srpskinacionalisti.com

Молитве

Форумска правила
  • Овај форум је за дискусије о Православљу; одлазак у цркву, исповест, значење Литургије, свети Оци и њихова учења, славски обичаји итд.
  • Овај форум је за размену мишљења о екуменизму, приоритетима Цркве, улози Цркве у друштву итд.
  • Овај форум НИЈЕ за обелодањивање појединачних преступа црквених лица, нити за опште пљување по Цркви.
  • Учесници су обавезни да се пристојно изражавају и културно односе према другима. Сваки преступ, независно од теме, биће санкционисан.

Обавезно прочитајте Правилник о понашању на Форуму и форумски бонтон пре учешћа у дискусијама!
Аватар
Евсигније
Националиста
Националиста
 
Порука: 493
Приступио: феб 2008
Место: Врбас

Re: Молитве

Порука Евсигније 28.12.2011. 14:56

(ОРИГИНАЛНА ВЕРЗИЈА)

Непознати (друга половина XIV в.)

Исповедна молитва

1 О мне грешному, уви мне грешному, горе мне грешному, љуте мне грешному.

Погибох ва гресех мојих, како ми се дети с грехи мојими, не губи ме Господи, с грехи мојими, и не погуби ме с безакони мојими.

Велици и мнози по истине моји греси и моја безакоња тисушта тисуштами тми тмами пред тобоју, Господи, по все дни и по все ношти и по все часи стреших ти, Господи, прости ме.

Избави ме, Господи, горкија, љутија, злија и напраснија смрти и некраснија.

Даруј ми, Господи слзи покајанија, слзи покајанија, слзи умиљенија.

Даруј ми, Господи, смрт и кончину благу с покајанијем и са слзами и са причаштенијем светих божествених и пречистих Христових тајин са исповеданијем чистим.

Сгреших, Господи, прости ме за име твоје светоје, Господи, прости ме јелика ти сгреших ва все дни живота мојего и по все ношти и по все часи јелико от јуности мојеја и до старости.


2 А се сут греси моји: љубодејаније, прељубодејаније, блуд, нечистота, растљеније тела, раждеженије плоти, истецаније похоти скврније на јаве и ва сне

Сгреших, Господи, прости ме.

3 А се сут греси моји: среброљубије, златољубије, сластољубије, славољубије, самољубије, санољубије, мирољубије, платољубије

Сгреших ти, Господи, прости ме.

4 А се сут греси моји - многословије, љубословије празнословије, скрвнословије, лажесловије, смехословије, блудословије, срамословије, бујесловије, сујесловије, баснословије, спротивсловије, злословије

Сгреших, Господи, прости ме

5 А се сут греси моји: лихоимство, маздоимство, посулоимство, резоимство, чужеимство, опалство и окајанство, насилство, кривосудство, упремство, уноворство, напрасанство, непокорство, лакомство, претебство, ласкрдство, неситство, пијанство, нечувство, неверство, високоумство, светокраденије, суровство, презорство, лицемерство, пронирство, лукавство, збојство, извитство, неумство, непоставство, недостојимство

Сгреших ти, Господи, прости ме.

6 А се сут греси моји:

објаденије, упиваније, блваније, тајнојаденије и оклеветаније, оглаголаније, осужденије, киченије, злонравије, злопомненије, злосрдије, жестосрдије, немилосрдије, шетаније, шептаније, роптаније, хуљеније, кобеније, униније, безчиније, мненије, преније, таштесловије, непослушаније, самоправљеније, неисправљеније молитви, небреженије о својеј души, небреженије о својем спасенији, небреженије о Божјим деле, небреженије о црковном пенији, небреженије о келејној молитве, небреженије мнишскаго правила, небреженије манастирскаго општаго житија

Сагреших ти, Господи, прости ме.

7 А се сут греси моји:

зависти, ненавист, ревност, јарост, скупост, леност, слабост, љутист, бујест, уност, празност, гордост, дрзост, мрзост, горест, острожелчије, наглодушије, сверепство, злокозанство, зломиство, ругатељство, питљивство, стрпотљивство, плењеније, помраченије, превраштеније, развраштеније, пареније, сложеније, смех, клич, плишт, гнев, свар, бој, татба, лажа, свада, обада, обида, вражда, многосаније, ризноје украшеније, скрвних мислеј приманије, посведневноје паденије ва сне и ва јаве, саблажњеније, искушеније.

