministarsku titulu i rang koji on nije imao - onda molim tako postupite. Samo, ako je moguće, možda bi dobro bilo to učiniti telegrafskim putem...
- Da, da, telegrafski - ponovi dr Grujić. Sačekaćemo odgovor, pa ćemo posle videti...
Zahvalih se i izađoh, jer očevidno nije bilo ništa drugo moguće da se učini.
Posle onog susreta sa pukovnikom Vanilićem u Beogradu, ovoga puta bio sam manje iznenađen rezultatom svoje posete. Bilo mi je jasno da Srbija ima dosta izvežbanih vojnika da izvrše ulogu koja im je istorijom dodeljena, bez prikupljanja neobučenih dobrovoljaca kao što sam bio ja. Pomislih u sebi: "Taj odgovor iz Beograda nikad neće doći, kao što prošle godine ne dođe ni ona očekivana naredba Okružne komande"...
Međutim, ovoga puta prevario sam se. Odgovor je došao i to pozitivan. Otprilike desetak dana docnije, dr Grujić mi je saopštio da je moja ponuda za stupanje u dobrovoljce primljena i da treba što pre da se javim na dužnost u Ministarstvu vojske u Beogradu. "No, hvala Bogu - pomislih - ipak se i sa mnom računa... Nisam tako izlišan našoj vojsci kao prošle godine..."
Kao što često biva, savezi traju lepo dok traje rat, a kad dođe pobeda i pitanje podele plena, nastaju svađe. To je bilo i sa balkanskim saveznicima, posle pobede nad Turcima. Spor je naročito nastao između Srba i Bugara u pogledu buduće granice. Predsednik srpske vlade Nikola Pašić je tražio nešto malo više nego što je prvobitno bilo predviđeno ugovorom, pravdajući to većim udelom srpske vojske nego što je bilo dogovoreno. Ponudio je Bugarima da shodno postojećem ugovoru o savezu spor reši ruski car. Bugari su to odbili. Oni su bili odlučili da to pitanje reše oružjem i veći deo svojih trupa prebace sa turske granice u Makedoniju.
Bilo je nejasno kako će se držati Rumunija, ako bi došlo do sukoba među saveznicima. Rumunija je, međutim, izjavila da će ostati neutralna. Sem toga bugarski kralj Ferdinand, uzdajući se u svoje prijateljske veze sa Berlinom i Bečom, verovatno je računao i na to da će Viljem úú i Franja Josif ú, u slučaju potrebe, intervenisati da bi sprečili eventualni rumunski ili turski napad. Tako je bugarska Vrhovna komanda koncentrisala svoje snage prema srpskoj i grčkoj vojsci i na dan 29. juna bez prethodne objave rata, prešla u napad duž reke Bregalnice.
Bugarska je bila uverena da će ovim prepadom brzo izvojevati pobedu. Srbi su, međutim, napad junački odbili, a Rumunija, umesto najavljene neutralnosti, objavi rat Bugarskoj. Pred opasnošću da Sofija bude zauzeta od strane rumunskih trupa, koje su brzo i bez otpora nadirale na desnoj obali Dunava, Bugarska je kapitulirala. Pobedonosni Srbi, Grci i Rumuni izdiktirali su uslove mira po svojoj volji u Bukureštu, 19. avgusta 1913. Rat sa Bugarskom trajao je svega desetak dana, ali je bio krvaviji nego rat sa Turskom, jer su se sukobila dva uporna protivnika sličnih vojničkih kvaliteta.


Za Kosovo - Kumanovo
„Svi smo mi tada u Srbiji bili opijeni velikim vojničkim pobedama. Kosovo je bilo osvećeno"
Da bi bugarska nesreća bila veća, Turska je takođe stupila u rat protiv nje i u brzoj ofanzivi zauzela Jedrene.
Po miru, zaključenom u Londonu 30. maja 1913. između Turske i balkanskih saveznika, Turci su stvarno bili izbačeni iz Evrope. Ostali su jedino u prostoru između Carigrada i Jedrena.
Carigrad i moreuzi Bosfor i Dardaneli koji vezuju Crno more sa Sredozemnim, ostali su i dalje u turskim rukama, ali su postali pitanje velikih sila, a ne balkanskih. Na prvom mestu Rusije, koja je težila ka izlazu na Sredozemno more i Velike Britanije koja je želela da taj slobodni prolaz Rusima uskrati, bojeći se za svoje komunikacije od Gibraltara do Sueckog kanala.
Zašto su Rumuni iznenada bili promenili svoj stav neutralnosti? To me je pitanje uvek intrigiralo, i kad sam docnije, kao ministar finansija Jugoslavije, 1925. godine, išao na konferenciju savezničkih ministara finansija u vezi sa nemačkim reparacijama, istim vozom (Orient-Edžpress) putovao je i Vintila Bratianu, ministar finansija u vladi njegovog brata Jona Bratianua, šefa Liberalne stranke, a koji je 1913. zauzimao položaj predsednika vlade. Prema tome, ministar Bratianu bio je vrlo kvalifikovan da mi rasvetli ovu zagonetku.
- Vidite - odgovori Bratianu sa osmejkom - mi smo znali da će Bugarska napasti Srbiju ako mi oglasimo neutralnost Rumunije...
- A zašto ste vi želeli da Bugari napadnu Srbe? - upitah ja radoznalo.
- Prosto zato da bismo ih mi sa svoje strane napali i rešili spor u korist Srba... a i u svoju sopstvenu - dodade Bratianu i ponovo se zadovoljno nasmeši. Jer mi želimo - nastavi on zatim - da na Balkanu postoji izvesna ravnoteža snaga, a Bugarska, da je odnela pobedu 1913, postala bi među nama najjača država i dominirala bi celim Balkanskim poluostrvom. Mi smo, međutim, hteli da ograničimo snagu i značaj Bugarske i svedemo je u njene prirodne granice, što je bio istovremeno interes i Rumunije i Srbije.
Kad sam bio došao u Beograd i prijavio se u Ministarstvu vojske, prvo su mi uzeli sve lične podatke i onda mi saopštili da sam odlukom ministra vojske kao dobrovoljac dodeljen na rad u samom Ministarstvu i to, s obzirom na moje znanje stranih jezika, u odeljenju za cenzuru. U tom odeljenju, međutim, dato mi je da cenzurišem korespondenciju ratnih zarobljenika. Taj posao nije bio veliki i ja sam mogao da radim na jednoj povećoj studiji iz ekonomskih nauka, koju sam posle i štampao u radikalskom časopisu „Delo". Bilo je iz oblasti francuskog bankarstva i međunarodnog novčanog tržišta.
U leto sam bio „demobilisan", kao i najveći deo naše vojske koja je učestvovala u ratovima. Svi smo mi tada u Srbiji bili opijeni vojničkim pobedama. Kosovo je bilo osvećeno, izgubljeni srpsko-bugarski rat od 1885. takođe. Onda je bila krilatica kroz celu srpsku štampu:
Za Kosovo - Kumanovo; Za Slivnicu - Bregalnicu.
Ali dok me je Vrhovna komanda demobilisala, ja se sam reših da se mobilišem, stupajući u kasarnu na odsluženje vojničkog roka.
Ja sam voleo vojsku i u istini je bila moja želja da odslužim vojni rok. Bilo je „prijatelja" koji su mi sugerirali da se oslobodim te službe. „Ratovi su prošli - govorili su oni - nastaje doba mira i sada treba svi da prionemo da izlečimo ratne rane, a osobito da se bacimo na ekonomsko i kulturno podizanje novooslobođenih krajeva. Za taj posao potrebna su civilna, a ne vojna znanja."
Odista, Sandžak i Makedonija, kolevka stare srpske države Nemanjića, dozlaboga zapuštena za vreme turske uprave, zahtevala je hitnu pomoć.
U starim krajevima Srbije, gajio se nešto malo duvan, ali je to bilo daleko, po kvalitetu i kvantitetu, od onoga što je davala Makedonija. To je bila ona vrsta koja je u celom svetu bila renomirana kao „orijentalni duvan", a koji je u ono vreme uglavnom davala Turska. Sad je Srbija postala naslednica jednog dela tih, za sađenje duvana, pogodnih krajeva. Sem toga tada smo prvi put čuli za gajenje maka. Vojnici su nam pričali - po povratku sa bojnog polja - o čitavim „morima" crvenih cvetova makove biljke.
Od maka se pravi opijum i izvozi u daleke zemlje Kine i Japana. Mnogobrojna stada ovaca kretala su se leti po visovima Šar planine, više Prizrena, da se u zimu spuste na jug, u pašnjake po Peristeru i drugim brdima oko Bitolja. Govorilo se o bogatim poljima punih najraznovrsnijih skupocenih minerala, o cinku, olovu, pa čak i srebru i zlatu. Izgledalo nam je kao da je 1913. godine naša država došla do nekog neslućenog bogatstva svake vrste.


Srbija se udvostručila
Priredio: Miroslav Janković
Svakako država se skoro udvostručila po prostranstvu. Varoš Vranje, koja je ranije bila na samoj granici Srbije, odjednom je došla na sredokraću linije Beograd - Đevđelija, t.j. od krajnjeg severa do krajnog juga. Sve je to, naravno, razvijalo maštu i podsticalo na konstruktivni rad i stvaranje.
Ipak, moja je čvrsta odluka bila: posle svršenih školskih studija, ispuniti vojnu obavezu.
Tako se početkom oktobra 1913. obretoh u jednoj kasarni, u varoši Kragujevcu, koje je mesto bilo određeno za služenje roka đaka-vojnika, regrutovanih za artiljeriju. Rok je bio šest meseci s tim da se položi ispit za rezervnog oficira. Inače - ako se padne na ispitu - ima se služiti još osam meseci više.
Komandant naše škole - ili "Đačke baterije" kako se skraćeno zvala - bio je pukovnik Radmilo Lukić; komandant baterije major Dušan M. Marković; klasni starešina kapetan Dušan Mihailović. Inače smo pripadali pod Šumadijsku diviziju, čiji je komandant bio u to vreme general Božidar Terzić. Kragujevac je upravo centar Šumadije, negdašnja prestonica Srbije, u doba Miloša Obrenovića.
Čim smo stupili u kasarnu, prvo je bilo da nas ošišaju "do glave" što znači da su nam ostavili svega dva milimetra kose. To je bilo prvo "nivelisanje" postojećih razlika među nama. Vreme leganja bilo je u 21 čas, a ustajanje u 5. Onda su počinjali razni teoretski časovi, a od praktičnih na prvom mesto kako treba uređivati svoj krevet, "ravnati" ga, pravilno raspoređujući slamu kojom je bio ispunjen.
Ne znam iz kojih razloga, tek dobijanje vojničkih odela nije išlo brzim tempom. Bili smo valjda više od 15 dana u civilnom odelu, onako kako smo u kasarnu bili došli. To je dalo povoda jednom od naših drugova, Toplici Pešiću, najmanji, najmlađi, ali najveći "enfant terrible" u bateriji da o tome pošalje jedan dopis beogradskom dnevnom listu "Pravda". U njemu se ukazivalo na to zadocnjenje i u tragičnim crtama predstavljalo stanje đaka - vojnika, koji u "ove hladne dane" još nisu dobili toplu vojničku uniformu i nalaze se u svome najstarijem letnjem civilnom odelu, koje su doneli u kasarnu, a nekima je obuća toliko već pocepana da im vire prsti i tome slično.
Članak je dejstvovao kao bomba u našoj bateriji. Mi đaci bili smo svi vrlo zadovoljni, ali je komandir major Marković bio dozlaboga ozlojeđen. Na prvom narednom času iz taktike i Strateg je, kao uvod grmeo čitavih 15 minuta, da nam očita strahovitu lekciju. Njegove crne oči sevale su kao munja, kao da nas je hteo sve jednim pogledom da smoždi. Oštro je napao "paškvilanta", koji se krije iza anonimata, nemajući kuraži da primi odgovornost za ono što piše. Ustao je protiv "protekcije" i traženja zaštite van kruga kasarne.
- Tu sam ja, vaš komandir! Za sve što imate da kažete, molite ili da se žalite, izađite na "raport". U meni ćete imati strogog, ali pravičnog starešinu. Ovo vam je moja prva i poslednja opomena. A teško onome, koji ne bude hteo poći ovim putem, koji sam vam označio. Jeste li razumeli? - završi on uzbuđen, skoro sa škrgutom zuba i razdraženim tonom.
Mi smo svi ćutali kao zaliveni. Komandir je strašno izgledao i moram priznati da nam je uterao svima strah u kosti. Niko se posle nije usudio da se obraća nekome van komandira. Ja sam zaboravio da mi je otac na uglednom položaju kasacionog sudije i da bih preko njega verovatno uspeo da imam neku "protekciju" u kasarni. Ni ja, ni drugi, nismo se obraćali nikome da tražimo zaštitu za život u kasarni, koji, razume se, za nas, u prvo vreme, nije bio baš tako lak...
Naš komandir bio je veoma strog, što nam je u početku teško padalo, ali je on svojim taktom, pravičnošću i besprekornim držanjem u svakom pogledu, postupno osvojio sve naše simpatije. U njemu i kroz njega mi smo upoznali one visoke osobine srpskih oficira, koji su vodili srpsku vojsku iz pobede u pobedu.
Komandir Marković nam je predavao predmete koji su me najviše interesovali, a to su bili, kako gore spomenuh, Strategija i taktika.
Studiju strategije produžio sam i docnije, u slobodnim časovima, razume se, u ograničenom obliku. Naročito kada sam se odao politici u većoj meri. Uvideo sam da između politike i vojne veštine ima mnogo dodirnih tačaka i da se često puta isti principi mogu primeniti i na jednom i na drugom polju ljudske aktivnosti. To, na primer, vredi za princip frontalnog i bočnog napada; razdvojeno marširanje, a udruženo tučenje; glavni napad i demonstrativni napad; gonjenje razbijenog protivnika do potpunog uništenja itd.
Kao predsednik vlade i šef jedne političke partije, ja sam često u borbi sa svojim protivnicima upotrebljavao metode i principe koje sam u kasarni naučio. Šta više, smatram da svaki onaj, koji želi da dođe do vodećih položaja u političkom životu svoje zemlje, mora poznavati osnovne principe vojne veštine.

JEDAN DEO NEMA
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:07

JEDAN DEO NEMA

Političko strpljenje učio od Pašića
Priredio: Miroslav Janković
Najzad dođoše ispiti, posle šest meseci vojne službe. Ispite sam položio sa odličnim uspehom, prvi u rangu. Promovirani smo za podnarednike i pušteni kućama.
Pri polasku, oprostio sam se sa komandantom Lukićem i komandirom Markovićem, posebno sa jednim i sa drugim. Sa nekoliko reči zahvalio sam im se što su me proveli kroz jednu školu, koja se samo u kasarni može da svrši. Rekao sam da sam u đačkoj bateriji ne samo naučio rukovanje oružjem i nešto vojne veštine, nego još i to da dajem i izvršujem zapovesti, da nije dovoljno samo naređivati nego još i kontrolisati izvršenje, da sam dužan poštovati i slušati pretpostavljene, da sam naviknut raditi u grupi, kao član jednog "team"-a, a za postignuće nekog zajedničkog zadatka i - naročito - da sam naučio imati strpljenja, mnogo, vrlo mnogo strpljenja. Ono čišćenje slamki po dvorištu, bila je poučna vežba za sticanje te vrlo korisne osobine...
Docnije sam u političkom životu video kako je moj šef vlade i partije - ustvari moj učitelj političke veštine, veliki srpski državnik Nikola Pašić - često puta samo pomoću strpljenja postizao velike uspehe. Nastojao sam da se koristim njegovim primerom, ali moram istaći da mi je osnovnu bazu za tu veliku vrlinu, koja se zove strpljenje dala - kasarna. Zato ja kasarnu, odnosno služenje vojne obaveze, smatram kao veoma potrebnu i korisnu školu za svakog mladog čoveka.
Dvadeset i pet godina docnije, skupili smo se mi, još preživeli klasni drugovi Đačke baterije, da proslavimo taj jubilej. Jedna mramorna ploča postavljena je u zgradu naše negdašnje kasarne u Kragujevcu, sa svim imenima: živih, umrlih i u ratu na bojnom polju 1914-1918. poginulih drugova. Sastali smo se na intimnu večeru. Bio je prisutan i naš raniji komandant pukovnik Lukić, tada već u penziji, malo pogrbljen.
Sprečeni, nisu mogli doći ni naš komandir Marković ni klasni kapetan Mihailović, što smo svi jako žalili. Negdašnji simpatični artiljerijski podnarednik Đorđe Marković, došao je sada već kao artiljerijski kapetan. Jedan od naših drugova, Stevan Jakovljević, bio je postao profesor Univerziteta i proslavljeni pisac knjige "Srpska trilogija".
Večera je bila u Oficirskom domu u Beogradu. Ja sam tada bio predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. Svi smo se trudili da budemo što raspoloženiji, prirodniji, da povratimo negdašnji duh ophođenja. Podsećali smo se na stare uspomene i nestašluke iz kasarnskog života. Ali sve je bilo uzalud.... Godine su prošle. Negdašnji "redovi" u kasarni postali su ugledni građani, visoki činovnici, a moja titula predsednika vlade dejstvovala je nekako, činilo mi se, kao hladan duš. Sam stari komandant snishodljivo se smeškao, lako klanjajući se preda mnom, oslovljavajući me sa "Gospodine Predsedniče".
Time je davao rđav primer. Sledovali su na isti način moji drugovi iz kasarne. Odmah sam im strogo zabranio da me tako oslovljavaju. Međutim, ništa nije pomoglo! Jedva sam uspeo da svedem od "Gospodina Predsednika " na "gospodin doktor". A kada je ponoć bila prošla, pristupi mi šef kabineta dr Gašić da me podseti da sutra rano prepodne imam da prisustvujem jednoj važnoj sednici i da je stoga došlo vreme rastanka sa "ratnim drugovima".
Ukoliko mi je bilo žao da se tako rano udaljim iz njihovog društva, utoliko sam donekle bio i zadovoljan da se učini kraj ovoj neprijatnoj situaciji koja je kvarila sve one lepe uspomene iz zajedničkog vojničkog života, uistini prijateljskog i drugarskog. Toga momenta, izlazeći iz zgrade Oficirskog doma, setih se pozorišnog komada "Alt-Heidelberg", njegovog poslednjeg čina, kad se princ ponovo vraća da oživi uspomene na svoje ranije, studentsko doba. Ali to je doba bilo i prošlo za uvek. Nije više bilo starog "Hajdelberga"... I dok sam sedeo u automobilu koji me je kroz tamnu noć vodio mojoj kući, u ušima kao da su mi odjekivale poslednje reči studentske pesme iz pomenutog pozorišnog komada:
"Que permutatio rerum!"
Jer odista, od godine služenja u vojsci 1913/14. pa do proslave 25-godišnjice, 1938. bio je protekao čitav niz događaja u mom životu i mnogo "permutacija", ne samo kod mene nego u celom svetu.
Od tih događaja prvi i najvažniji bio je svetski rat. Odmah po izlasku iz kasarne podnesem molbu ministru finansija za službu i ubrzo budem postavljen u zvanju "pisara", što je bio prvi i najniži stepen državne administracije, za koji je bio potreban kraljev ukaz. Potpis kralja Petra I na mome ukazu nosio je datum 14. april 1914.
Ministar finansija bio je tada dr Lazar Paču. Lekar po struci, on se još u mladosti posvetio finansijskim studijama i preveo na srpski jezik "Finanzwissenschaft" od Th. Eheberg-a, jedno od najboljih dela iz te oblasti u to vreme.


Carinski rat s Austrijom
Taj carinski rat, koji je trajao od jula 1906. do jula 1910. ironično se nazivao u svetskoj štampi „svinjski rat"
Dr Paču vodio je sa Austro-Ugarskom vrlo uspešan „carinski rat". Da bi izvršila političku presiju na Srbiju, bečka vlada bi, s vremena na vreme, zabranila uvoz živih svinja, jednog vrlo važnog srpskog izvoznog artikla. Otuda se u svetskoj štampi taj carinski rat, koji je trajao od jula 1906. do jula 1910. ironično nazivao „svinjski rat" („La guerre des cochons"). Na to je srpska vlada odgovorila podizanjem klanica da bi se izvozile prerađevine od mesa, a ne stoka u živom stanju. Tražene su nove pijace za srpski izvoz: u Nemačkoj, Egiptu, itd.
Ministar finansija Paču izradio je i autonomnu carinsku tarifu koja je sa minimalnim i maksimalnim stavovima bila baza za trgovinske pregovore sa stranim državama i naterivala ih da prave ugovore sa Srbijom, kako njihovi izvozni artikli ne bi morali da plaćaju maksimalne stavove. Tako je dr Paču bio veliki reformator naše carinske politike, uvodeći „specifičnu carinu" na mesto dotadašnje carine „ad valorem".
Prihodi od carina su se udvostručili. Uopšte, on je uveo red u državne finansije, učinio kraj ranijim budžetskim deficitima i finansijski spremio Srbiju za velike zadatke koji su je očekivali. U ovom cilju poslužio se i zaključivanjem zajmova u inostranstvu. On je smatran za veliki finansijski autoritet i to ne samo u redovima Radikalne stranke.
Njega do tada još nisam imao prilike da lično upoznam, ali kao markantnu figuru u našem političkom životu često sam ga posmatrao sa galerije u Narodnoj skupštini, koju sam još kao student voleo da posećujem. Padala je u oči njegova krupna glava sa bujnom kosom, visoko čelo i malo buljave oči, lepo negovana brada i mali trbuščić. Ličio je na nekog bankara i kapitalistu.
Sretao sam ga po koji put kako se vozi u fijakeru kad ide u ministarstvo finansija, jer je imao priličan broj kilograma težine i nije mu bilo lako ići peške, kao što je to radila većina ministara u ono vreme. Jedini izuzetak bio je onda vrlo mladi ministar narodne privrede dr Velizar Janković, koji se prkosno vozio ulicama u novom fijakeru, sa gumenim točkovima i upregnutim besnim vrancima.
To mu opozicija u parlamentu nije mogla da oprosti. No opoziciji nije se sviđalo ni to što je ministar finansija išao peške. Onda se govorilo: „Pačuov trbuh valja se niz London!" To zato, što se kafana „London", pored koje je on morao da prođe, nalazila na terenu višem od mesta gde se nalazilo Ministarstvo finansija, te se išlo ulicom nizbrdo.
Predveče, izlazeći iz kancelarije, dr Paču je imao običaj da svrati u restoran „Imperijal", u Vasinoj ulici, na kriglu piva. Taj restoran bio je renomiran po odličnom pivu „Bajloni" i vrlo ukusnim mezelucima: ražnjići, ćevapčići, slane kifle s kajmakom, užička pršuta i suve kobasice. On je bio „gourmet". Voleo je da pojede i popije, ali samo prvoklasne i retke stvari.
Da me upozna sa ministrom Pačuom primio je na sebe načelnik Državnog računovodstva Avram Lević.
To je bio vrlo okretan, inteligentan, praktičan, punačak državni činovnik koji je sa malom prethodnom spremom (imao je samo srednju školu), zauzimao vrlo važno mesto u ministarstvu finansija, upravo najvažnije posle ministra. On je sastavljao državni budžet, odobravao kredite, rukovao državnom blagajnom. On je bio taj koji bi imao da kaže za nešto „ima kredit", a za drugo da „nema"; ili kojeg državnog liferanta treba isplatiti pre, a koga docnije. Pre toga bio je šef knjigovodstva u Upravi državnih monopola i tu se istakao svojim radom na knjigovodstvu.
Dr Paču je znao za taj Levićev uspeh i zato ga je doveo za načelnika u ministarstvo finansija, gde je takođe pokazao iste sposobnosti u organizovanju knjigovodstva. On je upravo bio samo dobar šef knjigovodstva, dok je druga pitanja iz državnih finansija, a osobito pitanja teorijska i naučna, malo poznavao. Ipak je taj nedostatak nadoknađivao praktičnim znanjem iz bankarstva i trgovine i kao većina u radu, a imao i veliki broj poznanstava među beogradskim trgovcima i industrijalcima u zemlji, preko ovih i u inostranstvu, od kojih veliki broj njegovih saplemenika. Sve je to pripomoglo Leviću da dobije ugled i prestiž u državnoj administraciji, veći nego druge njegove kolege istog ranga bilo u istom ili nekom drugom ministarstvu.
Usto je i on imao sličan sistem kao i njegov arhivar Mita, to jest umeo je da oseti, pomoću urođenog „flair"-a, koje pitanje najviše interesuje ministra pa da njemu posveti najveću pažnju. Zato se približio ministru Paču, koji je u njemu imao veliko poverenje. Ukoliko je, pak, bilo potrebno spremiti budžetske izveštaje uz godišnji završni račun, važnije referate o krupnijim pitanjima, Lević je imao tu dobru stranu da je prikupio oko sebe mlađe, školovane ljude, doktore finansijskih nauka, koji su umesto njega svršavali te za njega nemoguće zadatke, ali koji su nosili njegov potpis.
Tako je i moj neposredni šef jednog odseka u Budžetskom odeljenju bio dr Kostić, doktor finansijskih nauka, a naš zajednički šef celog Budžetskog odelenja, bio je dr Đonlić, takođe doktor finansijskih nauka. Tu je bio dr Dučić, a najzad sam došao i ja, tako da je Lević bio okružen četvoricom doktora, koji su studirali u inostranstvu, poznavali strane jezike i stručnu literaturu.
Lević je umeo s nama lepo da opšti, svakome ukazivao potrebnu pažnju i mogu reći da je rad s njim bio prijatan. Od njega se moglo dosta da nauči, a osobito red, tačnost i svršavanje poslova bez zadržavanja. Sve je moralo da bude „a jour", bez obzira na radno vreme.


Sarajevski atentat
Pitao sam se hoće li Austrougarska respektovati našu granicu na Savi, ili će reka u krvi ogreznuti?
Ono što se moglo danas svršiti, nije se ostavljalo za sutra.
Tu ažurnost nije bilo moguće uvek postići, ali se i za to našao jedan „modus". To je upravo bilo prvo što sam od svoga šefa, dr Kostića bio naučio. To su bile četiri reči koje su mi izgledale kao neka divna, mađijska formula da se reši i najteži zadatak državne administracije. One glase:
„S molbom na nadležnost."
Trebalo je samo pronaći neko drugo nadleštvo, kome da se uputi... I gomila prispele pošte svakog jutra je redovno dolazila, ali i odlazila s moga stola. Glavno je bilo da se referiše kako „nema nijednog nerešenog predmeta"... Kod nas su u odseku bili „svršeni", a šta je posle s njima bilo, Bog će sveti znati. To uostalom nije više spadalo u našu nadležnost...
Tako su mi dani prolazili mirno, sređenim činovničkim životom, ali ne za dugo.
Na dan 28. juna 1914. gođe vest kao grom iz vedra neba, da je u Sarajevu poginuo nadvojvoda Franja Ferdinand.
Od tog dana niko više nije mislio na državnu administraciju. Ratna oluja se osećala u vazduhu.
Sarajevski atentat dogodio se u nedelju, pred podne i ja sam za njega saznao popodne, idući od Terazija prema Kalemegdanu. Pred hotelom „Balkan" spazih manje grupe ljudi u razgovoru, tiho, kao šapućući. Izgledali su mi ozbiljni, više zabrinuti, kao da su govorili o nečemu što im nije bilo prijatno. Takve grupice nisu se viđale na tome mestu u redovno vreme. Primetih jednog poznanika, koji mi saopšti vest: u Sarajevu, nasred ulice, neki mladi Srbin-Bosanac, ubio je nadvojvodu Franju Ferdinanda i njegovu ženu...
Produžih pute da prošetam Kalemegdanom, kako sam to često puta nedeljom popodne činio radi osveženja na ovom toplom letnjem vremenu, razmišljajući šta taj događaj znači i kakve posledice može imati. Na Kalemegdanu isto tako videle su se male grupe ljudi kako komentarišu događaj. Uputih se onoj krajnjoj, dugačkoj aleji, sa koje se lepo vidi utok Save u Dunav. Voda je bila zelenkasto-bistra.
U pravcu varoši Zemuna, na nekoliko kilometara, plovio je jedan parobrod Dunavom. Izgledao mi je kao neka bela muva, koja tone u vodu. Setih se Sarajeva i počeh razmišljati o posledicama. Ova mirna reka Sava, široka svega nekoliko stotina metara, bila je granica Srbije i Austro-Ugarske. Hoće li Dvojna Monarhija sutra ili prekosutra respektovati tu granicu? Ili će ona u krvi ogreznuti?
Moje druženje sa ljudima iz redakcije „Slovenskog juga", bliskih patriotskoj organizaciji „Narodna odbrana", čijeg sam glavnog sekretara Božidara Dačića takođe lično poznavao, činilo je da sam mogao sebi stvoriti približnu sliku o tome: kako je i zašto došlo do atentata.
Iz novinskih vesti, još više nedelja ranije, znalo se da će se u Bosni vršiti veliki manevri austro-ugarske vojske u kojima treba da sudeluju trupe iz vojnih korpusa Sarajevo, Dubrovnik i Zagreb. Ti manevri očigledno su mogli imati kao zadatak da reše problem eventualnog rata sa Srbijom. O tome ratu govorilo se još 1908. i 1909. godine prilikom aneksije Bosne i Hercegovine. Manevri su se imali završiti svečanom posetom naslednika austro-ugoarskog prestola i njegove supruge Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Srbi iz Bosne i Hercegovine, kao i Srbi iz Srbije, očevidno su morali shvatiti te manevre i tu posetu kao nepodnošljivo izazivanje. Vrhunac izazivanje bilo je u određivanju dana posete Sarajevu: 28 juni, dan Kosovske bitke, najveći srpski praznik, koji se svetkovao i kao uspomena na srpski poraz u sukobu sa Turcima 1389. i kao dan osvećenog Kosova, posle pobede na d Turcima 1912. Dan poraza i salve u isti mah.
Srpski omladinci, poreklom iz Bosne, koji su pripadali patriotskim organizacijama, a neki od njih već kao „četnici", obučavani u Srbiji u rukovanju bombama i oružjem, nisu mogli otrpeti uvredu, niti, pak, Princip, sa svega dva ispaljena metka iz revolvera, ubio je i nadvojvodu i njegovu ženu.
Kada sam, mnogo docnije, 1919. godine, prvi put došao u Sarajevo, prvo što sam učinio bilo je da odem na lice mesta, da vidim to istorijsko mesto i lično „rekonstruišem" atentat. Jedan od viđenih muslimana, Sarajlija, koji je sam, kao opštinski odbornik, sudelovao u dočeku Franje Ferdinanda, pravio mi je društvo i pričao kako se tragedija odigrala.
Franja Ferdinand i njegova žena, vojvotkinja Hohenberg, poreklom češka grofica Hotek, išli su autom duž reke Miljacke (Ouai Appel) u pravcu Opštinskog doma. U otvorenim kolima sedeli su njih troje: prinčevski par pozadi a preko puta njih, vojni guverner Bosne i Hercegovine, feldmaršal Poćorek.
Na pola puta, pred zgradom Austrougarske banke, bila je bačena jedna ručna bomba, koja je udarila u kola po strani, odbila se od njih i eksplodirala na zemlji, ranivši jednog ađutanta i nekoliko lica iz publike. Bombu je bacio Nedeljko Čabrinović, Srbin, mladić od 19 godine, rodom iz Sarajeva. Skočio je u reku odakle ga je policija sprovela u zatvor.
Povorka je, međutim, produžila dalje put bez zastoja ka opštini, gde je predsednik, musliman, imao da pozdravi visoke goste. Umesto da sačeka na pozdrav, čim je ušao i ugledao predsednika opštine, Franja Ferdinand je povikao, ne pružajući mu ruku:
- „A vi nas tako dočekujete?"
- Predsednik preblede još više - nastavio je da priča moj prijatelj. Mi ostali u zemlju da propadnemo...
Posle kraćeg boravka u Opštini, nadvojvoda naredi da se ide u bolnicu i obiđe njegov ranjeni ađutant potpukovnik Merizi.
Istim otvorenim kolima, kojima su došli, krenuli su ponovo, sedeći u istom rasporedu. Jedino je, radi veće sigurnosti, na papuči stajao vlasnik automobila grof Harrach. On je stajao s leve stane, odakle je bila bačena ručna bomba. Prema prethodno utvrđenom rasporedu kretanja, povorka je imala da skrene u ulicu Franje Josifa pa je prvi auto, sa predsednikom opštine, pošao tim pravcem. Kada je nadvojvodin šofer hteo da pođe za njim, Poćorek se predomislio i naredi šoferu da produži istim putem, duž keja.
Manevrišući, šofer je bio prinuđen da uspori i skoro skrene na trotoar, baš ispred jednog drugog zaverenika: Gavrila Principa. ovaj se bio našao u nedoumici šta da radi i gde da se postavi. Bio je obavešten o neuspehu Čabrinovića i svratio u jedan obližnji lokal da se okrepi. Poćorekova naredba dovela mu je nadvojvodu u neposrednu blizinu i on je imao samo da izvadi revolver i puca. Opalio je svega dva metka. Oba smrtonosna. Jedan bečki hirurg, izjavio je da je ovaj dvostruki pucanj imao jednu šansu na hiljadu da uspe...
Posle je na sudu Princip izjavio da je nišanio gađajući u nadvojvodu, ali da nije imao nameru da ubije njegovu ženu. Nadvojvoda je pogođen u vrat i metak se zadržao u kičmenom stubu. Vojvotkinja je bila ranjena u mali trbuh. Odmah su preneti u bolnicu ali su izdahnuli posle nekoliko minuta, ne došavši do svesti.
Da su oba atentatora morali imati veze sa našom Narodnom odbranom, ili Udruženjem četnika, ili sa „Crnom rukom", to je nama u Srbiji odmah bilo jasno, još pre ma kakve sudske istrage u Sarajevu. Bombe i oružje mogao je dati samo Beograd. Ali, s druge strane, duh osvete i ideju za atentat, mogla je dati samo bosansko-hercegovačka srpska sredina, nacionalno prosvećena. To je bio izraz revolta celog jednog naroda protiv austro-ugarske okupacije.
Na saslušanju pred sudom, Princip je rekao da je postao nacionalista još pre nego što je išao u Srbiju radi školovanja, a na pitanje predsedavajućeg, Alois von Curinaldi:
- Kakve su vaše ideje? - odgovorio je:
- Ja sam jugoslovenski nacionalista, težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena, pod bilo kakvim političkim oblikom i za njihovim oslobođenjem od Austrije.
On je na sudu priznao i to da je neposredno pred atentat došao u Sarajevo iz Beograda, sa namerno da ubije Franju Ferdinanda i da su mu tajni prelazak preko granice iz Srbije u Bosnu, kod varošice Lešnice na Drini, omogućili srpski državni činovnici.
Nasuprot Gavrilu Principu, koji je bio gimnazijski đak, Čabrinović je bio štamparski radnik. Obojica su bili maloletni, ispod 20 godina starosti - kao uostalom i većina optuženih - bili su dobri drugovi, ali su imali različite političke poglede. Dok je Gavrilo Princip bio čist srpski nacionalista, dotle je Čabrinović - sudeći po njegovim sopstvenim rečima na sudu - bio međunarodni anarhista, ali ipak prožet idejama srpskog nacionalizma.


Objava rata Srbiji
Priredio: Miroslav Janković
I Princip, kao i drugi atentator Čabrinović, osuđeni su od strane austrijskog suda na po 20 godina robije. Pošto su obojica bili maloletni to, po tadašnjem austrijskom zakonu, nisu mogli biti osuđeni na smrt. Presuda je sadržavala i ovaj otežavajući dodatak: imali su ostati bez hrane jedan dan u mesecu, a svakog 28. juna u godini imali su biti stavljeni u ćeliju samicu.
Jednovremeno sa Gavrilom Principom bilo je izvedeno pred sud i 24 njegovih saučesnika, od kojih su petorica dobili smrtne kazne putem vešanja, a drugi razne vremenske kazne. Devetoro su oslobođeni. Pretres je završen 29. oktobra 1914. godine.
Još za vreme trajanja rata (1914-18) umrli su u zatvoru, u Austriji, i Princip i Čabrinović, ne dočekavši oslobođenje i ostvarenje svojih ideala.
Kao što se vidi, bio se stekao čitav niz okolnosti, koje su takoreći gurnule nadvojvodu Franju Ferdinanda u smrt.
- "Kismet" - reći će mi moj pomenuti prijatelj musliman, završavajući opis događaja. Šetajući duž Miljacke bili smo došli do samog Opštinskog doma, zidanog u mavarskom stilu.
- "Protiv 'kismeta' ne može se čovek boriti..." ponovi on sa orijentalskom rezignacijom.
Mi smo tog sudbonosnog dana, 28. juna 1914, u Beogradu odmah osetili da će Beč baciti krivicu na Srbiju. Ali, zar i Beč nije bio kriv što je tako neoprezno pustio naslednika prestola Dvojne Monarhije da ide u to opasno mesto gde mu je na svakom koraku život bio ugrožen? Nije se smelo zaboraviti da su se Srbi i muslimani 1878. oružjem oduprli okupaciji Bosne i Hercegovine. O mogućnosti atentata javno se govorilo u Beogradu čim se čulo da Franja Ferdinand ide u Sarajevo. Zašto bečki dvor ili bečka vlada nisu sprečili nadvojvodu od toga puta? Zašto nisu bile preduzete jače mere policijske bezbednosti? Ili im, možda, nije bilo mnogo stalo do njegove sudbine?
Odista, Franja Ferdinand bio je smatran kao čovek naklonjen ideji Trijalizma, po kome bi se Austro-Ugarska monarhija pretvorila od dvojne u trojnu federaciju. Nemačko-mađarsko-slovensku. U taj trijalizam imala bi da uđe i Srbija i tako bi se ujedinjenje svih Srba izvelo pod skiptrom Habsburgovaca. Žena Franje Ferdinanda bila je češkog porekla te se verovalo da su i češki krugovi morali vršiti na njega uticaj u tome, slovenskom pravcu.
Za Franju Ferdinanda kao i za mnoge druge uviđavne Austrijance, održavanje Austro-Ugarske kao dvojne monarhije bila je nemoguća stvar. U jednom momentu pogodnom za njih, Mađari su uspeli da zaključe "nagodbu" ("Ausgleich") od 1867. kojom su dobili upravu zemljom na jednoj polovici celokupne državne teritorije, a u kojoj su oni, međutim, jedva predstavljali polovinu stanovništva. Prema zvaničnoj statistici od 1910. godine, u Mađarskoj je bilo 9.000.000 Mađara, 3.000.000 Srba, 3.000.000 Rumuna, 2.000.000 Slovaka, 2.000.000 Nemaca, 1.000.000 mađarskih Jevreja i 400.000 Rutena.
Prema drugim narodnostima Mađari su upotrebljavali policijske mere progona i lišavanja prava glasa, kao i mađariziranje nacionalnih manjina. Tada su i neki Srbi prešli u Mađare. Postojao je visok porez za dobijanje prava glasa, a na glasanje su policijski organi najpre puštali Mađare, razvlačeći proceduru glasanja do 18 časova po podne, kada bi se ostalim saopštilo da je glasanje zaključeno...
O tome mađarskom teroru pričali su mi docnije moji prijatelji iz Banata. Srbi su protiv cenzusa između ostalih argumenata navodili primer jednog čoveka koji je imao magarca i pomoću njega vodio neku trgovinu, što mu je omogućavalo da zaradi toliko godišnje, koliko je bilo dovoljno za cenzus radi glasanja. Potegne magarac i crkne. Dotični izgubi trgovinu i pravo glasanja.
"Ko je onda imao pravo glasa? Dotično lice ili magarac?" - pitali su Srbi opozicionari njihove mađarske gospodare iz tog vremena. Razume se da ni ta kritika nije niša pomogla.
Odnos nacionalnosti na austrijskom delu Dvojne Monarhije je još gori. Po istoj, austrijskoj zvaničnoj statistici, u Austriji je 1910. godine bilo 9.000.000 Nemaca, 6.000.000 Čeha i Slovaka, 4.000.000 Poljaka, 3.000.000 Rutena, 1.000.000 Slovenaca, 700.000 Srba i Hrvata, 700.000 Italijana i 200.000 Rumuna.
Znači da su Nemci sačinjavali svega oko jedne trećine ukupnog stanovništva, u velikoj većini slovenske rase. Za razliku od Mađara, austrijski Nemci pustili su ne-nemačke narodnosti u punom broju u Donji dom i tamo su oni imali većinu. No zato je vlada imala jednu ustavnu klauzulu (član 14) da ne mora primeniti zakone koji joj se ne dopadaju.
Ako se ima u vidu da je u XIX veku sve više prodirala ideja nacionaliteta, koja je imala svoj koren još u velikoj Francuskoj revoluciji, jasno je bilo da se Austro-Ugarska nalazila u predvečerju velikih unutrašnjih strukturalnih promena koje bi možda išle ne samo do trojne nego i do četvorne monarhije, dajući i Česima ista prava kao i Nemcima, Mađarima i Južnim Slovenima. Nije bilo moguće da još za duže vreme devet miliona austrijskih Nemaca i devet miliona Mađara, ukupno njih 18 miliona, vladaju državom od 45 miliona.

Bilo je dosta znakova da se naslednik prestola Franja Ferdinand zanimao tim i sličnim idejama. On je imao u vidu budućnost države kao celine, dok su ondašnji vlastodršci u Beču i Pešti želeli spasti svoj dotadašnji privilegovani položaj. Tako su protiv verovatne buduće politike Ferdinandove već bili zauzeli neprijateljski stav Nemci i Mađari. Ali takođe i Srbi, koji su želeli ujedinjenje Srba pod dinastijom Karađorđevića, a ne Habsburškom.
Posmatran sa te, političke strane, atentat u Sarajevu izgleda kao neka nepripremljena zavera srpsko-mađarsko-nemačka... Analiza političkih momenata dovodi do tog apsurdnog zaključka. Fakat je, međutim, da je i Beču i Pešti bilo prilično ravnodušno šta se Franji Ferdinandu sve na putu može desiti kada ode u jednu slovensku zemlju napojenu revolucionarnim, nacionalističkim duhom...
No dok smo mi u Beogradu razmišljali šta sve može da se izrodi iz ovog sarajevskog događaja, bečki Ballplatz nije sedeo skrštenih ruku. Za nas koji smo poznavali opreznost i mudrost predsednika vlade Nikole Pašića, isključena je bila svaka pretpostavka da bi srpska vlada mogla biti umešana u taj atentat. Posle dva balkanska rata Srbiji nisu bile potrebne nikakve komplikacije. Ali kakav će stav zauzeti Beč? Ministar spoljnih poslova Austro-Ugarske bio je u to vreme grof Bertold. On je još ranije već smatrao da treba učiniti kraj velikosrpskoj propagandi, koja je išla za tim da se jedinstvo Srba, pa eventualno i svih Južnih Slovena, izvrši pod srpskom zastavom.
Antisrpska nota bila je bitna karakteristika celokupne austro-ugarske spoljne politike još odmah po dolasku na presto Petra Karađorđevića (1903), ali naročito od doba aneksije Bosne i Hercegovine, 1908. Za vreme srpsko-bugarskog rata 1913, Austro-Ugarska je otvoreno bila sa svojim simpatijama na strani Bugarske. Energično je sprečila izlazak Srbije na Jadransko more, stvarajući zasebnu nezavisnu albansku državu, a isto tako onemogućila je Crnoj Gori da zadrži Skadar, koji su Crnogorci, posle ogromnih žrtava i besprimerenog junaštva, bili osvojili.
Grof Bertold je smatrao da je sada, posle sarajevskog atentata, došao pogodan trenutak za definitivni obračun sa Srbijom. Jednom "kaznenom ekspedicijom" ona je imala da dobije dobru lekciju, njena teritorija i moralni uticaj imali su da se reduciraju.
Svakako malena Srbija nije predstavljala nikakav ozbiljan problem. Ali Rusija? Sa te strane bilo je potrebno obezbediti se. To obezbeđenje Bertold je tražio i vrlo lako dobio u Nemačkoj i u samom caru Viljemu II lično.


Srbi nespremni za rat
Ratni gubici Srbije 1912/13. iznosili su 10 posto mobilisanih vojnika
Ohrabren sa te strane, Beč je uputio ultimativnu notu Srbiji, 23. jula 1914. Tu se tražilo da austrijski organi potraže konce atentata u samoj Srbiji. Iako je srpska vlada pod predsedništvom Nikole Pašića dala vrlo pomirljiv odgovor i učinila krajnje moguća popuštanja samo da bi se izbegao rat, austro-ugarska vlada nije bila time zadovoljna. Na dan 28. jula 1914, u 11 časova pre podne, upućena je iz Beča objava rata Srbiji. Telegram je bio adresovan ne na srpsku vladu, nego na srpsku Vrhovnu komandu, u Kragujevac, a bio je potpisan od strane grofa Bertolda, kao ministra spoljnih poslova Austro-Ugarske.
Tekst je glasio ovako:
"Vrhovnoj komandi
Kragujevac
No. 3523. Predato u Beču 28. jula u 11.10 časova pre podne, primljeno u Kragujevcu u 12.50 popodne.
"Pošto kraljevska Vlada Srbije nije odgovorila na zadovoljavajući način na notu koja joj je bila predata od strane austro-ugarskog poslanika u Beogradu na dan 23. jula 1914, to se Carska i Kraljevska Vlada nalazi prinuđena da se sama pobrine za zaštiti svojih prava i interesa i da u tu svrhu pribegne upotrebi oružane sile. Austro-Ugarska se prema tome smatra od ovog trenutka u ratnom stanju sa Srbijom.
Ministar spoljnih poslova
Austro-Ugarske
Grof Berchtold"
Ja sam lično imao prilike da pročitam ovaj istorijski dokument i sećam se da je u našim zvaničnim krugovima bilo sumnje da li slučajno to nije neki apokrifni telegram; tako je bila neobična njegova forma. Neobična, razume se, za ono doba, kada se još polagalo nešto na forme za objave rata...
Rat je zatekao Srbiju potpuno nespremnu. I inače nedovoljan ratni materijal bio je iscrpljen u dva balkanska rata. Ratni gubici Srbije 1912/13. iznosili su 10 posto mobilisanih vojnika. Vojska zamorena, tek što je bila sprovela demobilizaciju. Narod se spremao za radove oko žetve i za izbore narodnih poslanika. Sam predsednik vlade Pašić i većina ministara nalazili su se van prestonice u izbornoj agenciji.
Koliko je malo srpska vlada očekivala i sarajevski atentat i austrijski ultimatum vidi se po tome što se šef generalštaba srpske vojske, vojvoda Radomir Putnik, u to vreme nalazio na lečenju u jednoj austrijskoj banji. Bio je kratko vreme zatvoren, ali ubrzo pušten. Austrijanci ga nisu mogli držati u zatvoru pre objave rata, a verovatno da su i smatrali da im ne može pretiti nikakva opasnost od jednog starog i bolesnog generala.
Austrijsku ultimativnu notu u odsustvu predsednika vlade primio je ministar finansija dr Lazar Paču.
Od dana primljene note za nas je u Beogradu bilo jasno da Austro-Ugarska želi rat jer je tekst note bio tako sastavljen da ga nijedna vlada ne bi mogla u celini primiti.
U to doba velikih uzbuđenja, desi se još jedno. Ruski ministar u Beogradu Hartvig, u poseti kod svog kolege austro-ugarskog ministar u Beogradu barona Giesl von Gieslingen dobije srčani napad i umre. Svet je verovao da je bio otrovan.
Dva dana pre objave rata od strane Austro-Ugarske, srpska vlada je naredila opštu mobilizaciju, formiranje Vrhovne komande u Kragujevcu i seobu ministarstava u Niš, 250 km južno od Beograda.
Tada su iz Ministarstva finansija otišli na vojnu dužnost svi rezervni oficiri, jer su bili potrebni Ministarstvu vojske, dok je, međutim, bila doneta odluka da drugi činovnici, ukoliko nisu rezervni oficiri, a potrebni su za najnužnije otpravljanje poslova, budu kao mobilisani i privremeno stavljeni na raspoloženje, od strane Vrhovne komande, Ministarstvu.
Ja sam bio odslužio vojni rok - kako je to ranije izloženo - položio ispit za rezervnog oficira, ali je po vojnim propisima trebalo da budem naredne godine (1915) pozvan na dvomesečnu vežbu i tek posle te praktične vežbe moglo je da sleduje moje proizvodstvo u čin potporučnika. Nemajući, dakle, u tome momentu nikakav čin oficira, mene je ministar finansija predložio da budem - premda mobilisan - zadržan na radu u Ministarstvu, što je Vrhovna komanda i usvojila, kako za mene tako i za veći broj finansijskih činovnika koji nisu bili rezervni oficiri.
Moj neposredno pretpostavljeni, dr Đongić i dr Kostić, kao rezervni oficiri, odmah su otišli na vojnu dužnost i u Budžetskom odseku ja kao najmlađi pisar, odjednom sam postao, ako ne formalno, a ono stvarno, šef tog odseka.
Kako je u Glavnom državnom računovodstvu, gde sam bio sa službom, važan odsek činila glavna državna blagajna, to je nama bilo naređeno da se što pre evakuišemo iz Beograda, ne čekajući druga ministarstva i to za Kruševac, kuda je bila otišla i uprava narodne banke sa trezorima zlata, srebrnog novca i rezervnim banknotama.
Počelo je užurbano pakovanje najnužnije arhive, knjiga i akata. Svi smo činovnici i poslužitelji spremali seobu, puneći i zakivajući velike drvene sanduke, koji su, ne znam na koji način, vanredno brzim tempom od nekud pristizali u dovoljnom broju, solidno izrađeni, premda, razume se, neobojeni.
Još nismo bili svesni u šta država i mi svi sa njom tih dana ulazimo. Još nismo mogli ni slutiti kakve će posledice u najbližoj budućnosti da nastupe, ali smo u jedno bili potpuno uvereni: Srbija će pobediti!
Nerazumljivo mi je bilo onda, nerazumljivo mi je i sada: otkuda taj optimizam? Otkuda ta luda vera u pobedu? Bilo nas je 4 miliona prema 45. I ta vera u sigurnu pobedu učinila je da smo nastupajući rat primili zadovoljni, veselo, radosno, sa pesmom. I po celom Ministarstvu (naše odelenje Državnog računovodstva bilo se nedavno uselilo u tada novu zgradu u Bosanskoj ulici) orila se dva dana i dve noći, koliko je trajalo spremanje za pokret, samo jedna jedina pesma, stalno ponavljana, da je jedna grupa činovnika prihvati u svojoj sobi, kada se druga umori, u susednoj prostoriji, sa zažarenim očima i iz punog grla:
A Bugarska, izdajica,
Presede joj Bregalnica
Austrijo, neka, neka!
Tebe ista sudba čeka!
Ministarstvo finansija nije se dugo zadržalo u Kruševcu. Posle dva dana dobismo naređenje za odlazak u Niš. Tu smo čuli da je Beograd bombardovan 29. jula, sutradan po objavi rata, kao i to da je Rusija istoga dana objavila mobilizaciju svoje vojske protiv Austro-Ugarske. Ovo je opet izazvalo Nemačku da 1. avgusta objavi rat Rusiji. Onda su se ređale objave rata: Nemačka Francuskoj 3. avgusta i Engleska Nemačkoj 4. avgusta, zbog upada nemačkih trupa u Belgiju. Prema tome, nasuprot Centralnih sila Nemačke i Austro-Ugarske, stvorio se blok Rusije, Francuske, Engleske, Belgije i Srbije. To je bio početak evropskog rata, koji se posle pretvorio u svetski.
Međutim, dani su prolazili a austro-ugarska vojska nije se žurila da pređe granicu Srbije.