8 Многажди недостојин си входил јесам ва светују црков и ва свети олтар. многажди недостојин си целовал јесам светоје јевангелије и светија икони и часни крст и мошти светих, многажди недостојин си јал јесми светуја дору и хлеб светуја Богородицу иже от Панагија, многажди недостојин си причастах се светхи и божаствених пречистих тајин Христових, многажди крошку уронил јесам Богородицу светија хлебца или дори или проскури, многажди клет се и ротил се јесам на криве, многажди ва клетву впадох, многажди клетву преступих, многажди многих поклепал јесам, многажди у многих запрел јесам чужего именија, многажди намита лишил јесам мита или најма или мазди јего, многажди у многим посули и мазди взимал јесам, многажди многих лајал јесам, многажди многих укорил јесам, многажди многих похулил јесам, многажди многих злословил јесам, многажди многих саблазнил јесам, многажди многих оскрбил јесам, многажди многих клет јесам, многажди многих бил јесам и до крове а са всеми тиме не простил се јесам многажди осезах и зрех смраднија тајнија детороднија уди моја, многажди на жену или девицу или на отроча красно вазирах с помишљенијем и са желанијем плотским многажди многих обидел јесам, или оклеветал, многажди многих осудил јесам, многажди облених се встати на келејнују молитву и црковноје сборноје пеније на полуноштницу и на утрнују и на молебен или к часом и к литургији и к вечерњи и к нефимону.

9 Не исправил ти јесам, Господи, покајанија и исповеданија на земљи сеј, ва все дни живота мојего, не исправил ти јесам, Господи, ва белцех крштенија а в чрноризцех обета мнишскаго житија и великаго светаго образа скитническаго, и не исправил јесам, Господи, отцем својим духовним ва покајанији и ва исповеданији и ва опитемијах, и не исправил јесам, Господи, поста, поклонов молитви и всакија не створил јесам опитемији и всегда створил јесам дело Божије с небреженијем.

10 Господи, сија все сгреших, сија все исповедују, сих все кају се, сих всех прости ме.

Господи, прости ме, Господи, прости ме, јелико помњу, Господи, сгреших, прости ме.

Господи, помилуј ме недостојнаго, очисти ме, спаси ме грешнаго, окајанаго, скврнаго, нечистаго, недостојнаго и безаконаго, безумнаго, неразумнаго, неистовнаго, злонравнаго, злокозананаго, злообразнаго, злопомнимаго, злопитљивато, злосрдаго, злодејиваго, љубодејиваго, некључимаго, непоставнаго, свраштенаго, развраштенаго, осужденаго, падшаго, слабаго, унилаго, лењиваго, нетрпељиваго, сонљиваго, непослушљиваго, небржљиваго, нечистиваго, непокорљиваго, ластљиваго, роптиваго, стрпотљиваго, гневљиваго, гордељиваго, завистљиваго лукаваго, бестуднаго, безроднаго, бесчинаго, лицемернаго, јароснаго, страстнаго, напраснаго, помраченаго, отемњенаго, окајанаго и ожесточалаго, нечувстнаго, нечловечнаго, непотребнаго, вредноумнаго, сујеумнаго, сујетнаго, суроваго, сверепаго ругатеља, досадитеља постиднаго, мрзкаго, скареднаго, гнуснаго, грубаго, глупаго, глухаго, худаго, беднаго, немоштнаго, смертнаго, тленаго раба својего вредољубца, бљудољубца, плтољубца, смехољубца, славољубца, сластољубца, похотљубца.

11 Уви мне, како хошту от врага избити грехољубив си!

Господи, сгреших, прости ме, прими ме, Господи, кајуштаго се и помилуј ме, Боже, милостив буди мне грешному и помилуј ме, Боже, очисти ме грешнаго и помилуј ме, саздави ме и помилуј ме, бесчисла сгреших, Господи, прости ме.

Исповедају ти се, Господи, Боже небеси и земљи.

Все јаже сут тајнаја срдца мојего јелико отречно светими књигами и јелико отречно ва светом крштенији и јелико ва постриганији обета мнишскаго - а того всего јесам неисправил, а в том јесам ва всем слагал и преступил.

12 Јелико сгреших - паче числа песка морскаго, прости ме, Господи.

Јелико ти сгреших ва все дни живота мојего и јелико ва нињешни дан и ва сију ношт и ва си час.

И всегда без числа сгреших душеју и телом, сном и леностију, омраченијем бесовским, ва помислех нечистих и ва забитији ума.

Сгреших срцем и всеми чувсти, слухом, видом, словом и делом и помишљенијем, вољеју и невољеју.