Niš postaje ratna prestonica
Priredio: Miroslav Janković
Mi smo te prve dane relativnog mira upotrebili za smeštaj kancelarija Ministarstva finansija. Glavno Državno računovodstvo dobilo je, za svoje potrebe, jedan deo velike zgrade Okružnog načelstva u Nišu. Za najvažniji deo ministarstva u vreme rata - glavnu državnu blagajnu - načelnik Lević umeo je da obezbedi najveći deo prostorija određenih za celo ministarstvo.
Dok su se druga odelenja - Carina, Poreze i Administrativno - imali da zadovolje sa po jednom ili dve sobe, naše odelenje imalo je na raspoloženju čitavo donje, desno krilo zgrade. Avram Lević je bio, posle ministra, prva ličnost u ministarstvu. Drugi načelnici: Srećko Tešić, Administrativno odeljenje, Andra Petrović, Poresko odeljenje i Andra Stefanović, Carine, potpuno su se gubili pred ovim, malim, dežmekastim čovekom, ali veštim finansijerom.
Posle Levića, u našem odeljenju, glavnu ulogu igrali su šef Administrativnog odseka Mihailo Protić i šef knjigovodstva Dragomir Krnjajić.
Ja sam formalno nastavio rad u Budžetskom odseku, ali kako od našeg glavnog posla, pripremanja novog budžeta nije moglo ništa biti, zbog nastalog rata, to mi je Lević odredio još jednu novu, "poverljivu" dužnost, koja se sastojala u tome da idem na poštu i tamo primam ili predajem novčane pakete, koji su dolazili iz glavne državne blagajne.
Pošto se radilo o većim sumama novca, a sva je stvar bila dobro paziti da pečati na paketima ne budu oštećeni, ja sam imao za dužnost da tu kontrolu vršim, uz pomoć jednog poslužitelja, koji je nosio pakete. Iz ministarstva smo išli fijakerom. Bila su dva momka koji su se smenjivali i jedan od njih, bolje vaspitan, sedeo je u fijakeru preko puta mene, dok je drugi, manje dobro vaspitan i drskiji sedeo pored mene.
Našao sam privatan stan, "sobu za samce", gde sam noćivao, dok sam se hranio u varoši, u restoranu. Restorani su bili prepuni gostiju i dobro snabdeveni svime i svačim. Jelo se i pilo koliko je ko mogao da podnese.
I tako smo se svi polako navikavali na nov život, u privremenoj prestonici Srbije, gde se ubrzo koncentrisao sav administrativno-politički život zemlje, izuzev Vrhovne komande, koja se nalazila u Kragujevcu i kod nje prestolonaslednik Aleksandar, kao vrhovni zapovednik vojske, pošto je još 24. juna 1914. postao regent.
Čudila nas je neaktivnost austro-ugarske vojske. U Beogradu je bilo vrlo malo naših trupa, uglavnom vojnici trećeg poziva, te njegovo zauzimanje nije predstavljalo neku tešku vojnu operaciju za Austrijance, a pri tom bi imalo za njih veliki moralni uspeh.
S obzirom na vrlo veliku dužinu srpsko-austrijske granice (oko 550 km), koju su sačinjavale tri reke: Drina, Sava i Dunav, srpska Vrhovna komanda nije bila u stanju braniti prelaz te granice na ma kojoj tački gde bi Austrijanci želeli da je pređu. Slabi odredi čuvali su stvarno samo stražu duž te granice, dok se glavnina srpskih trupa nalazila koncentrisana u prostoru južno od Beograda, na liniji Lazarevac - Aranđelovac - Smederevska Palanka. Kako sam učio u strategiji, to se zove: posredna odbrana reke. Plan srpskog generalštaba bio je pustiti austro-ugarsku vojsku da pređe granicu, pa kada se uoči pravac njihovog glavnog napada, uputiti tamo glavninu svoje vojske i tući bitku na sopstvenoj teritoriji, koja se bolje poznaje, u prijateljskoj sredini, sa sigurnom pozadinom i snabdevanjem.
Od strane Austrijanaca, prelaz na srpsku teritoriju bio je vrlo lak preko reke Drine i Save, koje su mestimice bile vrlo plitke, naročito u letnje doba godine, dok je preko Dunava bilo mnogo teže, prvo zbog znatno veće širine, oko 800 m, i dubine, a drugo, zbog brdovitog terena, koji se nalazio duž srpske obale. Na protivnoj strani, na severnoj obali, pružala se nepregledna ravnica provincije Banat.
Otuda je odluka austro-ugarskog generalštaba bila: upasti u Srbiju preko Drine i Save, ići u pravcu Valjeva, a zatim Kragujevca, kao srca Srbije, gde se nalazila velika fabrika oružja i gde se bila smestila srpska Vrhovna komanda. To je značilo preseći zemlju tako reći na pola i još, nadirući u pozadinu srpske vojske čija je glavnina bila koncentrisana severno od Kragujevca, primorati ih da menjaju svoj raspored i da se bore leđima okrenutim prema Beogradu. To je bio vešto zamišljen plan, dostojan Napoleonovih magistralnih pokreta sto godina ranije...
Da bi svoju pravu nameru što bolje prikrili, Austrijanci su vršili, prvih dana avgusta meseca, veći broj manjih pokušaja prelaza preko Dunava, sasvim na istoku, daleko od stvarno nameravanog glavnog udara. Svi su ti pokušaji prelaza bili lako odbijeni. Srpska Vrhovna komanda nije se dala prevariti i strpljivo je čekala glavni napad, koji se odista i desio 12. avgusta, najpre kod Loznice, da se ubrzo proširi na celu liniju duž Drine od Zvornika do Rače i odatle duž Save do Mitrovice i Šapca. Austrijske trupe sa zapada, od Bosne i to poglavito na liniji Lešnica - Loznica, kao i sa severa iz Srema, kod Šapca, idući konvergentno, imale su za svoj prvi objektiv zauzimanje varoši Valjeva.
U toku dvadeset dana borbe u dolinama reke Jadra i na planinama Boranje, Gučeva, Iverka i Cera, srpska vojska je odnela slavnu pobedu, tukući austro-ugarsku vojsku, koja je dolazila iz Bosne, i sprečila, onu koja je dolazila od Šapca, da se sjedini sa onom prvom. Tada su Srbi zarobili 4.000 austrijskih vojnika, 46 topova, 30 mitraljeza. Neprijateljski gubici cenili su se na 8.000 mrtvih i 30.000 ranjenih. U ratnu istoriju ta pobeda ušla je pod imenom "Cerska bitka", prema imenu planine Cer.
Zvanični austro-ugarski komunike, objavljen posle ovog poraza, objašnjavao je ceo rat protiv Srbije samo kao "Strafehpedition", kao kaznenu ekspediciju jer je za Monarhiju glavni rat vođen na severu, usled ruske intervencije. Zbog toga - veli se u tom komunikeju - austro-ugarske trupe, koje su bile upale na srpsku teritoriju, dobile su nalog da se povuku natrag, na granice Drine i Save, "pošto su svoju misiju izvršile", naišavši u Srbiji na neprijatelja brojno nadmoćnijeg, a koji se usto borio za sam svoj opstanak... Na tom sektoru - reklo se još u pomenutom komunikeju - austro-ugarska vojska će zadržati stav iščekivanja, dok ne dođe druga, "povoljnija prilika".
Može se zamisliti oduševljenje, sa kojim smo u Nišu dočekali ovu veliku srpsku pobedu, koja je u isto vreme bila i prva saveznička pobeda u ovom ratu, u doba kada su velike francuske i ruske armije bile u povlačenju pred munjevitom ofanzivom nemačkih i austro-ugarskih trupa, na francuskom, belgijskom i ruskom frontu. Da je naša pobeda bila stvarnost, dokaz su nam bili dugi redovi austrijskih zarobljenika, koji su u novim, plavim uniformama prolazili kroz niške ulice.
Jedino što nam je mutilo tu radost bile su vesti o strahovitim zverstvima, koje su austro-ugarske trupe izvršile prilikom povlačenja kroz Mačvu. Za ta nečovečanska dela, rečeno nam je, da glavnu odgovornost snose trupe mađarske narodnosti.
Austro-ugarskoj vojsci trebalo je tri meseca da se oporavi od svog poraza u Srbiji i da skupi dovoljno snage - ovog puta potpomognuta i od svojih saveznika Nemaca - za ovu ofanzivu protiv Srbije. Njihov ratni plan ostao je isti kao i u prvoj ofanzivi, samo sa mnogo većim snagama. Napad je počeo prelaskom preko Drine i Save, da se produži i na njeno ušće u Dunav, obuhvativši i samu prestonicu Beograd.


Oslobodjenje Beograda
Priredio: Miroslav Janković
Pred mnogobrojnim snagama, srpske trupe su uzele taktiku polaganog odstupanja, ali u redu i napuštajući teritoriju uvek posle snažnog otpora, stopu po stopu. Ipak u austro-ugarske ruke padoše Šabac, Valjevo, pa i sam Beograd (2. decembra 1914.). Od valjevske strane, srpske trupe povukle su se do pred planinu Rudnik, poslednje uporište za odbranu Kragujevca.
Verujući da je srpska vojska definitivno potučena, jer je izgledalo da njenom povlačenju nema kraja, austro-ugarska vrhovna komanda se odluči, s obzirom na ružno vreme, da promeni svoj glavni pravac nadiranja. Umesto linije Šabac-Kragujevac-Niš, uzme pravac tradicionalnog puta, koji od zapada vodi na istok, preko Beograda i Smedereva, dolinom Morave u pravcu Niša. Tu je postojala i železnička pruga normalnog koloseka i jedan relativno dobar, širok put, koji se zvao "carigradski drum". Komunikacije su, dakle, za napredovanje i snabdevanje austro-ugarskih i nemačkih trupa, bile daleko bolje nego sa pravca od Valjeva, gde je do Niša trebalo prelaziti sa jednog planinskog lanca na drugi.
Ostavljajući, prema tome, malu zaštitnicu prema srpskoj vojsci, koja se nalazila u defanzivi, austro-ugarske trupe počnu vršiti preorijentisanje, prebacujući se preko reke Kolubare na ušće reke Save u Dunav, s namerom da svoju ofanzivu, sa te tačke, produže u pravcu juga, sa svim svojim raspoloživim snagama.
Srpska Vrhovna komanda brzo je primetila ovu promenu plana kod svog protivnika i kada je glavnina njihovih trupa promenila pravac kretanja, jasno je bilo da je došao idealni momenat da se pređe u kontra-ofanzivu. To je i urađeno 9. decembra. Natčovečanskim naporom, već zamoreni srpski vojnici, izvrše tada silovit udar na zaštitne delove neprijatelja, tako da su ovi bili upravo uništeni.
Srbi su onda pošli napred, udarajući na pozadinu i desni bok neprijatelja. Komora i artiljerija austro-ugarske vojske zaglavile su se u blatu. Neprijatelj je počeo da odstupa, a zatim da beži natrag, preko Save i Dunava. Panika, koja je najpre zahvatila pozadinu, ubrzo se prenela i na prve redove austro-ugarske vojske.
Ta nova i još značajnija srpska pobeda, nego li ona na Ceru, nazvana je u istoriji bitka na Kolubari.
U oslobođeni Beograd ušao je na konju sedi kralj Petar Prvi, 15. decembra 1914, zajedno sa princom regentom Aleksandrom i vojvodom Putnikom. Neprijateljski gubici ocenjeni su na 60.000 ljudi, zaplenjeno je 100 topova, a broj zarobljenika iznosio je 40.000. Bili su nepregledni njihovi redovi, kada su po četvorica prolazili kroz Niš. Veliki deo imao je veseo izraz lica. To su bili vojnici slovenskih narodnosti, većim delom Česi. Zarobljene su bile i kompletne vojne muzike. Svi su neprijateljski vojnici bili odlično odeveni u nove uniforme, plavo-golubije boje, sa novim cokulama na nogama. Izuzetno, poneki od njih, išao je u opancima. Tome je, očigledno, neki srpski vojnik, kome je bila potrebna obuća, zamenio nove cokule za svoje stare opanke.
Posle ove druge srpske pobede, za slavu srpskog oružja, pročulo se po celom svetu.
Za nas u Nišu, bilo je sada jasno da će nastupiti jedan nov i duži period "primirja". U to vreme, upotreba avijacije bila je veoma ograničena, poglavito na sam borbeni front. Pozadina je uglavnom živela u miru, čitala ratne komunikeje i radila za vojnike na frontu, bilo u polju ili u fabrikama, u bolnicama ili državnim kancelarijama.
Nekoliko dana posle oslobođenja Beograda, rešim se da obiđem prestonicu, da vidim kako izgleda i šta je bilo sa našom kućom u Zorinoj ulici broj 25, gde je bila ostala moja baba Jana, sama da čuva kuću. Moji roditelji, još odmah u početku rata, prešli su sa decom u Kruševac. Očeva kancelarija, Kasacioni sud, bio je u to vreme na ferijama.
Vozom se moglo ići do Topčidera, koja je bila krajnja železnička stanica (7 kilometara južno od Beograda). Odatle pođem peške, najkraćim putem, preko Topčiderskog brda i na njegovom vrhu, prema prestonici, desno od glavnog druma Topčider-Beograd, zastanem pred topovskim pucnjima koje sam čuo da dolaze iz Beograda. Kao "stari artiljerac", počnem da osmatram situaciju. Nije mi trebalo dugo, pa da vidim u čemu je stvar. Dunavom je plovio jedan austrijski monitor, prolazeći tačno ispred grada u pravcu Zemuna. Na njega je pucao jedan jedini top sa srpske strane.
Bio je teškog kalibra - kako se po dubini zvuka moglo odmah raspoznati - a pucao je iz nekog beogradskog predgrađa, sa istočne strane Beograda. Ispaljivao je, otprilike, svaki minut po jedan metak: čas ispred, čas iznad, ali nikako u cilj... Ta kanonada trajala je oko desetak minuta i kad je monitor odmakao malo dalje ka Zemunu, srpsko bombardovanje je prestalo. Nedostatak teške artiljerije kod Srba bio je očekivan.
Posle tog malog ratnog doživljaja, spustih se u varoš, koja je uostalom bila vrlo malo oštećena - glavne udarce primila je tvrđava - odem do kuće u Zorinoj ulici. Moja baba, rekoše mi susedi, otišla je u obližnje selo Ralju, da se skloni za vreme ratnih operacija. Dadoše mi adresu i u povratku je nađoh tamo u dobrom raspoloženju. Pošto sam tu noć prespavao na tavanu te seoske kuće, u senu, idućeg dana vratim se natrag u Niš, na svoju redovnu dužnost.
Moja nadležnost u Ministarstvu finansija postupno, ali stalno se povećavala. Kada je Krnjajić bio nešto odsutan, bilo zbog slabog zdravlja, bilo da se po koji put žurio na neki ljubavni sastanak, ja sam išao na referisanje kod načelnika Levića. On je ostajao uveče vrlo dugo u kancelariji. Primao je dosta publike, većinom lične prijatelje, nadugačko s njima razgovarao, ali je imao i dosta zvaničnog posla da svrši.
Kad bi došlo vreme za večeru, dolazila je u njegovu kancelariju njegova žena, vrlo otmena dama, Jevrejka kao i on, ali koliko je on bio mali rastom ona je bila visoka; koliko je on bio ružan kao čovek, ona je bila prava lepotica, kako samo žene njene rase mogu da budu kada su mlađe. Njeno prisustvo u onim hladnim kancelarijama unosilo je toplinu i prijatnost. Na taj način smo mi, koji smo morali čekati dok gospodin načelnik ne izađe, imali utehu da nedaleko od nas sedi i, takođe lepa, gospođa Lević. Jedan njen umiljati pogled - kad bismo uspeli da je vidimo - još više nas je tešio...
Kako Lević nije znao da piše na stranim jezicima, iako je dobro govorio nemački i francuski, to sam mu ja sastavljao ta pisma i, sem toga, pisao izveštaje za ministra, kada je trebalo pokazati izvesne teorijske spreme i imati dobar stil. Tako me je načelnik bliže upoznao. Primetio sam da je cenio moje sposobnosti i tretirao me prijateljski.
Onda je došao iz Francuske u Niš i Gaston Bouniols, koji je bio francuski delegat kod srpske Uprave državnih monopola. On je vodio računa o urednom slanju novca za isplatu kupona francuskim imaocima srpskih državnih zajmova. Bio je neka vrsta međunarodne kontrole nad srpskim državnim finansijama. Kako ministar finansija dr Lazar Paču, nije dobro znao francuski, to me je on kod važnijih razgovora sa Bouniolsom, uvek zvao da budem tumač, ukoliko je to bilo potrebno.
Ovo poverenje ministrovo, prenelo se prirodno i na francuskog delegata, koji je onda češće dolazio kod mene u kancelariju, pa smo razgovarali o raznim pitanjima. On me je uputio i na način korespondiranja sa stranim bankama i u sastavljanje telegrama, skraćenim pravim telegrafskim stilom. Bio je vrlo otmen i ljubazan gospodin, u radu pedantan i precizan. Pošto je on pomalo zamuckivao u govoru, izgovarao je reči polako, skoro skandirajući svaku reč, što mi je olakšavalo posao, naročito kada mi je diktirao telegrame za inostranstvo. Ono što bismo on i ja sastavili, načelnik Lević i ministar Paču, obično su potpisivali bez ikakve primedbe.
Od tih razgovora utroje - Paču, Bouniols i ja - na mene je duboki utisak napravio njihov razgovor o tome: da li treba i za vreme rata plaćati kupone nemačkim pritežaocima srpskih državnih zajmova, jer je bilo nekih zajmova emitovanih delimično u Nemačkoj, a ne samo u Francuskoj.
Gledište Pačua bilo je da te isplate, radi održavanja državnog kredita srpske države u inostranstvu, treba plaćati bez obzira na ratno stanje. Bouniols, iako Francuz, sa time se potpuno slagao. Samo, da bi se izbegla kritika od strane saveznika, Francuza i Engleza, koji su finansijski pomagali Srbiju, bude određeno da se taj novac deponuje na ime nemačkih banaka, koje su te kupone isplaćivale, na jedno treće, neutralno mesto. Na taj način, tim novcem ni Srbija, ni Nemci, nisu mogli raspolagati za vreme rata.


Radikali pokreću "Delo"
Priredio: Miroslav Janković
U razgovorima posle, Bouniols je hvalio državničku mudrost Pačua, pominjući taj primer sa nemačkim kuponima. Jednom prilikom će mi reći:
- Kad vidi da nešto mora da plati, dr Paču plaća ne čekajući presiju i sa osmehom na licu... Malo je takvih na svetu...
Posle nekoliko nedelja, ne znam kojim zaobilaznim kanalom, došlo je pismo iz Berlina, u kome se zastupnik interesa nemačkih portera ličnim pismom zahvaljuje ministru dr Lazaru Paču na njegovom mudrom gestu u pogledu isplate kupona nemačkim državljanima, dodajući da će to ostati zabeleženo u analima finansijskih odnosa između Nemačke i Srbije.
Takva se prepiska vodila između srpskih i nemačkih finansijera, dok su u isto vreme topovi grmeli sa obe strane...
Pored ovih prilika, da budem prisutan razgovorima ministra dr Pačua o problemima visoke finansijske politike - pri čemu sam uvek imao utisak da me u takvim prilikama Paču ne želi samo kao običnog tumača, nego i kao saradnika, koga bi hteo da uputi u srpske međunarodne odnose finansijskog karaktera - ja sam u Nišu ubrzo dobio povod i razlog da sa njime razgovaram i o drugim pitanjima finansijske politike.
Dr Lazar Marković bio je u to vreme mlađi profesor građanskog prava na Beogradskom univerzitetu. Rastom je bio vrlo mali: 1,50 metara, pa su ga stoga zvali "Lazica", što ga je ljutilo. Inače, važio je kao vrlo pametan, sa visokom školskom spremom, sa doktoratom na Univerzitetu u Berlinu. Voleo je, pored politike, novinarstvo i imao slabost prema ženama. U Beogradu je bio urednik časopisa "Delo", za koji se smatralo da je naučni organ Radikalne stranke.
Jednog dana on me potraži u Ministarstvu finansija, u mojoj kancelariji, pa mi reče:
- Milane, ja sam rešio da pokrenem "Delo". Izložio sam ovu ideju gospodinu Pašiću i on se slaže. Časopis treba da ima i jednu rubriku za ekonomska pitanja. Razgovarao sam sa dr Pačuom i odlučili smo da ti budeš urednik za tu sekciju. Ekonomsko-finansijska pitanja danas su isto toliko važna koliko i politička i vojnička. Rat se vodi parama. Ova je rubrika u današnje vreme vrlo važna, te je stoga dr Paču ne želi poveriti da je uređujemo nas dvojica sami, nego će i on u tome sudelovati. Ti otiđi kod njega. On će ti davati teme, koje smatra da treba u ovim prilikama tretirati i daće ti potrebna uputstva za to...
On je govorio sa autoritetom kao profesor za katedrom - malo kroz nos, žmirkajući očima, kao da razmišlja kod svake rečenice ili kao da traži pravu reč da iskaže svoju misao. Rekoh mu da ću vrlo rado pomoći njegovu akciju i da ću se odmah prijaviti ministru za prijem.
Tako je i bilo. Dok su moji raniji susreti sa ministrom bili u njegovoj kancelariji, na prvom spratu Okružnog načelstva, ovog puta - kao i uvek kad se ticalo članaka za "Delo" - on me je primio u svom privatnom stanu. To je bilo obično po ručku - umesto "sieste" - uz crnu kafu, jedan poduži, miran razgovor.
Studirao sam ga u svakom pogledu, želeći da što više naučim od tog velikog državnika i finansijera srpskog, presrećan da mogu biti u njegovoj blizini. Pored mojih profesora na raznim univerzitetima, dr Paču bio je za mene jedan profesor više i to za praktičnu politiku državnih finansija.
U jesen 1914, međutim, dr Paču oboli, pa mu je bilo preporučeno lečenje u Vrnjačkoj Banji, sa strogom dijetom, naravno. On, ipak, nije prestajao da vrši dužnost ministra finansija; pa su, pored telefona i telegrama, kuriri stalno išli od Niša do Vrnjačke Banje i nosili mu poštu na potpis, sve do njegove smrti (polovinom 1915).
I pored dve austrijske ofanzive, priliva izbeglica iz severnih krajeva, raširenog pegavog tifusa, život u Nišu počeo se normalizovati uveliko. Svaki se snašao na neki način. Otvoreno je čak i jedno pozorište i organizovan veliki "streich" orkestar. U pozorištu su igrali mahom članovi Narodnog pozorišta iz Beograda, dok su u orkestru uglavnom svirači bili sve sami zarobljenici austrijske vojske - češke narodnosti.
Moje dužnosti u Ministarstvu finansija stalno su se umnožavale i, kako sam bio u čestom dodiru sa odsekom knjigovodstva, rešim se da osvežim svoje znanje iz ove vrlo korisne pomoćne grane svake finansijske delatnosti.
Glavni knjigovođa bio je Milan Manojlović, koga su zvali "Lala", jer je poreklom bio iz Srema. Bio je neobično sposoban knjigovođa, veoma čestit činovnik, pri tom, vrlo simpatičan kao drug i prijatelj - ono što se kod nas zove "dobra duša". On mi se ponudi dobrovoljno za učitelja, oduševljavajući me za ovu nauku.
Kako smo preko dana obojica bili zauzeti poslom u kancelariji, ostalo je slobodno vreme još samo uveče. On je bio u isto vreme i čuvar jednog depoa vrednosti Glavne državne blagajne, koji je bio smešten u nekoj velikoj sobi, valjda u zgradi neke škole. Tu, među velikim drvenim sanducima, spavao je, u jednom uglu, Manojlović. Pred vratima i pred zgradom čuvali su stražu vojnici trećeg poziva.
Manojlović je u toj sobi ne samo spavao, nego i kuvao večeru, na jednoj petrolejskoj lampi, zvanoj "primus". Njegov obed bio je veoma skroman i ja sam obično dolazio posle večere, a neki put sam ga zaticao i na večeri. Tu mi je on davao časove iz knjigovodstva, sa mnogo dobre volje i oduševljenja.
Osnovne pojmove iz knjigovodstva bio sam dobio još u Parizu, gde sam neko vreme posećivao školu "Pigier"; ali, ukoliko sam znao knjigovodstvene izraze na francuskom jeziku, nedostajalo mi je poznavanje srpskih izraza. Ova Manojlovićeva predavanja pratio sam sa velikim interesom, iako smo dockan uveče bili dosta premoreni i on i ja.
Bavljenje srpske vlade u Nišu trajalo je od početka rata pa do jeseni 1915, dakle, više od godine dana. Za to vreme, u novembru 1914. godine, Pašić je proširio svoj čisto radikalni kabinet u jednu koalicionu vladu - obuhvatajući, pored predstavnika Radikalne stranke, još i predstavnike Samostalnih radikala i naprednjaka. To je bila vlada koja bi se mogla nazvati "Vlada nacionalne unije".
Prožet demokratskim shvatanjem u upravljanju državom, Pašić je sazvao Narodnu skupštinu u Niš, tako da su i narodni poslanici sudelovali u odlučivanju vojnih problema. U tom smislu, treba da napomenem dva važna dokumenta.
Prvi je deklaracija srpske Vlade o ratnim ciljevima Srbije. Drugi je zaključenje Konkordata sa Sv. Stolicom u Rimu.
Na dan 7. decembra 1914, kada na teritoriji Srbije nije bilo više nijednog neprijateljskog vojnika, sem zarobljenika, na sednici Narodne skupštine, Pašić je postavio kao ratni cilj Srbije borbu: "za oslobođenje i ujedinjenje sve naše neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca".
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:10

Susedi postaju opasnost
Priredio: Miroslav Janković
Početak evropskog rata zatekao je Srbiju, u diplomatskom pogledu, isto tako u rđavom položaju, kao što je bila i u vojničkom. Severna i zapadna granica ušle su u ratnu zonu još prvog dana. Na istoku nalazile su se Rumunija i Bugarska. Na jugu Grčka. Dok su u drugom Balkanskom ratu Rumunija i Grčka bile saveznice Srbije, protiv Bugarske, u prvim danima ovog novog rata izgledalo je kao da će se sve tri balkanske države okrenuti protiv Srbije.
U Rumuniji kralj Karol ú, poreklom Nemac (iz kuće Hohenzollern-Sigmaringen), imao je tajni ugovor sa Austro - Ugarskom i nemačkom. Njegove simpatije bile su očigledno na toj strani, a propaganda austro - nemačke stavljala je Rumuniji u izgled prisajedinjenje Besarabije, koja je bila pod ruskom vlašću. Javno mnjenje, međutim, bilo je u većini na strani zapadnih saveznika, jer se očekivalo da će, u slučaju njihove pobede, Rumunija dobiti Transilvaniju gde je živelo nekoliko miliona Rumuna i time jednovremeno ispraviti graničnu liniju Mađarske koja je stajala, geografski, u jednom ispupčenom luku, uperena u petrolejska polja Rumunije i u njihovoj neposrednoj blizini.
Posle nekoliko dana neodlučnosti i konsultovanja, preovladala je odluka da se zadrži stav neutralnosti i očekivanja daljih događaja. Smrt kralja Karola ú (10. oktobra 1914) i dolazak na presto njegovog nećaka Ferdinanda ú, oženjenog Marijom, unukom engleske kraljice Viktorije, potvrdilo je ovu neutralnost još više, pod rukovodstvom predsednika Vlade i vođe liberalne stranke Jona Bratianu.
Na jugu, u Grčkoj, vladao je takođe jedan veliki germanofil, kralj Konstantin, čija je žena, Sofija, bila sestra cara Viljema úú. I on je naginjao ka Centralnim silama, ali ga je zadržavao predsednik Vlade Elefterios Venizelos, naklonjen Englezima. Grčka je imala savez sa Srbijom, ali ga je protumačila da važi samo u slučaju bugarskog napada na Srbiju. Dotle je obećala blagonaklonu neutralnost, dozvoljavajući prolaz oružja, preko Soluna, za Srbiju.
Najteža je situacija bila u odnosu na Bugarsku. Ferdinand I, bugarski kralj, a nemački princ (iz kuće Sachsen-Koburg-Gotha), otvoreno je bio na strani Nemačke, premda su narodne mase bile orijentisane prema Rusiji. Zapadni saveznici još su se nadali uspeti pregovorima da zadrže Bugarsku bar u stavu blagonaklone neutralnosti. Vršili su presiju na Srbiju i Pašić je bio pristao na izvesne teritorijalne ustupke, ali u vođenim pregovorima sa saveznicima Srbije, Bugarska je postavila neprihvatljive zahteve teritorijalnog proširenja ne samo na račun Srbije nego i Grčke i Rumunije. Ferdinand očevidno nije želeo sporazum. On je žudeo za osvetom zbog poraza u drugom Balkanskom ratu i, razume se, verovao u krajnju pobedu Centralnih sila.
"Savete svoje slavne zastave u očekivanju boljih dana" - rekao je on u proklamaciji svojoj vojsci, po svršetku Balkanskih ratova. Odista, u jesen 1915. izgledalo je, po svemu sudeći, da su ti "bolji dani" već tu... Srbija je bila toliko izmorena ratovima, da je Ferdinand mogao očekivati laku pobedu nad Srbima, osobito u kombinaciji sa jednom novom austro-nemačkom ofanzivom, koja bi Srbiju obuhvatila sa tri strane. I dok je na jednoj strani vodio pregovore sa zapadnim silama o kompenzaciji radi neutralnosti, na drugoj strani je pravio ratni plan sa Nemcima za upad u Srbiju. Kad je dobio nemačko obećanje o teritorijalnom proširenju kako je želeo i još kooperaciju protiv Srbije svežih nemačkih divizija pod zapovedništvom nemačkog generala von Mackensen-a, u Sofiji je objavljena opšta mobilizacija vojske, septembra 1915.
Iako je bugarska Vlada objašnjavala ovu meru kao običnu predostrožnost, jasno je bilo da sprema napad na Srbiju. Savez sa Nemačkom i Austro-Ugarskom bio je zaključen 6. septembra 1915.
Kad se određeni dan za kombinovan napad nemačko-austro-ugarsko-bugarski već bio približio, Bugarska nije prezala ni od najdrskijeg izazivanja. Jednog dana, u podne, preleteo je jedan bugarski avion Niš i bacio dve bombe usred varoši. Otišao sam na mesto gde su bombe pale i konstatovao da su bile malog kalibra, te je materijalna šteta bila neznatna, ali je time namera bugarske Vlade bila potpuno jasno izražena: htela se privući pažnja srpske Vrhovne komande na opasnost sa istoka i tako olakšati austro-nemački napad sa severa.
Srpska vlada tražila je pomoć od saveznika. Doduše i oni su imali pune ruke posla. Italija je bila stupila u rat na strani Francuske i Engleske, a protiv njenih dojučerašnjih prijatelja iz Trojnog saveza, 23. maja 1915. Ona je to uradila pod pritiskom javnog mnjenja, gde se naročito istakao, u korist intervencije, Benito Musolini, u svom listu "Popolo d'Italia". Prethodno je Italija dobila koncesije od saveznika, na račun Austro-Ugarske i to: na svojoj severo-istočnoj granici (Trentin i Istra) a sem toga u Dalmaciji, na osnovu Londonskog pakta, zaključenog sa Engleskom i Francuskom u Londonu 26. aprila 1915, posle čega je Italija otkazala svoj ugovor o savezu sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, 3. maja 1915.
Londonski ugovor ostavio je najgori utisak kod srpske Vlade, koja je bila ozlojeđena zbog ustupanja jednog dela Dalmacije Italiji. Čak se u nekim krugovima neaktivnost srpske vojske, u leto 1915, objašnjavala ovim neraspoloženjem, koje se naravno bilo povećalo zbog presije koju su saveznici vršili na srpsku Vladu radi ustupanja Bugarskoj jednog dela srpske teritorije u Makedoniji.
Međutim, prisustvo Italije na bojnom polju nije se mnogo osećalo, sem što je ipak mobilisala jedan deo austro-ugarskih divizija na svom frontu. Pokušaj generala Cadorne, glavno komandujućeg italijanske vojske, da sa glavninom svojih trupa, sa reke Isonzo (Soča) probije u pravcu Ljubljane, ostao je bez ikakvog uspeha.
Francuska je izdržavala tešku borbu na svojoj teritoriji. Rat se tamo bio pretvorio u rovovsku vojnu. na ruskom frontu, u leto 1915. nemački generali von Makensen i Hindenburg sprovodili su uspešnu ofanzivu u Galiciji i Poljskoj. Iz Galicije su ruske trupe potisnute natrag, a u Poljskoj Nemci su zauzeli Varšavu. Da bi olakšali položaj Rusima i neutralisali ofanzivnu snagu Turske, koja je bila stupila u rat protiv zapadnih saveznika oktobra 1914, bude organizovan jedan pokušaj probijanja Moreuza kod Galipolja, zajedno sa jednim docnijim iskrcavanjem anglo-francuskih trupa na tome mestu, u proleće 1915. Ideja je dolazila od Vinstona Čerčila, tada prvog lorda admiraliteta, ali je njeno izvođenje pretrpelo totalan neuspeh.
Francuska i engleska bile su obećale pomoć Srbiji i mi smo u Nišu tu pomoć svakog dana očekivali. Stvarno, prvi kontingenti francusko-engleskih trupa iskrcali su se u Solunu, pod komandom generala Saraila, 5. oktobra 1915. godine.
Krajem septembra poče u Nišu po ulicama istavljanje zastava, srpskih i savezničkih, podizanje slavoluka sa željama dobrodošlice. Duž glavne ulice, od železničke stanice kroz centar varoši i sve do starog grada, telegrafske i telefonske bandere bile su povezane žicama i konopcima, na visini od nekoliko metara od zemlje i na njima su se veselo lepršale hiljadama malih trobojnica... Onda, svakog dana, po koja vest, "iz sigurnog izvora" i "poverljiva":
- Dolaze sutra!
A kada prođe to "sutra", onda odjednom bace nas nekoliko dana unazad:
- Danas se iskrcavaju u Solunu...
Mesto u Nišu, u Solunu! Razočarenje. Onda opet čekamo da prođe to iskrcavanje. Strpljenje se ojača još za 2-3 dana, pa opet pitanje puno sumnje.
- Gde su? Kada će? Zašto ih nema?
Međutim dani prolaze... Vrhovna komanda javlja (6. oktobra) početak velike neprijateljske ofanzive sa severa, a Francuza još nema!
Nama je u Ministarstvu finansija naređeno pakovanje i sprema za pokret. Pravac: železničkom prugom Kruševac - Trstenik - Kraljevo. Tu sačekati nova naređenja.


Rumuni traže zlato za brašno
Ona je Srbiji prodavala brašno i obuću, ali je tražila plaćanje u zlatu
Već počeše prve jesenje kiše. One su nemilosrdno kvasile po ulicama napravljene slavoluke i zastave. Konopci između bandera počeše da se zatežu, pa usled vetra i da se kidaju. Crveno-plavo-bele zastavice pomešane se sa uličnim blatom pored trotoara.
Niko, međutim, nije imao hrabrosti da izda naređenje, ni da se zastave podignu - jer već niko više nije verovao u dolazak Francuza - niti, pak, da se poskidaju i pokupe, jer bi to značilo priznanje laži i obmane u kojoj smo bili uspavljivani poslednjih dana.
Ta slika pokidanih i palih zastava u očekivanju tuđe pomoći, koja nikad nije došla, ostala mi je duboko urezana u duši celog života i bila jedna nezaboravljiva opomena da se u tuđu pomoć ne treba uzdati. U mome radu, docnije, kao predsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Jugoslavije, često sam pomišljao na tu lekciju iz Prvog svetskog rata.
U jednom svom govoru u klubu narodnih poslanika Vladine većine - mislim da je to bilo u leto 1937. - evocirao sam taj događaj kao opomenu onima, koji su našu zemlju gurali u vojne saveze, da u njima tražimo oslonac za svoju sigurnost. Kad zagrme topovi, svaki prvo misli na svoje sopstvene interese i brine samo za svoju sopstvenu sigurnost.
Isto tako ostali su mi u sećanju moji razgovori u Nišu sa ministrom Pačuom u pogledu koristi, koje je imala Rumunija, držeći se neutralnosti u ratu. Ona je Srbiji prodavala brašno i obuću, ali je tražila plaćanje u zlatu. I taj je doživljaj imao posle uticaja na moju politiku, da Jugoslaviju držim daleko od svih frontova i blokova, što više u stavu neutralnosti, kadgod nisu u pitanju životni interesi naše zemlje...
Prolazeći kroz Kruševac na putu od Niša za Kraljevo, svratio sam kod mojih roditelja, sa kojima se brzo sporazumeh da sa mnom pođu na dalji put - ne znajući još kuda i dokle - moja sestra Nadežda (kojoj je bilo 16 godina) i brat Dragomir (12 godina), a da mlađa sestra Radmila (9 godina) ostane s njima u Kruševcu. Kako sam ja morao sa Ministarstvom odmah da produžim put, ostalo je da sutradan, čim se pripreme, njih dvoje pođu za mnom i da se u Kraljevu sastanemo. Tako je i bilo.
Do Kraljeva se išlo lepo železnicom i tu je napravljen prekid od nekoliko dana, da se ceo transport preuredi za dalje putovanje kamionima, jer je trebalo ići pravo na jug, pored reke Ibra, u Rašku, a u tom pravcu onda nije bilo železnice. U Rašku je imao da dođe i Pašić sa drugim ministrima i tu, na nekadašnjoj srpsko-turskoj granici, imalo se definitivno da odluči šta da se radi dalje, a prema opštoj situaciji na bojištu. Imali smo još neku nadu da će se možda tu ipak zastati, da će se neprijatelj suzbiti, kao što je to bilo u dva maha. Zašto se to čudo ne bi odigralo i po treći put?
U Kraljevu je ponovo izvršeno drastično smanjenje broja osoblja Ministarstva finansija. Međutim, ja sam i dalje zadržan na dužnosti. Za prenos novca Glavne državne blagajne i knjiga Državnog računovodstva, dobili smo pet kamiona. Ja sam sedeo u jednom od njih, pored šofera, a moj brat i sestra unutra, među sanducima, tako da sam, okrećući se s vremena na vreme, video samo njihove glave kako vire iznad natovarenog zvaničnog materijala.
Nasuprot bogatim i pitomim krajevima pored Morave od Niša do Kraljeva, Raška je pružala izgled očajnog mesta bede i golotinje. Brda, premda slikovito živopisna, ali bez šume; zemlja pomešana sa kamenom, više kamen nego zemlja, poneka koza - izraz sirotinje - promakne, a na dva ćuvika, jedan prema drugom, napuštene drvene karaule sa propalim krovom. Tu su, do 1912. godine, stajale srpske i turske straže na granici. Pre tri godine tuda su prošli pobedonosni osvetnici Kosova, u svom nezadržljivom naletu. Sada su se tuda povlačile iznemogle izbeglice, da im kroz koji dan sleduju čitavi pukovi vojske; pešadija, artiljerija, konjica, u neprekidnom odstupanju.
Moj načelnik Lević, sa svojom ženom, izabrao je fijaker kao najbolje i najsigurnije sredstvo transporta. Bio je to fijaker kojim se nekoliko nedelja ranije vozio pokojni ministar Paču. Konji su bili snažni, gume na točkovima, ali kako su u to vreme vojne vlasti na sve strane vršile rekviziciju vozila svake vrste za prevoz trupa, to je postojala opasnost da se i taj fijaker ne rekvirira u nekom mestu gde se konačilo. Danju bi ga on već umeo da odbrani svima mogućim vojnim objavama - sa velikim pečatima Vrhovne komande, koje je sobom nosio - ali noću?
Za tu eventualnost, promućurni Lević izumeo je pouzdano sredstvo. Svako veče kočijaš je imao dužnost da skine jedan točak sa fijakera i da ga stavi pod krevet na kome je te noći spavao gospodin načelnik. Fijaker je tako bio onesposobljen. Ko bi još u doba povlačenja i brzog kretnja hteo da rekvirira fijaker sa tri točka. Trik je potpuno uspeo i Lević se posle hvalio tom svojom dovitljivošću, koja mu je omogućila da se udobno preveze sve do Peći, to jest sve dok je bilo kolskog puta.
U Raškoj smo ostali nekoliko dana i tu je doista došla i Vlada. Ja sam dobio jednu sobu u nekoj privatnoj kući ali bez kreveta. Spavali smo svi troje na patosu.
Tu sam video predsednika Pašića u uniformi pešadijskog kaplara. Kako je već bilo zahladnelo, viđao sam ga u vojničkom šinjelu, po kome je padala njegova dugačka, sada brada, koja se na vetru povijala. Na glavi je nosio vojničku šajkaču.
Jednom sam ga sreo na ulici. Pitao me je šta radim, sa blagim osmejkom na licu. Iznenadio me je taj osmejak. Nimalo zabrinut - bar tako je meni izgledalo - kao da prelazimo granicu one istorijske, pobedonosne 1912, a ne da bežimo iz zemlje, ove tragične 1915. No njegov optimizam prenosio se nekom čarobnom silom na sve nas. Pored sve nesreće, ipak smo nekako bili spokojni. Veliku brigu Pašić je očevidno zadržao samo za sebe.
Tu nam bude rečeno da je Vlada odlučila dalje odstupanje. Naredna etapa bila je Kosovska Mitrovica, u koju sam takođe došao sa transportom Glavne državne blagajne, kamionom.
Glavnina srpske vojske, koja se nalazila u zapadnom delu Srbije, između Save i Zapadne Morave, imala je isti pravac povlačenja: Ibarskom klisurom, preko Kosovske Mitrovice. Deo vojske iz istočne Srbije povlačio se preko Niša i Prokuplja, ka Kosovu polju.
Jedan od generala predložio je bio da se tu, na Kosovu polju, skupi sva srpska vojska, napravi jedan „carree" i odupre neprijatelju, kao Napoleonova garda na Vaterlou, koja „umire ali se ne predaje". Vrhovna komanda smatrala je to kao besciljan akt samoubistva. Srbija je bila napadnuta daleko nadmoćnijim snagama, sa tri strane: zapada, severa i istoka. Nova propast na Kosovu, kao ona od 1389, nije bila potrebna.
Odluka je pala da se spase što više ljudstva, a žrtvuje ceo teško ratni materijal. Sam kralj Petar prešao je, bolestan, preko Kosova, vozeći se na jednoj topovskoj kari, koju su vukla četiri vola.
Kosovska Mitrovica iako pripojena 1912. Srbiji izgledala je još uvek kao sastavni deo Otomanske imperije, odnosno, tačnije rečeno, neke albanske varoši, jer je po ulicama, na pijaci, po kafanama, vrvelo od arnautskih belih kečeta, uskih belih vunenih čakšira, opšivenih crnim gajtanima. Arnauti su činili većinu prisutnih u toj varoši. Mnogi su terali male magariće, natovarene drvetom za ogrev, u stvari više nekim suvim prućem, radi prodaje. Poneki od njih nosio je dugačku pušku preko ramena, što je označavalo da smo ušli u zonu nesigurnosti, u kojoj se sa puškom o ramenu živi na selu, ore njiva, ide drumom, pa čak i u naseljeni grad dolazi.
Nije bila reč samo da se zaštiti život ili imanje ili čast ženske čeljadi, nego i da se odbrani od eventualne krvne osvete. Mi Arnaute poznajemo kao testeraše iz Beograda, gde zimi, obično po dva, idu pored svakih kola drveta, da ih testerišu po privatnim kućama. Ali, u Mitrovici bilo ih je ne dva po dva nego na desetine i stotine.


Život među Arnautima
Priredio: Miroslav Janković
Mi, izbeglice iz Srbije, izgledali smo kao članovi neke propale putujuće pozorišne družine. U dugačkim pantalonama, ali neispeglane, u crnim zimskim kaputima sa podignutim kragnama da se sakrije prljava košulja, koja je nekad bila bela, u šeširima svih mogućih vrsta, slamnih i filcanih, do ulubljenih polucilindera, išli smo kao neke utvari, stalno gledajući, zavirujući, kao tražeći nešto a da ni sami nismo znali šta.
Kod varoši Mitrovice počinje istorijsko srpsko Kosovo Polje i pruža se dalje u jugoistočnom pravcu. Njega sada nisu naseljavali - bar ne u većini - ni potomci negdašnjih Srba, pobeđenih u bici 1389. ni potomci pobednika Turaka, već novodošavša plemena, ratničkog albanskog naroda. Zaboravismo na cara Lazara i Miloša Obilića, pa i ceo boj na Kosovu, kada se mi Srbi, posle osvećenog Kosova, mi pobednici iz 1912/13. godine, sada odjednom nađosmo lice u lice s tim suvim, koščatim, pravim kao ražanj Arnautima, čiji nevidljivi stomak izgleda kao da je prilepljen uz kičmeni stub.
Iz njihovih dugačkih i šiljastih noseva, u one hladne dane, stalno je curila neka siva tečnost, preko kratko potkresanih brkova, a koji su oni, povremeno, rukom brisali.
Osetismo odmah da sa tim narodom sada treba računati, živeti i kretati se među njima. Počesmo učiti njihov jezik, bar da znamo da se hleb kaže "buk", voda "uj", da "ka" znači "ima", a "s'ka" da znači nema. Odvažniji u lingvistici naučiše i da broje donekle, svaki prema svojim sposobnostima pamćenja ili volje da nauči albanski jezik. Ja doterah do "tri", a za ostalo uzdah se u pomoć mojih deset prstiju. jer za kupovine kod arnauta nije trebalo znati velike cifre.
Oni su uostalom monetarno pitanje za kupoprodaju rešili na vrlo prost način. Nisu znali za emisione banke i novčanice nijedne zemlje nisu hteli ni da vide. Kao da su čitali istoriju Džona Lova i docnije asignata za vreme francuske revolucije, pa nisu verovali papirnom novcu, nego su, nasuprot svima modernim finansijskim teorijama, zadržali u važnosti "patron-zlato" i "patron-srebro". Lako su primali srpske srebrne dinare i poludinarce, ali nikako banknote srpske Narodne banke.
Ovaj faktor uticao je da je moć i značaj nas, koji smo sprovodili državnu blagajnu sa mnogobrojnim sanducima srebrnog novca, bio jako porastao, jer je promena banknota za srebrn novac postala odjednom jedna od naših veoma važnih funkcija.
U Kosovskoj Mitrovici ja sam sa svojima bio smešten u nekoj školi. Bili smo u jednoj velikoj učionici više nas, spavali smo na patosu, na malo prikupljene slame podase i zato smo jedva čekali da svane dan, da izađemo na svež vazduh. Ovo utoliko pre što su se sa nama zajedno tu uselile i one male neprijatne životinjice, koje se zovu vaške. Peckale su nas čas po glavi, čas po telu.
Preko dana vođena je prava borba sa njima češljanjem gustim češljevima, trebljenjem odela, pranjem veća. Srećom, vreme se prolepša, što nam je tu neravnu borbu sa mnogobrojnim, a skoro nevidljivim neprijateljem, znatno olakšavalo. Po dvorištu smo počeli ložiti vatre, organizovati male kuhinje i "menaže". Kuvalo se i pržilo u tiganjima, "porcijama", raznovrsnom posuđu, sve do raznih plehanih kutija čak i od petroleuma, kako je ko šta našao. Svako je probao svoju kuvarsku veštinu, vežbajući se na račun stomaka svog, pa i svojih prijatelja, ukoliko ovi nisu ništa znali od plemenite gastronomske veštine.
Grejanje oko vatre i kuvanje jela postade odjednom naše glavno zanimanje. Samo se mislilo kako da se dođe do hleba i do kakvih bilo namirnica.
Tu se mojoj familiji od nas troje pridruži i moj dobar drug iz gimnazije i Ministarstva finansija, Dragoljub Milovanović i jedna dobra poznanica naše kuće iz Beograda, gospođica Dobrila Đorđević. Tako nas petoro stvorismo našu menažu, koja se posle održala sve do ukrcavanja na Jadranskom Moru.
Dobrila je bila profesor Ženske gimnazije, vrlo naučena i obrazovana devojka, inteligentna, pri tom vrlo lepa. Ona se proglasila za "specijalistu" kuvanja i svakog jutra bi u jedan lonac, nasred dvorišta, strpala kupus, meso i vodu, da nam spremi ručak. Iz te mešavine ispadalo je neko jelo, ali bilo kako bilo mi smo njime utoljavali glad. Dobar apetit nije se obazirao mnogo na ukus samog jela. Za hleb, meso i kupus brinuo se Milovanović. Za šećer, pirinač i neke "finije" artikle brinula se Dobrila, koja je ne samo svojom oratorskom veštinom, nego i lepim crnim očima, sanjalačkog izgleda, umela da odobrovolji mnoge imaoce tih skupocenih predmeta, da odvoji nešto i za nju i njeno "dvoje siročadi"...
Tako je ona zvala mog brata i sestru, koje je sobom stalno vodila, kada je trebalo izvršiti neku "težu" operaciju snabdevanja, gde je bilo potrebno apelovati na milosrđe. Ustvari, to je mnogo ličilo na obično prosjačenje, "višeg stila" i ukoliko smo se posle, za vreme jela, smejali njenim "uspesima", utoliko mi je u dnu duše bilo nešto sumorno i tužno. Izgledalo mi je, pokoji put, kao da se ceo naš narod ratnika i junaka, pretvorio u narod prosjaka... i počesmo prosjačenje kod naših dojučerašnjih krvnih neprijatelja, kod Arnauta. Ali, to je bila borba za život, u punom smislu te reči.