Нест бо того греха јегоже не створих, но о все кају се, прости ме, Господи, и благослови.
Тако, будући млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста својих. (Отк, 3,16)
http://www.youtube.com/user/Evsignije
Аватар
Краљевина_Србија
Националиста
Националиста
 
Порука: 384
Приступио: нов 2011
Место: Београд, Краљевина Србија

Re: Молитве

Порука Краљевина_Србија 18.8.2012. 14:14

http://www.prijateljbozji.com/index.php ... pre_ucenja

Овде имате молитве за разне прилике.
Од памтивека вуци кољу јагањце,
а никада ниједно јагње није заклало вука;
па ипак је у свету више јагањаца него вукова.

Владика Николај Велимировић
Аватар
Сергей
Четник-почетник
Четник-почетник
 
Порука: 7
Приступио: авг 2012
Место: Москва

Re: Молитве

Порука Сергей 23.9.2012. 19:12

Иисусова молитва
Приложени фајлови
x_344a401a.jpg
Имам сина!
Аватар
Сергей
Четник-почетник
Четник-почетник
 
Порука: 7
Приступио: авг 2012
Место: Москва

Re: Молитве

Порука Сергей 23.9.2012. 19:15

молитва о Сербии
Приложени фајлови
x_93263c5e.jpg
x_93263c5e.jpg (33.05 КиБ) Прегледано 19532 пута
Имам сина!
Аватар
Сергей
Четник-почетник
Четник-почетник
 
Порука: 7
Приступио: авг 2012
Место: Москва

Re: Молитве

Порука Сергей 23.9.2012. 19:18

краткая молитва о детях
Приложени фајлови
Краткая молитва о детях.jpeg
Имам сина!
Аватар
Сергей
Четник-почетник
Четник-почетник
 
Порука: 7
Приступио: авг 2012
Место: Москва

Re: Молитве

Порука Сергей 23.9.2012. 19:19

молитва свт.Николая Сербского
Приложени фајлови
Молитва свт.Николая Сербского.jpg
Имам сина!
Аватар
Камени
Војвода
Војвода
 
Порука: 3946
Приступио: сеп 2004

Re: Молитве

Порука Камени 7.3.2013. 15:39

Patriota86 ::МОЛИТВА ГОСПОДЊА

да буде воља Твоја и на земљи као на небуНије ТАЧАН превод. "Као на небу тако и на земљи" је исправно и логично, види оргинални грчки и старословенски превод. Нажалост, СПЦ не зна ни Оче наш тачно да преведе али зато воле лимузине, ђакузи, златне дворце...

Patriota86 ::
СИМВОЛ ВЕРЕ

И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.


Према одлуци Седмог Васељенског Сабора, треба правити разлику између обожавања (λατρεια), које приличи само Богу, и поштовања (προσκυνησις) које доликује светима.

Зато није свеједно како неки из врха СПЦ мисле да ли кажемо "поштујемо" или "обожавамо" Духа Светог.

Нажалост у врху СПЦ имамо данас Владику који проповеда "рокенрол" и сатанску музику.
http://www.novinar.de/2013/03/07/novost ... nrolu.html
"А оне непријатеље моје који нису хтели да ја царујем њима, доведите овамо и исеците их преда мном" Лк.19, 27

"Камен који одбацише зидари, онај постаде угаони камен. Сваки који падне на тај камен разбиће се, а на кога он падне сатрће га." Лк. 20, 17-18
Аватар
Боки_СРС
Војвода
Војвода
 
Порука: 1048
Приступио: авг 2008
Место: Царство Небеско

Re: Молитве

Порука Боки_СРС 15.5.2013. 6:33

Јел има нека молитва за смањење триглицерида у крви? :|
* јубиларна 888-а порука
"ОПАСНЕ СУ КОРЕ ОД БАНАНЕ"
Аватар
Трећи
Војвода
Војвода
 
Порука: 12571
Приступио: сеп 2004
Место: Јужнобачки округ

Re: Молитве

Порука Трећи 15.5.2013. 8:12

А нека молитва да секира сама нацепа дрва? 8-[
Вук на овцу своје право има
ка' тирјанин на слаба човјека.
Ал' тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!
-Цар Душан-
Ултранационалиста
Ултранационалиста
 