Konvoj za Peć
„Zbog nesigurnosti puta i velike vrednosti novca koji smo nosili, dobismo čitavu četu vojnika da nas prati"
Posle kratkog bavljenja u Kosovskoj Mitrovici, dobismo nalog za dalje kretanje: pravac Peć. Bilo je puta, ali ne više za kamione. Pređosmo u volovska kola. Ponovo se veliki drveni sanduci smanjiše na veći broj manjih, da bi se mogli smestiti u to novo, doduše sporo, ali sigurno prevozno sredstvo.
Izmeni se i način obezbeđenja našeg transporta. Dotle su na kamionima išli po dvojica žandarma sa puškama, jedan napred, drugi pozadi. Sada, pak, s obzirom na nesigurnost puta i veliku vrednost novca koji smo prenosili, dobismo čitavu jednu četu vojnika da nas prati. Komandir čete bio je Dimitrije-Mita Barbulović, advokat i rezervni kapetan.
Išlo se sasvim polako. Ja sam stalno pešačio. Noćismo na putu, u jednoj bednoj krčmi. Na ognjištu je dogorevao panj i širio dim po prepunjenoj izbeglicama prostoriji. Nije bilo mesta ni za stajanje a kamoli ležanje. Jedva se nekako ugurasmo unutra, blagodareći intervenciji kapetana Barbulovića. Prespavali smo zgrčeni na klupama. Za jednim malim stolom gorele su dve sveće, zabodene u prazne flaše. Oko stola se okupilo nekoliko činovnika i dva-tri oficira. Kapetan Mita, koji je voleo da posedi i popije po neku, okretao je "kongen" da bi vreme brže prošlo.
Sutradan upadosmo u prvi sneg, u brdima kod sela Gline. Ni volovi nisu mogli više da vuku uz brdo jako natovarena kola. Put je bio vlažan, pomešan sa poledicom, te su se točkovi, okovani gvozdenim obručima, klizali po snegu i ledu. Na nekim mestima morali su da uprežu po dva i tri para volova, što je jako usporavalo transport. U jednim kolima nalazili su se moj brat, sestra i njena drugarica Julkica Simonović. Mom bratu se pocepale cipele pa mu se noge ovlažile.
Skinuo je čarape da se prosuše a noge zavukao u seno. Pored kola je išao potporučnik "Puša", najmlađi od oficira koji su nas pratili, koji se uvek starao da bude na usluzi mladim devojkama. Na jednom usponu i pored šest volova i nekoliko vojnika, kola su jedva odmicala. Put je zavijao, a dole, s leve strane bila je duboka provalija. Najednom kola počeše da klize unazad, povlačeći za sobom premorene volove. Na neki desetak metara pozadi bila je okuka i kola su išla unazad, pravo prema njoj. Situacija je bila kritična. "Puša" zaviri pod arnjeve i usplahireno povika:
- Silazite odmah! Odoše kola u provaliju!
Moj brat nije imao vremena da oblači čarape i cipele, već onako bos skoči u onaj sneg i led na putu. "Puša" pomože devojkama da siđu. Neki vojnici priskočiše i u poslednjem trenutku uspeše da zaustave kola, ispred same provalije.
Zaplašeni, njih troje produžiše peške. Moj brat oseti užasnu hladnoću i poče da trči misleći da će se tako zagrejati. Ja sam bio izmakao malo napred i nalazio se u jednoj zadimljenoj kolibici, koju su Arnauti napravili od blata, da bi se ovčari sklanjali od nevremena. Bila je toliko niska da se nije moglo stajati uspravno. Zemljani pod bio je prljav pa smo morali da čučimo oko vatre i da se grejemo. u tom začuh onu galamu i izađoh da vidim šta se dešava. U daljini sam video kolonu volovskih kola kako polako odmiče kroz susnežicu.
A ispred nje i već sasvim blizu kolibe, ugledah svog brata kako trči, bosonog, sav uplašen od bolova. Istrljasmo mu noge i navukosmo nečije vunene čarape. Dobio je i jedan gutljaj rakije da se umiri i zagreje.
Glavni šef transporta novca bio je Vladimir Stevčić, pisar Ministarstva finansija, kao zastupnik blagajnika. On je po godinama službe bio stariji od mene, ali ja sam predstavljao Administrativni odsek u toj ekspediciji i u neku ruku, iako ne formalno, a ono stvarno, zastupao odsutnog načelnika Levića, koji je išao drugim putem, trudeći se uvek da bude što bliže ministrima, a ne svom potčinjenom osoblju.
Za ministra finansija, u vreme povlačenja iz otadžbine, bio je postavljen dr Momčilo Ninčić, pa mesto preminulog Pačua. On se tek negde na putu, u Albaniji, pridružio drugim članovima Vlade. Dolazak njegov za ministra, s obzirom da me je dobro poznavao sa Univerziteta, pojačao je moj položaj prema načelniku Leviću.
U koloni podelismo volovska kola tako da su i civili, koji su išli s nama, dobili svoje mesto za spavanje i eventualni odmor.
Putujući tako, danju peške, a noću spavajući - ukoliko se o spavanju može govoriti pod takvim okolnostima - jedne noći prešli smo nečujno srpsko-crnogorsku granicu.


Nova seoba na jug
Srbi su u 17. veku išli na sever, mi smo išli u obrnutom pravcu
Priredio: Miroslav Janković
Posle brdovitog i siromašnog kraja na granici, prešavši u Crnu Goru, našli smo se u plodnoj Metohiji. To je bio onaj deo turske imperije koji je posle ratova 1912/13. pripao Crnoj Gori. Ušli smo u glavni grad, Peć, kraj koga se nalazi manastir Dečani, nekad sedište Srpske patrijaršije, koju je osnovao car Dušan polovinom Húń veka. Manastir je udaljen nekoliko kilometara južno od varoši, zaklonjen brdima i šumom, na način kako su uopšte u staro vreme bili zidani srpski manastiri, to jest birajući usamljena mesta, da ne budu na vidiku turskim osvajačima.
Iako je srpsko carstvo propalo na Kosovu 1389, a sa njime i politička vlast srpskog naroda oličena u kraljevima i knezovima, crkvena vlast bila se sačuvala u obliku Srpske patrijaršije, na čelu sa srpskim vladikama. Na taj način narod je imao izvestan udeo i u političkoj vlasti, bar ukoliko se ticalo crkvenih pitanja. I tu je sultan osećao otpor koji mu, razume se, nije bio po volji. Međutim, austrijski car Leopold želeo je da iskoristi veliki autoritet crkve za svoje političke ciljeve, obećavajući Srbima značajne povlastice na svojoj teritoriji. Usled toga su Srbi otvoreno prišli u pomoć caru Leopoldu i borili se na njegovoj strani protiv Turaka 1688. godine. Na čelu Srba nalazio se sam patrijarh Arsenije Čarnojević, sa nekoliko hiljada ljudi, koji su svi nosili znake krsta. NJima je bilo rečeno da se Nemci neće zadovoljiti sve dok oba mora, Crno i Belo, ne budu obrazovala granice austrijskog carstva... Cilj borbe bio je očevidan: izbaciti Turke van Balkanskog poluostrva, što je Srbima moralo biti vrlo simpatično. Ratna sreća, međutim, toga momenta, nije poslužila Austrijance i zato se patrijarh Arsenije - kompromitovan u očima Porte - našao prinuđen da emigrira, predvodeći „Seobu Srbalja od 37.000 porodica (1689) u Austro-Ugarsku. NJih je, kod Valjeva, u Srbiji, sustiglo jedno odeljenje turske vojske i učinilo pokolj među njima. Ostatak se bekstvom spasao i naselio u Sremu. Tu im je car, na mađarskoj teritoriji, putem specijalnih povlastica, obezbedio versku autonomiju. Nova srpska patrijaršija bila je obrazovana u Sremskim Karlovcima, pošto je turska vlada ukinula Pećku patrijaršiju 1766. godine. Srpska crkva u Turskoj bude onda podvrgnuta vlasti grčkog patrijarha u Carigradu, koji je odonda stalno slao Grke za vladike, sve dok, pod knezom Milošem, nije postavljen prvi srpski mitropolit u Beogradu, Melentije Pavlović (1830), kako je napred već rečeno.
Dok su Srbi u Hńúú veku išli sa Juga na Sever, mi smo sada išli u obrnutom pravcu, sa severa na jug. Ranije, opasnost je pretila sa istoka, od Carigrada, a sada sa severa, od Beča i Pešte.
Peć je, po mnogobrojnosti Arnauta, podsećala na Kosovsku Mitrovicu, samo što se primećivao priličan broj crnogorskih kapica, crno-crvenih sa pozlaćenim slovima „N. ú." (Nikola ú). Sem toga, nas Srbijanaca bilo je mnogo manje, pošto se vlada i veliki deo građanskog stanovništva, uputio ka Jadranskom moru, drugim putem, južno od Peći, preko Prizrena u pravcu Skadra ili Drača.
Dolazak našeg ministarstva u to mesto značilo je veliki događaj.
Ja sam sa Stevčićem odmah uspostavio kontakt sa crnogorskim vlastima, naročito u pogledu smeštaja prenetog novca i dokumenata, kao i njihovog obezbeđenja. Crnogorske vlasti pokazale su se vrlo predusretljive. Ipak jedno nas je saopštenje iznenadilo. Kurs razmene srpskog novca za crnogorski bio je devet crnogorskih perpera za deset srpskih dinara. Perperi su bili čist papirni novac crnogorske vlade dok su naše banknote imale izvestan procenat zlatne podloge i bile su emitovane od strane naše narodne banke. Kratko objašnjenje o tome pitanju pokazalo je odmah da bi svaka dalja diskusije bila izlišna. Crnogorske finansijske vlasti u Peći imale su već pre toga vrlo precizne instrukcije sa Cetinja.
Sa sestrom i bratom bio sam smešten u kući porodice Živka Rajevića, jedne od najuglednijih srpskih kuća u tom kraju. Živko se školovao u turskoj gimnaziji u Carigradu, govorio je perfektno turski i francuski, veoma pitom, staložen, uravnotežen, razborit i prijatan čovek, sa zdravim pogledima na svet i pitanja, ekonomska i politička.
Prijateljstvo koje sam bio sklopio sa njim u tim teškim momentima, ostalo je posle nepromenjeno i nepomućeno kroz ceo život.


Peške do Andrijevice
A tovare novca i arhivu Glavne državne blagajne trebalo je preneti na konjima
Kad god bih prolazio kroz Peć, svraćao sam u njegov dom, gde bi u tišini i miru razgovarali o svim pitanjima koja su nas interesovala. Visokim zidom ograđena njegova kuća - po turskom običaju - davala je utisak izolovanja od spoljašnje vreve svakidašnjeg života.
On je bio jedan od mojih glavnih saradnika za sva pitanja grada Peći i Metohije: politička, nacionalna i partijska. Ovo je naročito važilo za vreme kada sam postao predsednik vlade 1935. On bi mi davao mišljenje o poslaničkim kandidatima za skupštinske izbore, sugerirao ekonomske mere za podizanje privrede toga kraja, ili za pravac kojim treba da ide železnička pruga Beograd - Jadransko more, ili kakvog karaktera i morala je bio tamošnji sreski načelnik, šef poreske uprave i tome slično.
Pri tome, Živko Rajević bio je jedan od retkih izuzetaka koji nikad ništa nije tražio za sebe, niti svoje prijateljstvo sa mnom iskoristio za lično bogaćenje. Utoliko mi je opštenje sa njim bilo prijatnije. I kad sam bio na vlasti i kad sam bio u opoziciji, on je prema meni uvek imao isti stav pravog i iskrenog prijatelja.
Svoj život, ispunjen patriotskom akcijom za dobro srpskog naroda i ekonomsko podizanje onog kraja, bogatog po plodnosti zemljišta, ali nacionalno ugroženog prodiranjem albanskog elementa, Živko Rajević završio je na tragičan način. Za vreme Drugog svetskog rata njega su Italijani odveli iz Peći i internirali u Tiranu, gde ga je jedan Arnautin ubio iz revolvera nasred ulice.
U Peći, prilikom našeg prvog susreta, pri povlačenju, početkom novembra 1915. Živko je sa puno optimizma gledao na ishod rata sa Austro-Ugarskom, pa smo govorili o tome šta ima da se uradi kada se rat završi.
Prilikom organizovanja našeg pokreta iz Peći, on mi je pomogao u mnogim sitnim pitanjima. Reče mi takođe da su tih dana nekoliko baterija srpskih topova zakopani u zemlju, tu kraj varoši, u brdima, da se posle okupacije otkopaju, kad opet zatrebaju našoj vojsci...
Put od Peći pa dalje do Andrijevice, imao se preći peške, a najvažniji tovar vrednosti novca i arhive Glavne državne blagajne, trebalo je preneti na konjima. Puta uopšte nije bilo, već samo kozje staze, preko visokih brda presečenih provalijama.
Od vojnih vlasti dobih obaveštenje da su austrijske trupe prešle u ofanzivu, nadirući iz Hercegovine u pravcu Kolašina (Crna Gora). Prema tome, nije bilo sigurno ko će pre od nas stići do Podgorice, mi ili Austrijanci... Pojavi se opasnost da budemo zarobljeni. Jedna briga više za mene.
Nađeni su u Peći mali brdski konjići i mazge, koje idu, pod najvećim teretom, vijugavim stazama, uzbrdo i nizbrdo, pokraj najdubljih provalija, kao da su koze. Na svakog konja i mazgu natovarena su po dva sanduka, po jedan sa svake strane samara.
Tu, u Peći, izvršeno je još jedno, poslednje reduciranje personala. Žrtva je bio i moj dobar drug i prijatelj Dragoljub Milanović. Ta mi je stvar bila vrlo neprijatna, a još više što sam morao da mu ja saopštim tu odluku. Njemu je, naravno, bilo vrlo teško, naći se iznenada, u punom jeku povlačenja, "na ulici", van svoje zemlje. A verovatno da mu je bilo žao što ja nisam ništa učinio da ga "spasem".


Dva sanduka srebrnih dinara
Priredio: Miroslav Janković
Međutim, to je bilo apsolutno van mojih mogućnosti i pored najbolje volje. Ja sam mu rekao da on treba da i dalje ide sa našom grupom i da ostaje član ove moje nove porodice: ja sa bratom i sestrom, gospođica Dobrila i on. Ovu moju izjavu primio je prilično hladno i tako su naši odnosi odjednom postali malo "zategnuti". Izgledalo mi je da mu na svakom zajedničkom ručku zastaju zalogaji u grlu.
Da se stvar još više komplikuje u našim odnosima, dođe neočekivano naređenje od načelnika Levića da se dva sanduka sa ukupno 20.000 dinara u srebru, dostave nekoj komandi u Đakovici i da taj transport ja lično sprovedem i izvršim, a zatim da se ponovo negde pridružim glavnoj koloni, gde se ona tada bude nalazila.
Šta sad da radim? Napustiti glavni transport, a sa njim brata i sestru, bez ikakve sigurnosti da ću ih opet ikada sustići i videti, bilo je za mene upravo nemoguća stvar. ne izvršiti, pak, naređenje kada se u ratu ticalo dostavljanja srebrnog novca vojnoj komandi - a koji je pri tom bio jedino sredstvo za plaćanje namirnica za vojsku u onim arnautskim krajevima - značilo je izložiti se optužbi pred vojnim sudom i biti suđen po kratkom postupku...
Pošto smo uz transport ostali samo Stevčić i ja kao jedini činovnici, to je za načelnika Levića moje određivanje bilo jedino moguće rešenje. Ali on nije znao za okolnost da je Milovanović, premda razrešen kao praktikant Ministarstva finansija, još uvek bio tu, u Peći. Za mene nije bilo drugog izlaza - a da se ne povredi državni interes i naređenje izvrši - sem da se Milovanović za tu specijalnu misiju "reaktivira", i da je on sprovede u delo, mesto mene...
On je pristao i pokazao se još jednom kao veran drug i prijatelj. Možda je usto imao i to moralno zadovoljstvo da mi pokaže na taj način koliko nam je potreban i koliko je njegovo reduciranje bilo neumesno...
Još jedna teškoća - i to dosta krupna - sastojala se u tome što je Lević ostavio pismeno naređenje za mene a on sam otputovao dalje.
Najzad sam i to pitanje rešio tako što sam od Stevčića, kao glavnog blagajnika, uzeo novac ja na osnovu pismenog naređenja od strane načelnika Levića. Blagajnik je, dakle, bio "pokriven". Onda sam Milovanoviću izdao svoj pismeni nalog da novac nosi i preda kome treba u Đakovici. I on je, prema tome, bio "pokriven". Naređenje je zatim izvršeno, novac je predat i tako je dotična vojna komanda bila zadovoljna. Samo što Milovanović po povratku iz Đakovice nije nas više zatekao u Peći, nego nas je nekoliko dana docnije stigao, tek u Podgorici.
Mi smo, onda, pošli jednim neobično teškim i opasnim putem, kroz Rugovsku Klisuru. Preopterećeni konji išli su korak po korak, sa kamena na kamen. svakog konja vodio je po jedan vojnik. Sa strepnjom smo posmatrali svako opasnije mesto. Išlo se polako, ali dobro, izuzev jednog jedinog nesrećnog slučaja: jedna mazga se okliznula, teret je okrete na stranu i ona se otkotrlja u provaliju od više stotina metara. mogli smo je samo posmatrati kako se smandrljala dole, bez ikakve mogućnosti da joj pomognemo ili spasavamo teret, koji je odskakao po stenama.
Komandir samo naredi da mu se hitno referiše šta je mazga nosila na sebi. Rekoše municija i puške... On samo odmahnu glavom i naredi pokret. Trebalo se žuriti da što pre stignemo u Podgoricu, dok je prolaz bio još slobodan...
U toku putovanja, počev od Kosovske Mitrovice, upoznao sam se bolje sa komandirom čete, koja nas je štitila. Dimitrije Barbulović bio je veoma energičan, snalažljiv, premda malo naprasit. Umeo je da dovede u sklad svoje pravničko osećanje mere i zakona sa vojničkom dužnošću o izvršenju postavljenog zadatka.


Četiri vola kralja Petra"
Tad je nastala čuvena slika kralja Petra u kolima, sede brade i mučeničkog izgleda
U Skadar, San Đovani di Medua, Drač i Valonu, počeše da stižu kontigenti srpske vojske. Ona se u redu povlačila iz svoje zemlje, ali je morala napustiti celokupno svoje teško naoružanje zbog neprolaznih planina na srpsko-albanskoj i srpsko-crnogorskoj granici.
Oboleli kralj Petar nije bio u stanju da jaše konja. Takav isti slučaj zadesio je i glavnokomandujućeg srpske vojske, generala Putnika. Obojica su, prvo na volovskim kolima, a zatim na specijalno udešenim nosilima - nalik na nekadašnje „chaises a porteurs" - preneti na rukama svojih vojnika, preko neprohodnih i snegom pokrivenih albanskih planina. Iz tog vremena potiče jedna čuvena slika, koja predstavlja kralja Petra u volovskim kolima, sede brade i mučeničkog izgleda. Slika je imala naziv: „Četiri vola kralja Petra", rad poznatog slikara Mihaila Milovanovića, koji se istakao mnogobrojnim slikama iz ratnog života srpske vojske.
Nikola Pašić, predsednik Vlade i njegovi ministri, išli su najvećim delom peške, isto kao i vojska i mnogobrojne civilne izbeglice. Izbegao je iz zemlje i mitropolit beogradski, poglavar srpske Pravoslavne crkve Dimitrije, a takođe i svi narodni poslanici. Prema tome, iz zemlje je izašao ceo vrhovni državni aparat, civilni, vojni i crkveni, pored znatnog broja običnih građana, izbeglica.
No, neprolazne planine bile su opasne ne samo zbog nedostataka puteva i usputnih dubokih provalija, nego i usled nestašice hrane, ogreva i prenoćišta. Ušlo se usred zime u besputni kraj i neprijateljsko stanovništvo. Oboleli i iznemogli, prepušteni svojoj sudbini, okončavali su svoj život, tu kraj puta, zgrčeni u snegu, pored ostataka gareža i pepela. Izolovani pojedinci i manje grupe, napadani su iz zaseda od okolnih arnauta. Ređali su se mrtvi konji duž celog puta za povlačenje. Ono je zaista bilo obeleženo kostima junaka, nad kojima su nadletali gavranovi, jedine ptice koje smo sretali na tome putu.
To povlačenje kroz Albaniju ostaće zabeleženo u istoriji srpskog naroda kao „Albanska golgota", ovekovečeno mnogobrojnim slikarskim i književnim radovima, domaćih i stranih autora. Među ovim poslednjim, naročito se ističe uspelo delo francuskog književnika Henri Barbusa „L Epopee Serbe".
Na leševe smo nailazili i u okolini Skadra. Mnogi su iznemogli pre nego što su došli u grad, gde je ipak, kako-tako, bila organizovana pomoć u ishrani i prenoćištu. Inače, na putu kroz Albaniju, nije se moglo ništa dobiti ni za kakve pare. Arnauti bi još izdaleka, čim bi ugledali izbeglice kako se približavaju njihovim kućama, dovikivali:
- S ka buk! S ka hič! („Nema hleba! Nema ništa!")
U samom Skadru vrvelo je od novodošavših srpskih vojnika i oficira. Kafane su bile prepune i pošto su bile dosta dobro snabdevene italijanskim likerima - jedno piće, smatrano kao luksuz u Srbiji - a koji su u Skadru bili relativno jeftini, tako da su Srbi navalili na te likere, da za nekoliko dana nije više bilo nijedne flaše „Altvater", „Chartreuse" ili „Benedictine".
Onda su prešli na poznato italijansko vino „Chianti", u flašama obloženim rogozinom. Alkohol je uticao da se dnevne brige stavljaju u drugi red. Tako se po kafanama osećalo veselo raspoloženje, pričale šaljive priče, pevale rodoljubive i ljubavne pesme. A kad bi neko zapevao kakvu bosansku sevdalinku, ili koju makedonsku, često puta bi zatreštao revolver u plafon ili u kafanska ogledala, da je sve prskalo.
Poneki zalutali stranac sa čuđenjem je posmatrao to veselje i oduševljenje. Ustvari, u to ratno doba, pilo se i pevalo da se u veselju zaboravi na svakidašnje nevolje, a i zato što je svakome od nas smrt stalno visila nad glavom. Nije se znalo da li će se živeti još koji dan više ili manje. Zašto da se onda ne iskoristi svaki trenutak u maksimalno mogućem ovozemaljskom uživanju?
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:14

Vlada u izgnanstvu
Priredio: Miroslav Janković
Dolaskom na Krf počeo je novi period istorije srpskog naroda u vreme prvog svetskog rata: period reorganizacije i spremanja za ofanzivu koja će nas, tri godine docnije, dovesti natrag u oslobođenu i uvećanu otadžbinu.
Ostrvo je deo grčke teritorije, odmah preko puta od najjužnijeg dela Albanije, od koje je odvojeno uzanim kanalom.
Nasuprot golim brdima i snegu, kroz koji smo prošli u Albaniji, odjednom se nađosmo na Krfu u večitom zelenilu maslina i čempresa; zrele pomorandže i limunovi visili su na drveću; kraj puta stajali su prašinom zasuti kaktusi. Pored korektno obučenih Grka u belom odelu, naši prljavi i pocepani vojnici činili su veliki kontrast. Po dućanima je bilo svakojake robe, a belog hleba - što nas je frapiralo kao neko pravo čudo, jer ga odavno nismo videli - bilo je onda po pekarama u velikim količinama. Sve nam je to izgledalo kao neki lepi san, a ostrvo Krf kao pravi zemaljski raj.
Uostalom, mnogo pre našeg dolaska na Krf ovaj "zemaljski raj" bila je otkrila carica Jelisaveta, supruga cara Franje Josifa, koja je tu sazidala sebi jedan dvorac. Ona je imala velike simpatije za Grčku i interesovala se za njenu istoriju. Čak je uzimala časove iz starogrčkog jezika kod jednog simpatičnog Grka. Provodila je zimske mesece na toplom jugu, a glavni sport joj je bio da se svako jutro penje na obližnji vrh Aja Kirijaki. Kad bi se kupala u moru, carica je stavljala u vodu svoje perle da bi sačuvale sjaj i lepotu.
Ona nije volela drago kamenje, ali je imala veliku kolekciju skupocenih perli, koje, međutim, posle njene smrti nisu pronađene. Tako je nastalo predanje, da ih je pri poslednjem kupanju ostavila i nije imala vremena da ih uzme i da se one stoga i danas tamo nalaze, negde među kamenjem i školjkama, ili u pesku, negde u moru. Mnogi Grci s vremena na vreme, iskušavaju svoju sreću, gnjurajući se u vodu, tražeći izgubljene perle carice Jelisavete.
Njen dvorac zvao se "Ahileon" i imao je u parku, pred zgradom, divnu statuu u kamenu: Ahil, sa neopisivim izrazom bola na licu, smrtno ranjen, pokušava da izvadi strelu iz pete, jedino mesto gde je mogao biti ranjen.
Za princa regenta Aleksandra i kraljevsku Vladu bio je rezervisan ceo veliki i najmoderniji hotel, koji se zvao "Hotel d'Angleterre et Belle Venise", što je označavalo da je bio sastavljen od ranija dva hotela, spojena u jedan. Bio je u samoj varoši, ali ne u onom tesnom i nedovoljno osvetljenom trgovačkom kraju, podignutom po ugledu na gradove Južne Italije, nego u kraju širokih i svetlih ulica, dominirajući sa jedne uzvišice ceo ostali deo grada i gledajući na more na dve strane. Idealno mesto za turiste i odmor.
Glavna državna blagajna bila je, takođe, tu u celini smeštena. Mi smo dobili na drugom spratu veliku hotelsku sobu, koju smo pretvorili u kancelariju, gde sam ja bio šef, sa mojim starim drugom Milovanovićem, sada reaktiviranim, kao jedinim potčinjenim službenikom. Pred vratima je stajao žandar, kaplar Sreten Vujović.
Ubrzo je došao još jedan činovnik, Vitomir Stojković-Konstantinović, za administrativne poslove, a takođe i neobično vredna i inteligentna činovnica za rad na pisaćoj mašini, Dara Ilić, inače studentkinja Univerziteta. Tako se celo Ministarstvo finansija prvih dana sastojalo iz pet činovnika. Sanduci sa novcem i dokumentima nalazili su se u jednom međuspratu, pod kontrolom Stevčića. Na trećem spratu sam dobio malu, ali dovoljnu sobu za mene lično.
Princ regent Aleksandar i ministri bili su smešteni u većim sobama prvog sprata. Kuhinja je bila zajednička; ministri su ručavali demokratski, u restoranu sa nama činovnicima, sem princa Regenta i predsednika Pašića, koji je bio sa svojom gospođom. Oni su dobijali hranu u svojim odajama.


Aleksandar išao u
pocepanoj košulji
Po dolasku na Krf spavali smo u krevetima punim vaški
Docnije je regent Aleksandar dobio zasebnu zgradu, u neposrednoj blizini hotela. Stanje u kome smo došli na Krf, počev od princa Regenta pa do poslednjeg služitelja, bilo je upravo očajno.
Kada sam posle prve noći pogledao po krevetu na kome sam spavao, nisam mogao verovati svojim očima da sam imao toliko vašiju na sebi. To je samo milelo po belim, svežim hotelskim čaršavima. Čišćenje od te gamadi nama svima bio je prvi i najhitniji posao.
Šišanje do glave, mašinom "nularicom" kao što se šišaju regruti kad stupe u vojsku, bila je prva mera. Nešto možda iz razloga štednje, a nešto još više od sramote da smo tako nečisti došli, tek gospođa Đurđina lično je prala veš svoga muža, predsednika Vlade Pašića, u samoj hotelskoj sobi, što je izazvalo pravo čuđenje kod hotelske posluge. Košulje princa Regenta bile su sve pocepane i nebrojeno puta već krpljene od neveštih ruku vojnika ("posilnih").
- Kakav je to Princ i kakav je to šef Vlade! - uzviknuo je u jednom momentu čuđenja i iskrenosti jedan hotelski činovnik.
Međutim borba protiv vašiju, koja je trajala više dana nije nas zadržala, razume se, od naših dnevnih, zvaničnih dužnosti, koje se odmah pokazaše da su daleko veće i obimnije i hitnije, nego što ih je naš načelnik Lević zamišljao kada smo se u Brindizi bili rastali.
Mi smo sa Glavnom državnom blagajnom preneli izvesnu količinu zlata, dosta novca u zvečećem srebru, a takođe i velike sume u banknotama narodne banke. Sama ta ustanova, pak, evakuisala se mnogo ranije iz Srbije preko Soluna u Marselja i tamo je samo odnela i glavni deo zlata, nešto malo srebrnog novca i, razume se, velike količine banknota.
Ali ono što je nama još prvog dana na Krfu trebalo, to je bio ne srpski, nego grčki novac. Vojne komande su pristizale sa svojim ljudstvom. Civilne izbeglice takođe, premda u ograničenom broju, jer su bile upućivane za Francusku. Trebalo je izdati plate oficirima i činovnicima. Trebalo je kupovati razne najnužnije stvari za državna nadleštva i vojsku.
Ministar finansija Ninčić pozvao me je, još odmah sutradan po mome dolasku, na referat. Objasnio mi je finansijski problem pred kojim smo stajali. Ja sam tada doduše bio činovnik Ministarstva najnižeg ranga, nisam raspolagao grčkim novcem, ali sam raspolagao tajnom: kako da se dođe do njega...
Napomenuh mu, da sam u Nišu pisao čekove i izdavao naloge bankama u inostranstvu radi dispozicije sa tekućim računima Ministarstva kod stranih banaka, naših korespondenata, koji su bili u Londonu, Parizu i Milanu i da imam kod sebe jedan mali notes u koji sam ubeležavao kretanje tih računa, u predviđanju da se u onom ratnom stanju i pod bombama knjige Ministarstva mogu lako izgubiti ili uništiti.
Ukoliko sam ja postupno razvijao svoju temu, mogao sam primetiti kako se ministrovo lice sve više razvedrava, a kad dodadoh da znam tačno stanje kod svake banke i da srpska Vlada raspolaže jednom znatnom gotovinom u stranoj valuti, on samo što me nije zagrlio od oduševljenja.


Tamo daleko kao himna
Novac je na Krf brodom stigao iz Atine
priredio: Miroslav Janković
Zaključak moga referata davao je rešenje celog našeg finansijskog problema tog momenta i to odmah, bez ikakvih komplikacija. Predložih ministru da telegrafiram našoj banci-korespondentu u Parizu, da nekoliko miliona franaka stavi na raspoloženje filijali grčke Narodne banke na Krfu. Ona će dobiti franke u Parizu, a mi grčke drahme na Krfu...
Primetih da je tog dana moj prestiž naglo skočio u očima Ministra. Pokazalo se, da nisam samo teoretičar, nego i praktičan finansijer. I, što je za moju budućnost bilo od presudnog značaja, dr Ninčić je video još prvog dana, da može ministrovati bez načelnika Levića. I od tog momenta ja sam premda samo pisar, počeo vršiti dužnost načelnika.
Ostalo je sad samo da se naša odluka o transferu novca privede u delo. Pre nego što bih poslao telegram, odem u filijalu grčke Narodne banke, kod njenog direktora, jednog vrlo otmenog gospodina - žena mu je bila Engleskinja - i koji se zvao Flamburiaris.
Kada mu pomenuh sumu od četiri i po miliona drahmi koje nam trebaju i telegrafski nalog za odgovarajuću vrednost u francuskim francima 8jedna drahma je onda vredela jedan franak u zlatu i za 20 drahmi dobijao se napoleon), on kao da se uplaši od te cifre, koju verovatno dotle njegova filijala nije nikad zabeležila u svojim knjigama kao jednu bankarsku transakciju. Iz tehničkih razloga - kako on reče - a možda malo iz nepoverenja, on mi predloži da se cala operacija izvrši preko njegove centrale u Atini, kojoj će on javiti da pošalje banknote za Krf, pošto on toliku količinu apsolutno nema u svojim kasama na ostrvu.
Za nekoliko dana sve je bilo u redu. Moj telegrafski nalog u Parizu bio je izvršen. Jedna mala grčka lađa prenela je nekoliko sanduka banknota iz Atine na Krf. Naš blagajnik Stevčić poče deliti grčke banknote vojnim vlastima, kao što je nekada delio srpske. Počesmo vršiti razmenu civilnim izbeglicama, dajući grčki novac za srpske banknote. Srpski narod na Krfu dođe do para. Odjednom vedrije raspoloženje zavlada po našim vojničkim logorima, koji su sve više nicali duž svih obala ovog lepog ostrva. Poče trošenje dobrog grčkog vina po svim restoranima i kafanama u varoši i selima. Odjeknuše i prve pesme, ali dok su one, u početku rata, u Beogradu, bile ratničke i osvetničke, dotle su ove na Krfu bile tužne i kod njih je preovlađivao sentimentalan ton. Pesma koja je imala najviše uspeha i koja se najviše pevala, glasila je:
Tamo daleko, daleko kraj mora,
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Ta pesma postala je opšta srpska narodna pesma, kao neka vrsta narodne himne i pevala se svaki čas i u svakoj prilici. Čim bi se srbi pojavili u nekom lokalu, muzika bi zasvirala:
„Tamo daleko..."
Naši Srbi naučiše takođe neke grčke pesme, kao „Sfikse me" („Zagrli me") pri čemu se naročito odlikovao beogradski advokat Mijat Mijatović, ne samo svojim lepim tenorom, nego - što je zadivljavao Krfljane - i neobično čistim i tačnim grčkim izgovorom.
Brata i sestru posetio sam kad me je jednom prilikom, u leto 1918. godine, ministar Protić pozvao na referat u Francusku. On je jedan deo vremena provodio u Grasse-u, na jugu Francuske, gde mu je mlađi sin Dušan bio teško oboleo od tuberkuloze. Tamo se kod njega nalazio i stari poslužitelj Filip, koji se upravo sav bio predao da neguje bolesnog ministrovog sina. Ovaj je u njegovom naručju i izdahnuo. Žena i ćerka Protićeva bile su ostale u Srbiji. Ukoliko su cvetna polja između Nice i Grasse-a na mene ostavljala veličanstven utisak i opijali me oni divni mirisi vazduha u tom predelu, fabrika čuvenih francuskih parfema, utoliko mi je teško padala borba sa smrću mladog sina Protićevog, jednog krasnog, pametnog i simpatičnog dečka.

Ljubav gospođe Čaropin
Zavolela je Srbe i preselila se u Beograd
Bilo mi je užasno gledati kako avet smrti sve jače steže svoju žrtvu, dok svi mi, njegov otac, stariji brat Milan i poslužitelj Filip, stojimo tu nemoćni... Protić je ipak staloženo raspravljao samnom o svim pitanjima zbog kojih sam bio pozvan.
Posle sastanka sa ministrom u Grasse-u, obišao sam i naše finansijske delegacije u Marselju i Parizu. Naš delegat u Marselju bio je Vlada Marković, direktor Izvosne(?) banke iz Beograda, a kao činovnik bio je zaposlen i dr Ninko Perić. U Parizu delegat je bio M. Dragićević, takođe direktor jedne beogradske banke. Obojica su bili politički prijatelji ministra Milorada Draškovića.
U Parizu sam se sastajao više puta sa Gastonom Bouniolsom, koji me je ljubazno primio u svome stanu. Tu smo obnovili staro poznanstvo iz Niša.
U prolazu kroz Lion, došla je da me pozdravi Dobrila Đorđević, koja je tada bila nastavnica i šef grupe srpskih učenica u mestu Chatillon sur Chalaronne, a uskoro je i ona prešla u Nicu, u žensku školu gospođe Čaropin. Njen sin Luis služio je u francuskoj mornarici, a jedno vreme bio je i na Krfu, gde smo se često viđali i sprijateljili. Gospođa Čaropin toliko je zavolela Srbe da se posle rata bila nastanila u Beogradu i, kako je imala trgovačkog smisla, otvorila je radnju sa kozmetikom i uvozila francuske mirise i druga sredstva za ulepšavanje.
Život u Nici tekao je takoreći normalno: pozorišta, koncerti, music-halls. Mistinguett je bila na vrhuncu slave i sa velikim uspehom igrala u Casino de Nice. Tu sam je prvi put video i divio se njenoj umetničkoj igri i lepim nogama koje je svakog momenta pokazivala. Sa bine je silazila u publiku i delila cveće, što se onda smatralo kao velika i srećna novina u pozorišnoj umetnosti.
Na frontu se ratovalo i objavljivani su opširni komunikeji raznih vojnih komandi. Tamo se tuklo i ginulo, ali je pozadina bila mirna. Avioni nisu nad njom leteli, ni bombe bacali kao za vreme Drugog svetskog rata. U pozadinu, a naročito na francusku Rivijeru, slati su saveznički oficiri radi oporavka. Oni su bili predmet osobite pažnje, a naročito ženskog sveta. Zagledana su njihova odlikovanja na prsima, govorilo se o „as"-ovima avijacije, ali ceo rat, izgledalo je, kao da se vodi u nekoj drugoj dalekoj zemlji, a ne u samoj Francuskoj. Ako se ne čitaju novine, zaboravi se na rat.
U septembru 1916. Rumunija se najzad rešila da pođe primerom Italije i objavi rat Austrougarskoj. Nemačka se, međutim, takođe umešala u ovaj sukob i 5. septembra jedan „zeppelin" je izvršio bombardovanje Bukurešta i time pokazao stav Kajzera. Rumuni su zatim učinili krupnu vojnu grešku što su - vođeni nacionalnim osećanjima - prešli Karpate i požurili da oslobađaju svoju braću u Erdelju, ostavljajući svoje zaleđe i bokove nezaštićene. Napadnuta od Bugara sa juga - uz učešće nemačkih trupa pod komandom von Mackensena - i Austro-Nemcima sa severa, Rumunija je brzo poklekla.
Brusilovljeva ofanziva na ruskom frontu bila je blokirana od strane nemačkih trupa, a na solunskom frontu došlo je do zastoja posle početnih uspeha u kojima su srpske trupe zauzele Bitolj i osvojile Kajmakčalan.
Bukurešt je pao 8. decembra 1916. kada je stvarni otpor Rumuna savladan. Borbe manjeg značaja nastavile su se još više od godinu dana u Moldaviji, pa je tek 7. maja 1918. došlo do potpisa kapitulacije, pošto su pre njih Rusi učinili to isto u Brest-Litovsku (decembra 1917).
Nastupio je opšti zastoj na svim frontovima, uz tešku, dugu iscrpljujuću rovovsku borbu. Sjedinjene Američke Države su ušle u rat 6. aprila 1917. godine, ali njihova snaga imala je tek da se prethodno pripremi, organizuje i prebaci u Evropu. A zato, pak, trebalo je dosta vremena.


Stigli američki krediti
„Transfer novca po mojim direktivama"
priredio: Miroslav Janković
Ulaskom Amerike u rat popravio se i finansijski položaj srpske Vlade. Došli su američki krediti koji su prvenstveno trošeni na slanje pomoći stanovništvu, koje je bilo ostalo u Srbiji, putem paketa Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi, kao i plata i penzija državnim činovnicima.
Te pošiljke novca vršene su preko Ministarstva finansija na Krfu, pod mojim direktivama, tako da se naš posao u Ministarstvu bio veoma razvio.
Smisao za poštovanje ustavnih propisa bio je kod srpske Vlade na Krfu toliko ukorenjen, da je Nikola Pašić pozvao Narodnu skupštinu na zasedanje, pa su sednice održavane uz primenu vih formalnosti Ustava i Poslovnika o skupštinskom redu. Nije izostala ni kritika opozicije. Ona je posle zahtevala da se sednice ne drže na Krfu nego u Nici, među „izbeglim srpskim narodom". Ovo je dalo povoda raznim duhovitim šalama na račun opozicije, jer je ona predstavljala kao da je život mnogo teži u Nici nego na Krfu, gde ministri „uživaju", dok se narod „muči"... na francuskoj Rivijeri. Pošto širi krugovi našeg naroda u Srbiji nisu znali da uporede kakav je stvarno život u Nici, a kakav je na Krfu, opozicija je mislila da može proći i sa takvom kritikom.
Ustvari, narodnim poslanicima bilo je prijatnije živeti u Francuskoj ili Italiji, a dolazak na Krf usled razvijene aktivnosti nemačkih podmornica bio je uvek podvig skopčan sa puno rizika.
Ja sam bio izradio „Završni račun za 1916. godinu", tako da je Narodna skupština imala tačnu sliku našeg ratnog finansiranja.
Meseci su, međutim, prolazili a do pobede saveznika nije još dolazilo. Uopšte uzev, nije se moglo ni blizu predvideti kada će do nje doći.
Ministar Ničić je bio kupio, odmah po dolasku na Krf, nov auto za ministarstvo u Parizu, kod firme „Peugeot". To su bila za ono vreme vrlo moderna, udobna i lepa kola i ministar je bio ljubazan da mene, kao i mog brata i sestru, češće nedeljom izveze u okolinu, a naročito u Paleokastritzu i druga udaljena mesta, koja bih ja inače teško mogao dostići plaćajući fijaker, popularno - ali za moj efinansije prilično skupo prevozno sredstvo.
Stanovnici su, međutim, obično jahali na magarcima, poneki put i po dvoje njih na jednom. Uostalom, stanovni štvo su mahom sačinjavali siromašni seljaci, koji su u varoš dovozili zelen, voće i mleko.


Najmlađi ministar finansija
Na to mesto došao je u 34. godini
Priredio: Miroslav Janković
To se dešavalo u 1922. godini. Decembra meseca izbija kriza koalicione vlade i Pašić dobija mandat da obrazuje čisto homogenu radikalsku vladu.
Još se ova vest nije bila ni potvrdila, ja sam mirno sedeo u svojoj kancelariji u Engleskoj trgovinskoj banci, kada se iznenada pojavi kod mene dr Laza Marković. Pomislio sam da dolazi zbog kakvog zajma za nekog svog prijatelja.
- Milane - poče on odmah, govoreći po svom običaju malo kroz nos. - Pašić će obrazovati novu vladu i tebi će ponuditi portfelj ministra finansija...
- To me malo interesuje - odgovorih ja hladno.
On se kao zbuni. Izgleda da se takvom odgovoru sa moje strane najmanje nadao.
- Kako te ne interesuje?
- Pa tako, vrlo prosto. Ja imam zanimanje, ne jedno nego više njih. Sva mi se dopadaju, dobro su plaćena i ne želim da ih napustim...
- Pazi šta radiš! Nisi valjda lud! Kako bi ti smeo da odbiješ jednu takvu ponudu šefa naše stranke?! Dobro razmisli šta ćeš odgovoriti.
Došao sam da te obavestim da će te Pašić pozvati.
I odista sutradan, šef kabineta predsednika vlade, Velja Popović. Kad uđoh u njegovu kancelariju on se ljubazno rukova, kao da se naše prvo prijateljstvo nikada nije kvarilo. Ponudi mi da sednem i reče da me nije zvao on nego predsednik i da će me odmah primiti, čim izađe jedan posetilac, koji se kod njega nalazi.
Pašić je sedeo za stolom, i kad uđoh on ustade. Bio je svečan, u svom crnom redengotu, koji je često nosio i na kome je njegova bela brada još više odskakivala. Sve je izgledalo zvanično i hladno. Jedino je bio topao Pašićev pogled sa kojim me dočeka. Pruži mi ruku sa onim njegovim osmejkom koji osvaja i kao da je unapred hteo da me pripremi za poziv koji će mi odmah zatim učiniti, bez velikog uvoda i objašnjenja, sa nekoliko prostih reči.
Ja promrmljah:
- Veoma sam polaskan Vašim poverenjem, Gospodine Predsedniče, ali zar ne mislite da sam možda suviše mlad da zauzmem položaj na kome su se nalazili autoriteti kao što su Lazar Paču i Stojan Protić?
- A, to da ne brineš! Svi te mnogo hvale...
- A gospodin Protić? Vi znate da sam sa njime u dobrim odnosima, dok međutim Vaši odnosi...
- Ne mari ništa - prekide me Pašić, biće i on zadovoljan da državne finansije dođu u tvoje ruke. I on mi je o tebi uvek najbolje govorio...
Osetih da nema više smisla izmišljati neke razloge. On mi onda srdačno pruži ruku i dodade da ću o svemu daljem biti obavešten preko njegovog šefa kabineta.
Vlada je obrazovana 20. decembra 1922. Ja sam postao ministar u svojoj 34 godini, najmlađi ministar finansija, koji je naša zemlja imala do tada, a i posle toga.


Milan Stojadinović - ni rat ni pakt (56)
Pašić ogovara kralja
Kraljevi nisu nepogrešivi, slušaj narod - govorio je Baja
Često bih odlazio kod Pašića, posle večere, u njegovu kuću u Pozorišnoj ulici br. 21, gde je on obično sedeo u dvorištu uz čašu mleka.
Pašić je bio nezadovoljan kraljevim stavom u pitanju obrazovanja Davidovićeve vlade, čije su tendencije bile federalističke. Smatrao je da se kralj udaljuje od osnovnih principa Ustava, koji je bio unitaristički napisan. Na taj način uneta je pometnja u narodne mase, kojima treba da bude jasna osnovna linija države politike, bar one koju kralj zastupa.
Ovaj kritički stav u pogledu na kraljevu politiku malo me je iznenadio kod starog Pašića. Jednom prilikom skrenuo sam pažnju kako se kod naših prijatelja oseća da on zauzima izvesno opoziciono držanje i prema samoj Kruni. Na to će mi on reći:
- Kralj i narod su dva ustavna faktora, ali kraljevi nisu nepogrešivi... zato ti preporučujem: idi u narod! Vidi i slušaj šta narod kaže...
Obećah da ću otići što pre budem mogao. Ali me nešto drugo više interesovalo, a to je kakav stav da zauzmem prema vladaocu, pa ga upitah:
- Potpuno razumem Vaše držanje prema Kralju... Ali šta savetujete nama mlađima kako da postupamo?
Na to se on nasmeši onim svojim lakim osmejkom, gledajući me svojim blagim pogledom i reče mi:
- Ti, ovaj, drži se prema vladaocu kao prema vatri: ni suviše blizu, da se ne opečeš, ni suviše daleko, da ti ne bude hladno...
Ovaj savet nikad nisam zaboravio i držao sam ga se u toku celog svog života. Inače za „odlazak u narod" nije mi bilo teško, jer se moj izborni srez nalazio u neposrednoj blizini Beograda, s druge strane Dunava. Otišao sam u selo Uljmu, čisto srpsko mesto, na raskrsnici puteva prema Beloj Crkvi i Vršcu, gde sam ranije uvek nailazio na srdačan doček i svojevremeno izabran za sreskog kandidata.
Ceo taj kraj, a naročito mesta u Belocrkvanskom srezu, bila su zadojena velikim patriotizmom. U svakoj srpskoj kući nalazile su se slike cara Dušana, kneza Lazara, Miloša Obilića. Poznavali su se detalji srpske narodne istorije, a za vreme Mađara, Srbi iz Banata išli su sa svojim vođom Svetozarem Miletićem pevajući:
Mi smo s tobom, sivi tiću,
Svetozare Miletiću!
Radikalna stranka, sa svojim šefom Nikolom Pašićem, bila je veoma popularna u ovim krajevima, tako da moja predizborna agitacija nije nailazila na neke naročite teškoće, naročito kod Srba. Jedan od mojih glavnih agitatora u srezu bio je otresit seljak iz Uljme Svetozar-Toza Višacki. On mi je ostao veran celog svog života, kako kad sam bio na vlasti, tako i u opoziciji.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:16

Šverc seljaka Toze
„Tražio od mene dozvolu da jedino on može da švercuje"
Tokom Drugog svetskog rata, u vreme nemačke okupacije i oskudice hrane u Beogradu, on je umeo krišom da donese ugojenu gusku mojoj porodici, o velikim praznicima. Za sebe je imao običaj da kaže da je on „stari gorun" (hrast), koji se ne povija po vetru, kao obično šiblje, već ostaje uspravno, prkoseći vremenu... A takav je i fizički izgledao: visok, koštunjav, a guste obrve i brkovi strčali su prema sagovorniku, pojačavajući argumentaciju Toze Višackog.
U Beloj Crkvi celokupno srpsko građanstvo išlo je sa mnom. Pravoslavno sveštenstvo je takođe agitovalo u prilog moje kandidacije. U graničnim mestima, gde je šverc prema Rumuniji bio prilično razvijen, moj položaj ministra finansija imao je, takođe, izvestan poseban uticaj. U jednom selu prišao mi je neki čovek, žaleći se kako je život postao težak, da se slabo zarađuje i tome slično.
Mene je ovakav govor iznenadio prvo stoga što je privreda uopšte stvarno bila krenula napred, a naročito u Banatu, sa popravljenim cenama agrarnih proizvoda, a drugo i stoga, što se obično jednom ministru ne govore neprijatne stvari kad je prolazni gost u nekom mestu.
Zato me ovaj slučaj naročito zainteresovao i kao ljubazan poslanički kandidat - gotov da izađe u susret svakoj želji svojih birača - zapitah tog mog budućeg glasača da mi objasni: čime se bavi i zašto slabo zarađuje? On mi na to odgovori:
- Gospodin' ministru, mnogo se švercuje u našem kraju! To ne valja... Svaki ti je danas postao švercer!...
- E, to svakako da ne valja - odgovorih. Ali šta bi trebalo da radim da se tome zlu stane na put?
- Gospodin' ministru, da ti meni daš napismeno da samo ja mogu švercovati u našem srezu...
Na izborima u sjedinjenim političkim srezovima Pančevo-Bela Crkva ja sam dobio većinu i bio izabran. To je bio moj prvi poslanički mandat.
Tih istih izbora, 1923. godine, pored kandidovanja u Banatu, šef stranke Pašić odredio me je da budem i nosilac radikalske liste u izbornom okrugu Maribor u Sloveniji. To je bio pokušaj da se Radikalna stranka organizuje i raširi i u onim krajevima, gde Srbi ne žive. Maribor i okolina imaju razgranatu industriju, pa se računalo i s tim, da će kandidacija ministra finansija biti dobro primljena.
Moj uspeh u tom kraju bio je samo delimičan. Dobio sam priličan broj glasova i u Prekomurju, na primer, naš kandidat Benko za malo što nije bio izabran.