Порука: 742
Приступио: апр 2012
Место: Србија

Re: Молитве

Порука -Цар Душан- 15.5.2013. 19:25

Боки_СРС ::Јел има нека молитва за смањење триглицерида у крви? :|


Најбоље је да се молиш својим речимао као када причаш са овоземаљским оцем, јер наш Отац зна шта је нама највише потребно ал' му је драго кад комуницирамо са Њим, и наравно за све што се молиш тражи то у име Христово.
-Цар Душан-
Ултранационалиста
Ултранационалиста
 
Порука: 742
Приступио: апр 2012
Место: Србија

Re: Молитве

Порука -Цар Душан- 15.5.2013. 19:26

Трећи ::А нека молитва да секира сама нацепа дрва? 8-[

Хахаха Трећи брате, ти си легенда! :lol:
Аватар
Трећи
Војвода
Војвода
 
Порука: 12571
Приступио: сеп 2004
Место: Јужнобачки округ

Re: Молитве

Порука Трећи 15.5.2013. 20:18

Ја то Царе, само дабих указао Бокију колико је његова жеља бесмислена (да не кажем - глупа)... Да му скренем пажњу да молитвама (без обзира колико биле искрене и колико дуго трајале) не може смањити количину масних киселина у крви. То може једино постом и избегавањем масне хране. Ту молитва (уз крканлук масне и јако зачињене хране) није ни од какве помоћи.
Молитва је по дефиницији - жеља. Неке жеље (и поред најискренијих молитви) нису оствариве. А могу бити и те како ефикасне на пољу самоконтроле (што уопште није за потцењивање).
Вук на овцу своје право има
ка' тирјанин на слаба човјека.
Ал' тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!
-Цар Душан-
Ултранационалиста
Ултранационалиста
 
Порука: 742
Приступио: апр 2012
Место: Србија

Re: Молитве

Порука -Цар Душан- 16.5.2013. 6:09

Слажем се!
Аватар
Боки_СРС
Војвода
Војвода
 
Порука: 1048
Приступио: авг 2008
Место: Царство Небеско

Re: Молитве

Порука Боки_СРС 16.5.2013. 8:14

Трећи ::молитвама не може смањити количину масних киселина у крви. То може једино постом и избегавањем масне хране.

Ма мора да и молитва може да помогне... :) Јеси чуо за Острог?
Видиш, постио сам прво 14 дана бели мрс (без меса) а онда 49 дана (углавном на води) пред Васкрс и прекључе су ми вадили крв због неких анализа (шта ти ја знам) и установили да је све у реду осим тих триглицерида који су 2,7 а дозвољено је од 0,5 до 1,7. Немогуће да сам за недељу дана мрса набацио толике триглицериде..?
Једино што кад постим, углавном једем кромпир, а скоро сазнадох да то повећава ова ср*ња.
"ОПАСНЕ СУ КОРЕ ОД БАНАНЕ"
Аватар
Трећи
Војвода
Војвода
 
Порука: 12571
Приступио: сеп 2004
Место: Јужнобачки округ

Re: Молитве

Порука Трећи 16.5.2013. 15:27

Боки_СРС ::Ма мора да и молитва може да помогне... :) Јеси чуо за Острог?
Јесам. И наравно, и даље остајем скептик. Али сам се уверио да је у неким случајевима самосугестија (молитва) може бити ефикаснија чак и од медикамента. Не увек... Рецимо, ако добијеш тровање од покварене хране, можеш се молити колико хоћеш - ако не одеш лекару, умрећеш; осим ако знаш за неки други лек (алтернатива званичној мдицини). Мени је то (са 'алтернативном медицином') успело баш код тровања поквареном храном (иако се храна по мирису, изгледу и укусу уопште није разликовала од здраве).

Видиш, постио сам прво 14 дана бели мрс (без меса) а онда 49 дана (углавном на води) пред Васкрс и прекључе су ми вадили крв због неких анализа (шта ти ја знам) и установили да је све у реду осим тих триглицерида који су 2,7 а дозвољено је од 0,5 до 1,7. Немогуће да сам за недељу дана мрса набацио толике триглицериде..?
Једино што кад постим, углавном једем кромпир, а скоро сазнадох да то повећава ова ср*ња.
Ето... Видиш? :)
Паметније ти је да (добро де, можеш и да се молиш; не може то да науди!) одвојиш мало слободног времена за анализу намирница и њихов утицај на организам. И на проучавање дејства разног лековитог биља. Веруј, може бити веома занимљиво; и изнад свега - корисно.
Вук на овцу своје право има
ка' тирјанин на слаба човјека.
Ал' тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!
ПретходнаСледећа

Ко је тренутно на Форуму?

Корисници тренутно на Форуму: Нема регистрованих корисника и 2 гостију