Sukob kralja i Ljube Davidovića
Aleksandar sam postavljao vojne ministre
Vođstvo naše stranke je svu svoju aktivnost posvetilo poglavito srpskim glasačima, prepuštajući Slovence slovenačkim partijama, Hrvate hrvatskim, a bosansko-hercegovačke muslimane njihovoj, Jugoslovenskoj muslimanskoj organizaciji.
Kao što pomenuh, po želji Pašićevoj, posle ostavke njegove vlade, trebalo je ići „u narod". Poručim mojim prijateljima u Pančevu da pripreme jedan naš partijski zbor, na koji bih i ja došao. Zbor nije bio bogzna kako posećen. Bilo je verovatno svega oko 1.000 ljudi, ali uglavnom održan je. Pali su govori protiv vlade Ljube Davidovića i cela je stvar podvučena u našoj partijskoj štampi kao naš „veliki uspeh" i dokaz, da „narod ne odobrava nov politički kurs" druženja sa federalistima.
Prisustvo Mehmeda Spaha u vladi bila je argumentacija našim govornicima da je vlada ne samo federalistička, nego i „turska". Napisane su i štampane u desetercu čitave brošure, gde se na naslovnoj strani nalazila slika Ljube Davidovića, a na njegovoj glavi čalma, kao u nekog turskog vezira.
Sva ova agitacija hvatala je korena u narodu, ali ona možda ne bi još tako brzo oborila tu vladu, da njen pad nije prouzrokovao Stjepan Radić svojim neodmerenim i neozbiljnim govorima. Prisustvo njegovih poslanika u Narodnoj skupštini oborilo je Pašićevu vladu.
U to vreme bila je praksa da ministra vojnog određuje kralj i kada je primio ostavku generala Hadžića, predsednik Vlade Davidović je otišao kod kralja i tražio da ovaj imenuje drugog na njegovo mesto. Kralj je najpre izdaleka objašnjavao Davidoviću da ostavka jednog tako važnog ministra nije obična stvar i da je posredi dublja kriza, koja mora povući ostavku cele vlade da bi se našlo drugo odgovarajuće rešenje.
Davidović se nije složio s tim, premda je znao da je Hadžić podneo ostavku po naređenju kraljevom, kao što je uostalom po njegovom naređenju bio i ušao u vladu. Davidović je stajao na gledištu da vlada ima poverenje Narodne skupštine i da prema tome ne postoji nikakav povod za podnošenje kolektivne ostavke.
Razvila se sve žučnija prepirka u kojoj je kralj Aleksandar, izazvan upornim držanjem Davidovića, bio prinuđen da otvoreno istupi i da predsedniku vlade izrazi svoje nepoverenje, zahtevajući ostavku celog kabineta.
- To je druga stvar, Vaše veličanstvo! - ljutito odvrati Davidović, očevidno uvređen. Kad Vi želite moju ostavku, onda ćete je dobiti...
Odvezao se iz dvora u Predsedništvo vlade, koje se u to vreme nalazilo u Ristićevoj kući, u ulici Kralja Milutina, i izdiktirao najkraću ostavku koju je ikad jedan naš predsednik vlade podneo kralju:
„Prema naređenju Vašeg veličanstva, čast mi je podneti ostavku Vlade."


JEDAN DEO NEMA


Rade Pašić "pravio" pare
Priredio: Miroslav Janković
Rade Pašić je bio mondenski tip, besprekorno obučen, uvek u društvu lepih žena, pa se i na njegovim večerama okupljao krem beogradskih lepotica, udatih i neudatih.
Pribićević se očevidno prijatno osećao u ženskom društvu, što verovatno objašnjava njegovo prisustvo na tim večerama kod Rade Pašića. Inače na njima je bilo, poneki put, i po koji poslovni čovek, što opet nije bilo Pribićevićevo društvo.
Pašićev sin je imao veoma razvijen smisao za poslove. Sva ona oštrina intelekta njegovog oca, njegova politička veština i državnička genijalnost, moć kombinovanja, iznalaženja izlaska iz najtežih situacija, sve te duhovne osobine njegovog oca bile su kod sina usredsređene jedino na pravljenje trgovačkih i finansijskih poslova. U njegovom mozgu kao da su se najbolje razvile vijuge u vezi sa planovima kako da se steknu milioni. Mali poslovi ga nisu interesovali.
Lako je dolazio do para i još lakše ih trošio. Nikad nije štedeo. Sve što bi zaradio, odmah bi potrošio u društvu prijatelja i prijateljica. Za jedno veče bio je u stanju da potroši ogromne svote i da posle dva-tri dana uzima na zajam od prijatelja, spreman da potpiše menice na dvostruke iznose, uveren da će uskoro ponovo doći do bogate zarade. Čitav niz besposlenih ljudi i žena vrzmali su se oko njega kao nekog princa iz XVIII veka. Jedan stranac, posmatrajući ga kako nemilice rasipa novac, reče mi:
- Mene čudi samo jedna stvar... Kako ovaj mladi gospodin ne pomišlja da ima oca preko 80 godina. Šta će biti kad stari zaklopi oči?
Veze Svetozara Pribićevića sa Radom Pašićem sigurno da nisu bile poslovne prirode. Ja, koji sam bio na položaju da znam ko se bavi poslovima a ko ne, ko interveniše radi provizije i ko stoji iza raznih licitacija, mogu reći da ime Svetozarevo nije bilo umešano ni u kakvu aferu. On je bio strastan političar i strasno je voleo žene - iako je bio ružan kao đavo! - ali nije bio srebroljubac. Kod njega sam mogao da zapazim, posmatrajući ga psihološki, kako je od dve ljudske strasti, politike i žena, politika bila jača i dublja. Možda zbog toga što osvajanje jedne žene, ipak, znači pobediti samo jednu, makar kako važnu i lepu osobu, dok u politici treba ubediti i pridobiti ne jednog pojedinca, već stotine i hiljade.
O aferama Rade Pašića tada se mnogo govorilo po Beogradu, svakako sa mnogo preterivanja, ali danas, za istoriju, mogu reći dve stvari. Stari Pašić nije ništa znao, a još manje doprineo da uspeju poslovi njegovog sina. Drugo, ukoliko je Rade imao poslovnog uspeha, to je bilo blagodareći predusretljivosti pojedinih ministara ili nekog višeg državnog činovnika, iz preterane uslužnosti ili prijateljstva.
Nisu mi poznati slučajevi neke nezakonitosti ili zloupotreba u vezi sa njegovim poslovima. Kontrola javnosti bila je velika, štampa slobodna, a opozicija budna. Radilo se više o uslugama u granicama zakona, kao na primer da kakav liferant ne čeka dugo na naplatu svog potraživanja od države ili da se donese kakvo rešenje, na zakonu osnovano i opravdano, ali sa manje birokratske sporosti i tome slično. U koliko su pak pojedini predmeti dolazili do mog resora, tu se uvek pazilo da sve mora biti u granicama zakona i morala, pod kontrolom organa Glavne kontrole, koji su sve izdatke iz državne blagajne imali da odobre pre nego što se isplate.
To je važilo za sve odluke Ministarstva finansija, bez obzira ko se interesovao ili intervenisao za pojedini predmet. Uostalom Rade Pašić je znao koliko ja dobro stojim kod njegovog oca, predsednika Vlade i stoga se dobro čuvao da od mene ma šta traži što bi bilo izuzetno. On je znao da ga ja mogu lako odbiti i da ću uvek za svoj postupak naići na odobrenje i saglasnost starog Pašića.
No kao što pomenuh, Rade je, pored tih posredničkih nagrada, imao i svoje lične finansijske kombinacije, koje je izvodio sa inostranim bankama, van naših državnih organa i izvan naše teritorije.
Kad mu je docnije umro otac, on je vodio sudske sporove i sa rođenom majkom i sa svojim sestrama, samo da dođe do novca. Prvi put se oženio još za vreme Prvog svetskog rata - što mu je onda zamereno - sa Bebekom Zoru, ćerkom grčkog admirala. U tom braku imao je dva sina: Nikolu i Vladimira. Tako je na potomstvo preneto još jednom ime Nikole Pašića.
Za vreme Vlade Davidovića, demokrati su pokušali da raspire i naduvaju "afere Rade Pašića", da bi naškodili ugledu oca, ali bez mnogo uspeha. U odbranu rada vlade Nikole Pašića ustali su ne samo glavni organ stranke, "Samouprava", nego i organ Samostalnih demokrata, "Reč". Pribićević mi je lično stavio na raspoloženje stupce svog lista, koje sam jednom prilikom i upotrebio, a što me je još više njemu približilo. I tom prilikom pokazao se kao prijatelj.


Ubistvo Stjepana Radića
Puniša Račić nije otrpeo uvredu
Atmosfera u Narodnoj skupštini bila je već duže vremena jako zategnuta. Odnosi između vlade i opozicije, koju su predvodili dva do krajnosti impulsivna i bezobzirna šefa kao što su bili Radić i Pribićević, bili su ne može biti gori. Sve loše navike austrijskog i mađarskog parlamenta bile su uvedene i u beogradsku skupštinu.
Mi Srbi, sa našom starom Narodnom skupštinom nismo bili navikli na takve scene kao što su lupanje poklopcima od poslaničkih klupa dok se ne razbiju, vika i galama da bi se sprečio govor nekog poslanika, lične uvrede najgore vrste i tome slično. Jednog dana opozicija je uvela u skupštinsku salu jednog čoveka sa ulice. Da bi dokazao kako je maltretiran u beogradskom zatvoru, čuvenoj „Glavnjači", govornik, narodni poslanik Samostalne demokratske stranke, Sava Kosanović, skinuo mu je odelo i pokazivao na modrice po telu.
Ovo je izazvalo neobično uzbuđenje i pravo zaprepašćenje pred upotrebom takvih sredstava u parlamentarnoj borbi. U listovima su objavljeni opširni izveštaji, sa slikama i naslovima: „Go čovek u Narodnoj skupštini".
„Pošto litar krvi"
U takvoj atmosferi, 20. juna 1928, u podne, stupio je za govornicu Puniša Račić. On je tražio reč od predsednika Skupštine radi ličnog objašnjenja, pošto ga je jedan govornik, Hrvat, bio pomenuo u jednoj za njega uvredljivoj formi. U tome momentu na skupštinskoj galeriji, određenoj za publiku, nalazio se veći broj njegovih birača iz Crne Gore. Račić, vrlo temperamentan govornik, odmah je izazvao razne upadice iz redova opozicije. No ni on im nije ostao dužan. Da bi, međutim, svojim rečima dao veći značaj i istakao svoje zasluge za stvaranje nove države, Račić je jednog momenta uzviknuo:
- Za ovu zemlju ja sam i svoju krv prolio!
Navod je bio tačan pošto je Račić odista, kao četnik i dobrovoljac, bio nekoliko puta ranjavan u toku rata. Na to je hrvatski narodni poslanik Ivan Pernar, koji se nalazio u klupi preko puta govorničke tribine, dobacio ironično:
- Pa dobro, onda kaži koliko si litara krvi prolio pa da ti platimo u zlatu...
Uvreda je nesumnjivo bila teška. Prolivena krv za otadžbinu ne meri se litrom niti plaća novcem. Puniša zastade, u lice mu podiđe krv i sav izbezumljen povika nekoliko puta:
- Uzmi reč natrag! Uzmi reč natrag!
Mesto da povuče uvredu, Pernar se samo osmehnu i okrete glavu na drugu stranu.
Predsednik Narodne skupštine, dr Ninko Perić, nije se pokazao na visini svog položaja. Stajao je nepokretan, ne opominjući čak ni na red poslanika Pernara. Očekivana satisfakcija nije, dakle, bila došla ni sa koje strane, ni od Pernara, ni od predsedavajućeg. Jedan prema drugom, u neposrednoj blizini, nalazili su se Pernar i Račić, dok su svi ostali bili samo nemi posmatrači. Duel se, prema tome, imao rešiti između njih dvojice. Pri tome Račić je nesumnjivo pomišljao na galeriju, punu njegovih birača. Šta će oni reći ako on ne spere uvredu sa svoje časti?
U tome trenutku i pod takvim okolnostima on nije video nikakvo drugo rešenje, do upotrebu vatrenog oružja. „Mauser" je uvek nosio sa sobom, kao što smo videli, danju i noću. Taj revolver, sa strahovitom ubilačkom snagom, imao je da reši pitanje časti. I Račić je počeo da puca. Prvo u Pernara, koji se srušio na klupu, pogođen u grudi. Potrčali su ka Račiću narodni poslanici HRSS Pavle Radić, sinovac Stjepanov, i Đura Basariček, verovatno u nameri da spreče dalje pucanje.
Račić je, pak, to shvatio kao da imaju nameru da ga napadnu. Savršenom preciznošću gađanja, držeći revolver naslonjen na levu ruku, sa po jednim metkom obojicu je sravnio sa zemljom. Malo dalje, u prvim poslaničkim klupama, čuo se glas Svetozara Pribićevića, koji je nešto dobacivao, na šta je Račić okrenuo revolver na tu stranu.
Pribićević se, međutim, brzo sagnuo pod klupu, a dva metka, ispaljena u njegovom pravcu, pogodila su i smrtno ranila poslanika Granžu i teško ranila u stomak Stjepana Radića, koji je sedeo između Granže i Pribićevića.
Beg pod klupu
Predsednik Narodne skupštine, Perić, nečujno se izgubio iz dvorane, zaboravljajući u svojoj zbunjenosti da zaključi sednicu. U opštoj zabuni o Račiću niko nije vodio računa. Verovatno da se niko nije ni usuđivao da mu se približi. On se onda, neuznemiravan, udaljio iz Skupštine da se, nekoliko časova kasnije, sam stavi na raspoloženje vlastima. Odveden je u zatvor beogradske policije radi saslušavanja.
Kad su odjeknuli prvi pucnji, izuzev nekolicine koji su bezuspešno i po sebe tragično pokušali da intervenišu, niko se nije umešao u ovaj krvavi obračun. Većina narodnih poslanika nagrnula je ka izlazu ili se sakrila pod klupe.


Kralj Aleksandar ukida Ustav
Priredio: Miroslav Janković
Posle pucnjave u Narodnoj skupštini, teška unutrašnja situacija zemlje postala je još teža. Hrvati su otišli u Zagreb i oživeli svoj hrvatski Sabor. Parola je bila: "Nikad više u Beograd". Njima se pridružio Pribićević sa svojom grupom. Stvorena je koalicija Radić-Pribićević, takozvana SDK (Seljačko-demokratska koalicija), čiji su šefovi bili Radić i Pribićević, pošto jedan drugom nije hteo da priznaje prvenstvo.
- Vođstvo je u rukama dvojice ljudi: dvoglavi orao! - rekao je Radić, što je bila duhovita formula za jedno kompromisno rešenje.
U Beogradu su ostali u Narodnoj skupštini Srbi, Slovenci i bosansko-hercegovački muslimani.
Vukićević je morao da podnese ostavku i ustupi mesto dr Antonu Korošecu koji je obrazovao vladu. Kralj je smatrao da će prisustvo jednog Slovenca na položaju predsednika vlade donekle ublažiti veliku srpsko-hrvatsku zaoštrenost koja je nastala posle događaja od 20. juna 1928.
Međutim, ono što je Pašić, teškom mukom i velikim strpljenjem, bio uspeo da ostvari 1925, to jeste da Hrvati slobodnom voljom priznaju Ustav i dinastiju Karađorđevića, bilo je tri godine docnije potpuno potrveno. Država je bačena deset godina unazad. Sam njen opstanak bio je doveden u pitanje.
Kada je kralj obišao ranjenog Stjepana Radića, još dok je bio u jednoj beogradskoj bolnici, Radić mu je rekao:
- Sad su ostali samo Kralj i narod...
Izgleda da se ta izreka dopala šefu države, i on nije mnogo odugovlačio da je sprovede u delo.
Posle smrti Stjepana Radića (2. avgusta 1928) njegov naslednik u vođstvu Hrvatske seljačke stranke, dr Vlatko Maček, izjavio je da posle pucanja u Narodnoj skupštini Hrvati smatraju da Ustav više ne postoji i da oni moraju dobiti potpunu samostalnost, ostajući sa ostalim delovima države samo u personalnoj uniji.
Ta izjava učinila je da kralj uzme rešenje krize u svoje ruke. Počeo je savetovanja sa raznim političkim ličnostima i prof. Slobodanom Jovanovićem kao stručnjakom za pitanja ustavnog prava. Najzad je jedan komunike iz dvora, 30. decembra 1928, objavio ostavku vlade Korošeca, a 5. januara drugi komunike saopštavao je da ne postoji mogućnost rešenja krize parlamentarnim putem.
Šestog januara osvanula je po beogradskim ulicama kraljeva proklamacija narodu, kojom se ukida Ustav i sve političke stranke: "Između Kralja i naroda nema više posrednika..." - stajalo je napisano krupnim slovima.
To je ono Radićevo: "Kralj i Narod", ali svakako ne onako kako je pok. Radić zamišljao...
Ja sam se 5. januara po podne nalazio u jednoj od kancelarija Narodne skupštine, u razgovoru sa pređašnjim predsednikom vlade Vukićevićem i još nekim narodnim poslanicima, kada upade kod nas Dragiša Milovanović, novinar, saopštavajući nam dvorski komunike o "nemogućnosti parlamentarnog rešenja krize".
Vukićević je odmah razumeo sav značaj tog lakonskog saopštenja. Njegovo, inače crno-žuto lice, postade sasvim žuto-belo. Očevidno se krvotok bio zaustavio za momenat. I dok smo mi bili uperili oči da čujemo od njega komentar, on samo uze šešir i zimski kaput, koji mu pridrža Milovanović da ga obuče, i bez "zbogom" hitro izađe iz sobe, ostavljajući nas da ga imitiramo, puni najcrnjih slutnji u pogledu onoga što zemlju i nas sve sutra čeka.
Kralj i narod ostali su sami jedan prema drugome. Sve političke stranke, pa i one koje su do juče sedele u vladi Vukićevića ili Antona Korošeca, zauzele su odmah opozicioni stav prema novoj vladi, koju je obrazovao - kako smo već ranije pomenuli - Petar R. Živković.
General Živković bio je "Kraljev čovek" od glave do pete. Prema tome, kralj nije mogao naći vernijeg izvršioca svojih naredaba. Od civilnih ministara i političara zauzeli su resor Ministarstva spoljnih poslova dr Vojislav Marinković, unutrašnjih dela Boža Maksimović, finansija dr Milorad Đorđević, vice-guverner narodne banke i nepolitička ličnost.
Zabrana političkih partija, cenzura štampe, prestanak partijskih listova, zabrana političkih zborova, pojačana akcija političke policije i špijunske službe, uneli su izvesnu zbunjenost u redove političkih ljudi, ali to je trajalo samo kratko vreme. Partije su otišle u "podzemnu borbu". Nešto malo docnije i sam Korošec je izašao iz vlade, izjavivši kralju:
- Nemoguće mi je više podnositi kaplarske manire Vašeg predsednika Ministarskog saveta.
Nezadovoljstvo u narodu ubrzo se počelo širiti na sve strane, a osobito kada se i ekonomske prilike okrenuše protiv vlade. Velika međunarodna ekonomska kriza 1929. zahvatila je i Jugoslaviju i tako još više doprinela nepopularnosti kraljeve diktature.
Opozicija protiv režima organizovala se uglavnom u dve velike grupe: jedna je bila opozicija srpskih političkih stranaka gde su bile zastupljene: Radikalna, Demokratska i Srpska zemljoradnička stranka. Toj grupi priključio se Korošec i Mehmed Spaho. Politički centar te grupacije bio je Beograd.


Milan Stojadinović - ni rat ni pakt (63)
Diktatura u gvozdenim rukavicama
Štampa bila zabranjena, zamenili je leci
Druga opoziciona grupa imala je za centar Zagreb i u njoj su bile zastupljene Hrvatska seljačka stranka sa dr Vlatkom Mačekom kao novim šefom i Samostalna demokratska stranka pod vođstvom Svetozara Pribićevića.
Mi radikali imali smo za šefa Stanojevića, ali s obzirom na njegovu starost i stalni boravak u Knjaževcu, mi smo - sa njegovim pristankom - obrazovali jedan „Izvršni odbor" u koji smo ušli. Miša Trifunović, dr Momčilo Ninčić, Krsta Miletić, dr Lazar Marković i ja. Nas petorica smo - prema toj odluci - imali pravo da zamenjujemo u Beogradu odsutnog Stanojevića i donosimo sve odluke hitne prirode, dok smo za druge i krupnije uvek slali nekoga od nas da ga konsultuje, ako već on sam ne bi došao u Beograd.
Tajni rad
Ovaj sistem rada omogućio je veću aktivnost Radikalne stranke. Mi smo se obično sastajali u stanu Miše Trifunovića u ulici Svetog Save broj 28. Zatim smo stupili u vezu sa ostalim opozicionim strankama i držali zajedničke, razume se, tajne sastanke. Da bismo zavarali policiju, mesto tih sastanaka menjalo se, no najveći broj je održan u stanu šefa Srpske zemljoradničke stranke i bivšeg ministra Joce Jovanovića u Jovanovoj ulici ili u stanu dr Korošeca u ulici Kralja Milutina. Smatrali smo da, s obzirom na visoke položaje koje su obojica zauzimali, policija prema njima neće smeti drastičnije da istupi.
Kako partijske štampe nije bilo, to je cvetala literatura tajnih letaka, umnoženih obično na mašini „roneo", preko kojih smo mi obaveštavali narod kako gledamo na pojedina pitanja. Rasturanje letaka bilo je skopčano sa velikim teškoćama usled policijske kontrole, tako da su se morali upotrebljavati razni trikovi kako bi se zavarala policija. Pošto smo i mi sami rasturali ili čuvali te letke, dr Korošec nam je jednom prilikom pričao kako ih on čuva u svojoj kući.
On je to radio prosto stavljajući te listiće u pojedine knjige svoje biblioteke.
- I kad vrše pretres, policajci nemaju strpljenja da prelistavaju sve knjige u jednoj biblioteci. Oni obično zavlače nos u ormane, kufere, a ne gledaju u ono što im stoji otvoreno pred očima - završio je trijumfalno svoju lekciju dr Korošec.
Njegova pouka koristila je i meni jednom prilikom. Kada je policija vršila pretres u mome stanu, u ulici Milovana Glišića br. 3. jedan strogo poverljiv dokument - tekst spremljenog letka protiv Vlade - stojao je na pisaćem stolu u mojoj biblioteci. Policajac, koji je vršio pretres, otvorio je fioku i pregledao hartiju po hartiju, ali nije gledao ono nekoliko papira koji su bezbrižno stajali na stolu.
Međutim, sistem internacije počeo se uveliko primenjivati. Bili su internirani Svetozar Pribićević i Brus, neki poslanici HSS (Šutej i drugi), pa malo docnije na Hvar i sam dr Korošec, na opšte iznenađenje. On, katolički sveštenik, bivši predsednik vlade i doskorašnji ministar u vladi Petra Živkovića!
Ali, sem tog policijskog pritiska sa interniranjem i hapšenjem, zabranom svakog političkog rada, diktatura kralja Aleksandra, sprovođena preko Petra Živkovića, a zatim preko Voje Marinkovića, Milana Srškića i najzad Nikole Uzunovića, nije bila krvava. To je bila diktatura u rukavicama, gvozdenim, ali ne krvavim.
Kraljev bal
Za to vreme ja sam imao prilike da samo jednom vidim kralja Aleksandra. To je bilo prilikom velikog dvorskog bala, 9. januara 1929. na kraljičin rođendan. Izgleda da je kralj hteo da prida veliki značaj tom balu i da bude pozvato što više lica, da broj prisutnih imponira diplomatskom koru i u neku ruku manifestuje u prilog kraljevog akta od 6 januara. Tih prvih dana još se nije tačno ocrtavao pravac novog režima, uvedenog samo tri dana ranije i mi svi, bivši ministri, rešili smo bili da idemo.
Kad je to veče kralj pravio serkl imao je trijumfalan izgled, sa osmejkom na usnama, u generalskoj uniformi da bi izgledao što impozantniji. Mi smo stajali u dugom nizu, poređani u velikoj sali Starog dvora (u ulici Kralja Milana), dok su naše žene bile poređane preko puta od nas i njih je obilazila kraljica.
Kralj je došao i pored mene. Levo do mene stajao je čehoslovački ministar Jan Šeba i pošto se pozdravio s njim, reče:
- A, evo još jednog velikog lovca!... - upućujući svoje reči Šebi, ali pružajući ruku meni i ciljajući na mene. Govorio je francuski.
Ja prihvatih ruku:
- Oui, Majeste, un chasseur acharne...
Kralj je znao da smo Šeba i ja bili lovci i da smo vrlo često išli zajedno u lov.
To je bio moj jedini susret sa kraljem sve do maja 1934. godine.
Petra Živkovića takođe sam video samo jedanput za vreme njegove vlade. To je bilo povodom pitanja Zakona o lovu. Ja sam bio predsednik Centralne uprave Udruženja svih lovaca u Jugoslaviji ali su se posle atentata u Narodnoj skupštini 1928. raspala skoro sva zajednička privatna srpsko-hrvatsko-slovenačka udruženja.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 15:18

Prijemi kod kneginje Olge
Priredio: Miroslav Janković
Jednog dana poseti me, u mojoj kancelariji na Berzi, Štrandman, nekadašnji otpravnik Carskog ruskog poslanstva u Beogradu, a sada šef delegacije ruskog Crvenog krsta. To je bila jedna novostvorena titula za njega, koliko da bi imao neki socijalni položaj i zanimanje.
- Ruski Crveni krst - poče sa svečanim tonom - ima nameru da stvori svoju sopstvenu bolnicu. Pojedine veće ustanove i bogatiji ljudi daće dobrovoljne priloge u vidu "kreveta", koje će oni izdržavati.
- Sa koliko ste kreveta "porezali" Beogradsku berzu? - upitah, smešeći se.
- Sa dva, ako ste saglasni.
- U redu.
- Sem toga, mi smo rešili da zamolimo kneginju Olgu da se primi pokroviteljstva nad tom bolnicom. Ona je prihvatila naš predlog i u Dvoru će biti uskoro sednica pod njenim predsedništvom, pa Vas molim da i Vi na svaki način dođete. Dobićete poziv.
Odista, nekoliko dana docnije, održao se taj sastanak u jednoj velikoj dvorani starog Dvora, koji se upotrebljavao samo za svečane prilike. Bilo nas je oko 30 lica. Izložena je potreba bolnice ruskog Crvenog krsta i prisutni su zamoljeni za saradnju. Posle objašnjenja Štrandmana, ustao sam da u ime prisutnih pohvalim tu ideju. Ujedno sam izjavio saglasnost Upravnog odbora Beogradske berze u pogledu materijalne pomoći i, na kraju, istakao plemenitost kneginje Olge, što je prihvatila da svojim autoritetom pomogne ostvarenje te humane zamisli.
- Prisustvo Vašeg Visočanstva na ovome sastanku i pristanak da se primite pokroviteljstva, već unapred obezbeđuje potpun uspeh - završih svoju kratku besedu.
Kneginja je očevidno bila dirnuta mojim rečima koje, po svoj prilici, nije očekivala. Lako porumenivši, klimnu samo glavom i poluglasno reče:
- Hvala Vam!
U njenim očima odista se ogledala iskrena zahvalnost. U to vreme, u Beogradu nisu se nalazili ni kralj Aleksandar ni kraljica Marija, inače, nikad se Olga ne bi usudila da organizuje takve sastanke sa svim sjajem kraljevog dvora i njegovih pozlaćenih salona, a u pozi jednog visokog člana Kraljevskog doma. To kraljica nikad ne bi dozvolila iz ljubomore prema Olgi, a svakako ni kralj, koji nije dozvoljavao da Pavle ima kakvu vidniju ulogu u unutrašnjem životu Jugoslavije.
Taj sastanak u Kraljevskom dvorcu, pod predsedništvom kneginje Olge, pružio mi je zgodnu priliku da uočim njenu ambicioznost. Ona je, uostalom, izgledala vrlo simpatično, sa neobično lepim plavim očima, iz kojih su naizmenično izbijali - čas neizmerna dobrota i blagost, čas gnev i mržnja prema predmetu koji se tretira ili ličnosti o kojoj je bilo reč. Sem toga, sam taj način organizovanja prijema u Dvorcu - i krišom iza leđa šefa Kraljevskog doma - izgledao mi je detinjast, ali utoliko simpatičniji. Stoga sam se rado prihvatio uloge da i sa svoje strane što više doprinesem zadovoljenju te male i naivne ambicije, da jedna kneginja uzme pozu kraljice, makar to bilo samo za vrlo kratko vreme, od dva do tri sata.
Ubrzo posle toga, bili smo pozvani na večeru kod Dragomira Kasidolca, višeg činovnika Ministarstva spoljnih poslova, čija je žena, Bebeka, bila u prvom braku udata za Radu Pašića, sina Nikole Pašića. Kako sam ranije pomenuo, ona je poreklom Grkinja, isto kao i moja žena i kneginja Olga. Tako je to bio sastanak triju Grkinja i tri grčka zeta.
Posle večere igrao se bridž, koji ja ne igram, nego sam sedeo pored kneginje Olge i posmatrao njenu igru i lepotu njenih linija. Iako je bila "svelte", u dubokom dekolteu, prsa i ruke imali su svoje okrugline, dok je samo vrat bio primetno tanak i dugačak. Jedina neharmonična crta u toj harmoničnoj pojavi.
Taj njen vrat uvek me je podsećao na lik čuvene egipatske princeze Nefretiti. Ali, pošto neki umetnici smatraju da je dugački vrat baš jedna crta lepote koju treba istaći, ja sam tu neobičnu pojavu kod kneginje shvatio isto kao kad se u muzici od disonantnih tonova prelazi u harmonične akorde, čija se lepota tim kontrastom samo još više naglašava. Jednom rečju, kneginja Olga bila je prava lepota.


Milan Stojadinović ni rat ni pakt (65)
Sa engleskim ministrom u lovu
Ser Nevil Henderson otvoreno branio Aleksandrovu diktaturu
U beogradskom visokom društvu brzo se doznalo da se moja žena i ja pozivamo na večere u isto vreme kada i princ Pavle sa kneginjom Olgom. Ti pozivi su se zatim češće pojavljivali sa raznih strana iz redova diplomatskog kora, a naročito od strane engleskog ministra sir Nevila Hendersona. S njim sam bio u vrlo prijateljskim odnosima. On me je često pozivao, pa smo čitave sate diskutovali o raznim pitanjima, a naročito o unutrašnjoj politici i ekonomskim problemima Jugoslavije.
Ja sam, razume se, kritikovao kraljevu diktaturu svim argumentima koji su mi stajali na raspolaganju, dok je on ustao u njenu odbranu, premda umerenim tonom. Više se slagao sa mojom kritikom ekonomske politike kada sam govorio protiv dirigovane privrede i državne intervencije. Kad bi u Beograd dolazili ugledni Englezi, po pravilu me je zvao da izložim situaciju u zemlji.
Išao sam sa Hendersonom i u lovove, što je bio njegov omiljeni sport. Neobično simpatičan i inteligentan, u ophođenju veoma prirodan, on je osvajao društvo u kome se kretao, pri čemu mu je poznavanje francuskog i nemačkog jezika znatno pomagalo. Dok je u ophođenju bio uglađen i finih manira - nije, međutim, obraćao pažnju na uobičajena pravila diplomatskog ceremonijala, u pogledu oblačenja.
Tako je imao običaj da se pojavi u mekoj kragni, kada je trebalo staviti tvrdu, ili bi došao u običnom odelu umesto u crnom žaketu sa štraftastim pantalonama i tome slično. Kao i većina Engleza, nosio je kišobran i kad treba i kad ne treba, a kad bi išao u lov pantalone su bile izlizane od nošenja, a čarape iskrpljene. U tom nemarnom oblačenju ogledao se neki naročiti "charme", koji ga je približavao okolini u kojoj se nalazio.
Njega je u nošnji imitirao princ Pavle, koji je takođe voleo da se pojavljuje sa zavijenim kišobranom u ruci, sa crnim "halbcilinderom" na glavi, nasuprot Hendersonu, koji je ređe nosio halbcilinder, a češće lak filcani šešir. Pavle je takođe išao u lov u iskrpljenim vunenim čarapama. No, dok je takav način oblačenja "pasovao" Hendersonu, kod princa Pavla to je izgledalo kao nespretno i nategnuto imitiranje. Otuda su princa neki Englezi nazivali snobom.
Kralj Aleksandar je veoma cenio Hendersona kao, uostalom, i ovaj njega. U pogledu princa Pavla i kneginje Olge, mišljenja su podeljena - da li su simpatije Hendersona išle više na stranu kneza ili njegove žene. Ja lično verujem da je Henderson simpatisao kneginju, ali sumnjam da je ona odgovarala istom merom. Svakako, moji prijateljski odnosi sa Hendersonom doprineli su pojačanju moga prijateljstva sa princom Pavlom, po onoj francuskoj izreci: "Les amis de nos amis, sont nos amis".
Iako o tome nismo nikad govorili, ja sam osećao - a svakako je i knez to isto morao osećati - da nijedan od nas dvojice u to vreme nije bio "persona grata" u očima kralja Aleksandra. Obojica smo od strane kralja bili bezrazložno progonjeni, razume se, svaki na drugi način. To nas je još više zbližilo.
Tako je stvoreno jedno prijateljstvo, koje će, neku godinu docnije, posle smrti kralja Aleksandra, doći do svog punog izražaja.
Ono malo putnika što je 9. oktobra 1934. godine sišlo sa mnom, brzo se gubilo ispod pokrivenih, dugih koridora beogradske železničke stanice. Bio sam među poslednjima, kada mi priđe jedan policajac u civilu, koji me je poznavao, da mi poverljivo šapne na uvo:
- Kralj je mrtav, ubili ga u Marselju...
- Nije moguće?
- Da, da, sigurno. Dobili smo izveštaj - ponovi policajac, ovog puta glasno i važnim izgledom čoveka, koji "sve zna", a kad kaže "mi", onda tom rečju obuhvata celu hijerarhiju policijsku od ministra pa do poslednjeg agenta.
Sedoh u auto razmišljajući o tragičnoj sudbini srpskih vladara. Nijedan nije umro u svom kraljevskom krevetu...
U tim mislima stigao sam do kuće, u Milovana Glišića 3. Palo mi je u oči da su sve zavese bile potpuno spuštene. Nikakva svetlost nije dopirala iznutra.


Ubistvo kralja bilo najavljeno
Priredio: Miroslav Janković
U kući zatekoh tri žene, kako zabrinuto ćućore u jednom uglu salona: moja žena i dve komšinice, jedna žena generala Mihaila Bodi, a druga Stevana Karamate, direktora banke. Od njih, razume se, ništa nisam mogao doznati. Izađoh ponovo u varoš, da se detaljnije obavestim.
Usput kupih popodnevno izdanje beogradskog lista "Pravda", misleći da će tu biti kakva vest o atentatu."Pravda", međutim, da bi se pokazala najbolje obaveštena i brzinom tukla sve druge listove, već je unapred složila i rano po podne objavila ceo opis Kraljevog dočeka u Marselju. Tu je bila muzika, govori, oduševljenje, polaganje venca na grob Poilus d'Orient, odlazak vozom za Pariz. Sve kako je maršal Dvora u Beogradu bio predvideo, sve - sem atentata...
Šta će sad da bude u našoj zemlji? Ali, pre svega, kako je tako što uopšte moglo da se desi?
Prve mere predostrožnosti trebalo je preduzeti iz Beograda i u tome cilju bilo je predloženo ministru unutrašnjih dela Živojinu Laziću da se upute nekoliko policijskih agenata u Pariz. Na ovo je ministar odgovorio da bi to koštalo 200.000 dinara (4.000 dolara iz onog vremena) i da je to "veliki zadatak", koji budžet njegovog Ministarstva ne može da podnese.
- Uostalom - dodao je Lazić lakonski - pariska policija bolja je od beogradske...
Tako je otklonjena prva mera obezbeđenja. Što se tiče Pariza i pariske policije, naše poslanstvo u Francuskoj imalo je već nekoliko dana ranije prve nagoveštaje da će krv da padne...
Velike količine crvene boje, boje krvi, bile su prosute pred vrata i po spoljnem zidu našeg poslanstva. Nagoveštaj više nego jasan, ali to ništa nije smetalo da naš ministar u Parizu, dr Miroslav Spalajković, poslednju noć pred Kraljev dolazak, između osmog i devetog oktobra, provede sa svojim najbližim saradnicima, pažljivo proučavajući listu odlikovanja, koje su Francuzi imali da učine pojedinim ličnostima u Jugoslaviji i obratno, listu ličnosti u Francuskoj, koje Kralj treba da odlikuje prilikom svog dolaska.
Nije mnogo veću opreznost pokazala ni pariska policija. U tom pogledu doznao sam za jedan podatak tek za vreme Drugog svetskog rata, kada sam se nalazio na ostrvu Mauritius.
Na tom ostrvu živi jedan bivši inspektor britanske Službe bezbednosti, koji se slučajno nalazio u Parizu početkom oktobra 1934. On se zove Lenjis Gerald i baš neki dan pred 9. oktobar on je razgledao muzej "Louvre" sa jednim od kolega iz pariske policije. Tom prilikom pala mu je u oči jedna mala grupa ljudi, koji su govorili nekim stranim jezikom i takođe se tu kretali. Kad je hteo da im se približi malo više, primetio je kako se oni naglo udaljiše. To mu je bilo sumnjivo i predloži svome francuskom kolegi da prate te ljude i da ih eventualno legitimišu.
- Taman posla! - reći će Francuz. Pariz je pun stranaca... Kad bismo mi svakog legitimisali!...
- Da, ali Vi znate da kroz koji dan ovde dolazi jugoslovenski Kralj... Ovi mi se ljudi čine sumnjivim...
No Francuz nije hteo više ni da sluša šta mu njegov kolega priča.
- A ja sam, evo, sad apsolutno uveren, da su baš ti ljudi bili oni atentatori, spremljeni da ubiju Kralja, - završi g. Gerald.
Možda je iskusni policajac sa ostrva Mauritius, koji je prošao kroz englesku policijsku školu, bio u pravu. U tom slučaju bila je otklonjena još jedna brana sigurnosti za Kraljev dolazak u Pariz.
U međuvremenu, razarač naše ratne flote "Dubrovnik", na kome je putovao Kralj, približavao se francuskoj obali, praćen od stane nekoliko francuskih ratnih brodova.
Noć je bila burna. Kralj je slabo spavao i bio je vrlo umoran, kada se spremao da izađe na obalu.


Nije hteo "čeličnu košulju"
Priredio: Miroslav Janković
Uniforma admirala jugoslovenske flote bila je pripremljena za taj dan i kada mu je njegov verni momak Zečević pomagao da se obuče, predložio mu je da ispod uniforme stavi čeličnu košulju, koju je Kralj imao u svome prtljagu. Ova mera predostrožnosti primenjivana je pokoji put, naročito posle neuspelog atentata na Kralja u Zagrebu, godinu dana ranije...
Kralj je, međutim, odlučno odbio da posluša savet svog starog sluge i tako je i treća mera, koja je eventualno mogla da spase život Kralju, bila odstranjena.
Kralj se iskrcao na obalu, gusto posednutom mnogobrojnim svetom, ali pored uzvika "Živeo!", čule su se i bučne demonstracije marseljskih radnika, socijalista i komunista, koji su demonstrirali protiv Kralja - diktatora.
U jednom momentu kralj je zastao, iznenađen ovim što se dešava i svakako mu je moralo biti veoma čudno, da se tako što moglo desiti. Verovatno da su mu kroz glavu prošla sećanja na njegovog oca, kralja Petra, koji je svršio Vojnu akademiju u Saint-Czr-u, učestvovao u francusko-pruskom ratu 1870 godine i premda ranjen, preplivao reku samo da ne bi pao u nemačko ropstvo. Verovatno da su mu takođe prošla kroz glavu sećanja na solunski front, kada se, 1916-18. godine, borio zajedno sa francuskom vojskom protiv zajedničkog neprijatelja. Zar tako da bude dočekan u Francuskoj, koju je on toliko voleo?
Ali to je sve bilo samo za jedan momenat. Kralj se vrlo brzo pribrao, utišao nelagodnost pri pogledu na grupu demonstranata. Sa svojim uobičajenim osmejkom na licu i živim pogledom, srdačno je pružio ruku pretstavnicima francuske Vlade, koji su došli da ga dočekaju. Sišlo se na kej gde je Kralja očekivao, shodno nekom čudnom protokolu, automobil prefekta okruga Bouches-du-Rhone. Ali kakav auto! To je bio verovatno najstariji model te vrste u Marselju. Kralj i pratioci bili su zaprepašćeni.
Onda je nastao pokret. U automobil su seli desno Kralj, levo od njega francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou, a preko puta od njih general Georges. U svom zadnjem delu kola su bila otvorena, tako da su se Kralj i Barthou mogli lepo da vide, dok je general bio skriven pod krovom automobila.
Od strane marseljske policije bilo je predviđeno da nekoliko motocikla prate Kraljeva kola, ali je na zahtev pretsednika marseljske opštine ta uobičajena mera predostrožnosti bila otklonjena sa razloga "da bi policijska pretnja Kraljevih kola sigurno izazvala proteste celokupnog marseljskog stanovništva, kao mera nedemokratskog karaktera" - rekao je predsednik opštine - a on, kao politička ličnost mora da vodi računa o tome, s obzirom na pretstojeće opštinske izbore u Marselju...
Svakako da je za predsednika opštine bila veća briga da njegova partija ima uspeha na izborima i da on bude ponovo izabran, nego li staranje o bezbednosti jednog stranog gosta, pa makar on bio kralj...
Tako je otstranjena i četvrta i možda najvažnija mera predostrožnosti.
Onda je povorka pošla. Pored Kraljevih kola išao je, kao jedini pratilac, jedan major na konju sa izvučenom sabljom u ruci, saobrazno vojničkim propisima.
Predviđeni program za Kraljev doček sadržavao je kao prvu tačku zvaničnog dela: polaganje venca pred spomenikom francuskih vojnika palim na solunskom frontu, Poilus d'Orient.
Ceo put bio je pokriven masom sveta. Jedno mesto bilo je vrlo stešnjeno time što se na sredini ulice nalazio jedan "refuge" tako da između njega i publike, koja je stajala na ulici, nije bio više prostora za majora da sa svojim konjem jaši pored Kraljevih kola, nego je morao da se reši: ili da ide napred ili pozadi. Ali, umesto da se stavi odmah iza kola, on neobazrivo istrči sa svojim konjem ispred njih. Peta, i poslednja mera predostrožnosti, bila je time otklonjena.


"Čuvajte mi Jugoslaviju"
Priredio: Miroslav Janković
U tome momentu, jedan mladić u skromnom odelu, držeći u ruci pismo, kao da želi da Kralju preda neku molbu, izađe iz redova publike, brzo prođe između žandarma koji su stajali na odstojanju od više metara jedan od drugoga i skoči obema nogama na papuču automobila.
Držeći se levom rukom za prozor od automobila, desnom rukom okinu jednan rafal iz svog revolvera tipa "Parabelum", iz neposredne blizine, pravo u grudi kralja Aleksandra. Kako se posle utvrdilo, jedan od projektila prošao je kroz aortu i smrt je nastupila momentalno.
Tom prilikom je slučajno ranjen u ruku i ministar Barthou, koji je odmah sišao sa kola, tražeći sam sebi lekarsku pomoć. Međutim, usled opšte gužve i nereda, koji je tada nastao, Barthou je uspeo da dođe do jedne apoteke, kada je već bilo dockan. Umro je u bolnici usled velikog gubitka krvi. Inače sama rana, koju je dobio, bila je bezopasna za život.
Kada je major na konju čuo revolverske pucnje za sobom, okrenuo je konja nazad, zaobišao "refuge" i stavljajući se u položaj koji nikako nije smeo da napusti, to jest pored ili pozadi kola, uspeo je sa nekoliko udaraca sabljom da onesvesti atentatora. Ovaj je pao na zemlju, ali je svoju nameru već bio izvršio. U tome su pritrčali policajci koji su mu dali "coup de grdce". Bio je ubijen na licu mesta, pored automobila u kome je ležao mrtav kralj Aleksandar.
Kraljica Marija, koja je imala da putuje s Kraljem na ratnom brodu "Dubrovnik", odustala je od te namere u poslednjem trenutku zbog nemirnog mora. Vratila se iz Boke Kotorske natrag i preko Beograda Orient-Ekspresom otputovala za Pariz. Tamo ju je očekivao ne živi Kralj, nego komunike o njegovoj pogibiji.
U neobično uzbudljivoj atmosferi, u jugoslovenskom poslanstvu u Parizu, pred nekoliko prisutnih činovnika, ministar Spalajković se pribrao toliko da svečano uzvikne: "Kralj je mrtav. Živeo Kralj!"
Svima kao da olaknu. Učini im se da je za jedan neobično težak problem već nađeno rešenje. Jedan je mrtav, ali je već tu drugi, da ga zameni...
Taj drugi, naslednik prestola, Petar, imao je u tome trenutku svega jedanaest godina i nalazio se na školovanju u Engleskoj, u Sandrozd - u, tamo gde idu deca iz visokog engleskog društva.
Oni, koji su imali prilike da gledaju jedan film, tada zabranjen u Jugoslaviji, gde se tačno vidi kako se odigrala scena u momentu atentata u Marselju, mogli su primetiti da je jedini od Jugoslovena, koji je žurio prema kraljevskom automobilu, bio ministar spoljnih poslova Bogoljub Jevtić. Uostalom njegov auto išao je odmah iza Kraljevog, te je njegova pojava bila nešto sasvim prirodno. Ali što je manje prirodno, to je da je iz Kraljevih usta čuo i za istoriju posle preneo poslednje Kraljeve reči. "Čuvajte Jugoslaviju!"
"Temps", tada poluzvanični organ francuske Vlade, dodao je tim rečima još nekoliko, tako da bi Kraljeve poslednje reči imale da glase: "Čuvajte Jugoslaviju i prijateljstvo sa Francuskom!"
S obzirom da je ova rečenica bila malo dugačka za čoveka koji je bio pogođen sa više metaka iz revolvera velikog kalibra, od kojih mu je jedan presekao aortu blizu srca, u docnijim zvaničnim publikacijama, kako francuskim, tako i jugoslovenskim, ograničavalo se na reproduciranje u samo pre dve reči: "Čuvajte Jugoslaviju". Ostalo je izostavljeno.
Da je siroti Kralj bio u stanju da sačeka dolazak Jevtića pa da izgovori baš pred njim te dve reči, to je vrlo teško verovati, ali kako je Jevtić bio jedini svedok i kako su te reči svakako odgovarale idejama koje je Kralj imao, to niko nije hteo posle da vodi diskusiju po tome pitanju. Uzelo se kao istinito, da te dve reči predstavljaju "Kraljev testament".
U takvim okolnostima mudrost nalaže slušati državnike, a ne lekare.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Re: НИ РАТ НИ ПАКТ - Др Милан Стојадиновић

Порука Vranac 12.4.2006. 15:37

8) Ovo je sve što imam ako hoćete da pročitate celu knjigu morate da je kupite u izdanju Glasa javnosti.
Аватар
Vranac
Војвода
Војвода
 
Порука: 10325
Приступио: мар 2006
Место: Београд, Србија

Порука Vranac 12.4.2006. 17:17

Stavite ovo u AKTUELNO da mogu zainteresovani da citaju.
Karadjordje
Ултранационалиста
Ултранационалиста
 
Порука: 765
Приступио: окт 2005

Порука Karadjordje 14.4.2006. 11:48

Ima li gdje da se skine ova knjiga?
blago vjetru jer stalno duuuva!!!
Слика
Аватар
Горан
Војвода
Војвода
 
Порука: 5884
Приступио: мај 2004

Re: НИ РАТ НИ ПАКТ - Др Милан Стојадиновић

Порука Горан 15.4.2006. 0:01

Ја сам књигу нашао и купио у књижари"Никола Пашић" у Београду.
"нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може.
Следећа

Ко је тренутно на Форуму?

Корисници тренутно на Форуму: Нема регистрованих корисника и 41 гостију