srpskinacionalisti.com

Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Форумска правила
Обавезно прочитајте Правилник о понашању на Форуму и форумски бонтон пре учешћа у дискусијама!
Cis
Млади националиста
Млади националиста
 
Порука: 96
Приступио: сеп 2006

Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Cis 16.10.2006. 15:31

Prema politickim liderima u Srbiji, Republici Srpskoj i Krajini, Mladic nije pokazivao znake poslušnosti. On nije hteo da bude covek koji samo ispunjava zadato. Naprotiv. O njegovom cvrstom i osionom stavu, cak i prema Slobodanu Miloševicu svedoci vojni anliticar Ljubodrag Stojadinovic, koji je za vreme rata bio posrednik u komunikaciji zvanicnog Beograda i Srba u BiH:

- Jednom prilikom, kada je uspostavljena veza, Miloševic je besno poceo da urla na Mladica. Zapretio je da ce da ga streljati. U pitanju je bila priprema akcije u Srebrenici. Mladic je Miloševicu odgovorio vrlo grubo: "Nemoj da se dereš na mene, nisam ja tvoja žena, ako na nju uopšte smeš da povisiš ton!". I spustio slušalicu. Ja sam tek kasnije, oko pola cetiri ujutru, uspeo da uspostavim vezu sa Ratkom, i pitao sam ga šta da kažem Miloševicu. Mladic je rekao: "Nosite se u pizdu materinu svi, i vi i on!

PRAMEN CERKINE KOSE
SAMOUBISTVO cerke Ane ostavilo je neizbrisiv trag na generalu Mladicu. Ljubodrag Stojadinovic smatra da je taj gubitak mogao robusnom generalu da zamagli osecaj za patnje drugih, a narocito neprijatelja. O teškom preživljavanju tih trenutaka svedocio je dr Zoran Stankovic, patolog, koji je obdukcijom potvrdio da je Ana iz ocevog trofejnog pištolja pucala sebi u glavu.

- Mladic mi je rekao - kaže Stankovic - da odsecem pramen njene kose i da ce ga cuvati do kraja života. Ucinio sam kako je tražio. Dao sam mu i metak koji sam izvadio iz njene glave. Moji tehnicari obukli su Anino telo, a on je poceo da šminka njeno lice.


Evo osnovnih podataka iz Mladicevog personalnog kartona:

Dan, mesec i godina rodenja: 12. mart 1942. Mesto rodenja: selo Božanovici, opština Kalinovik. Narodnost: Jugosloven. Ocevo ime: Nedo (poginuo u NOR), majka domacica. U stalni sastav JNA primljen: 27. novembra 1965. Rod, služba: pešadija. Clan SKJ od 12. februara 1964.

U personalnom kartonu precizno su navedeni podaci o Mladicevoj vojnickoj karijeri - školovanje, usavršavanje i napredovanje u službi, do ocena koje je dobijao na komandnim dužnostima. U cin pešadijskog potporucnika proizveden je 1965, u cin porucnika (1967), kapetana (1971), kapetana prve klase (1974), potpukovnika (1983), pukovnika (1988), general-majora, vanredno (1991), general-potpukovnika, vanredno (1992).

Bio je komandir voda, cete, komandant bataljona, brigade, puka, korpusa u Kninu i zamenik komandanta vojne oblasti u Sarajevu. Službovao je u Skoplju, Kumanovu, Štipu, Ohridu, Prištini, Kninu i Sarajevu. Ukazom predsednika RS profesionalna vojna služba prestala mu je 7. marta 2002.

HAŠKO tužilaštvo zainteresovano je da iz Mladicevog dosijea, pre svega, sazna njegovo kretanje u službi: kada je i od koga unapredivan u koji cin, posebno ko mu je dodelio najsjajnije epolete i ko ga je penzionisao.

Mnogima nije bilo jasno zašto se Hag toliko interesuje za taj obican "papir", kad je manje-više sve poznato iz karijere generala Mladica. Medutim, kad je njegov personalni karton krajem juna 2005. godine, po odluci Vrhovnog saveta odbrane, stigao u Haško tužilaštvo, i kada je ekspresno zaveden kao dokazni materijal u procesu protiv Slobodana Miloševica, videlo se "u kom grmu leži zec".

Prema ocenama Haškog tužilaštva, na osnovu tog papira može da se vidi direktna povezanost izmedu zvanicnog Beograda i rata u BiH, i to u vreme kada vojska tadašnje Jugoslavije zvanicno nije bila ukljucena u taj ratni konflikt.

U personalnom kartonu Ratka Mladica, u rubrici "tok službe" piše da je u vreme kad je bio komandant Vojske RS, dva puta unapredivan. I to ne u RS i od predsednika RS Radovana Karadžica, nego iz Beograda. Unapredenje je potpisao Zoran Lilic. Mladic je 4. oktobra 1991. vanredno proizveden u cin general-majora, a vec 24. aprila 1992, opet vanredno, u cin general-potpukovnika.

Prema onome što je Karla del Ponte izjavila, Haško tužilaštvo ima nameru da u procesu protiv Mladica koristi upravo ove podatke iz njegovog personalnog kartona kao krunski dokaz o direktnoj povezanosti zvanicnog Beograda sa ratom u BiH. I to bez obzira na to što u Mladicevom dosijeu nema preciznih navoda o njegovom formalnom statusu tokom ratnih zbivanja. Ali postoji beleška o njegovom odlasku u penziju "po potrebi službe", od 28. februara 2002. Procedura penzionisanja generala Mladica zahtevala je ukaz predsednika SRJ, koji je objavljen u vojnom službenom listu. Del Ponteova je na osnovu toga zakljucila da su "srpski politicki lideri znali da se Mladic nalazi na listi profesionalnih vojnika koje placa Vojska SCG i to u trenutku kada su tvrdili da nema podataka o tome gde se on nalazi".
MLADIC je penzionisan na osnovu dokumenta kojeg je potpisao tadašnji predsednik SRJ Vojislav Koštunica. Za Karlu del Ponte mali problem predstavlja to što u dosijeu nema podataka o tome na kojoj je dužnosti Mladic bio u trenutku kada je postao penzioner. Ono što je s tim u vezi poznato, jeste da je bivša predsednica RS Biljana Plavšic ukaz o Mladicevom penzionisanju potpisala krajem 1996. Taj ukaz ocigledno nije uvažen u Beogradu, i on se, prema podacima iz personalnog kartona, i dalje nalazi na listi 30. kadrovskog centra.

Kada je ovaj centar u pitanju, postoje razlicita mišljenja o njegovoj ulozi. On se, pre svega, bavio administrativnim vodenjem pojedinih oficira, a ne direktnom vezom u sistemu rukovodenja i komandovanja prilikom operativnih borbenih dejstava. Karla Del Ponte, medutim, nada se da ce uspeti da dokaže baš tu vezu, a time i vezu na strateškom nivou planiranja dejstava na liniji Miloševic - Mladic.

Za Mladicevu karijeru u oružanim snagama SRJ znacajan trenutak predstavlja njegovo imenovanje na mesto komandanta strateške grupacije Druge vojne oblasti u Sarajevu. Na tu dužnost postavljen je ukazom predsednika Jugoslavije, koji je donet samo dva dana pre nestanka te zemlje. Mladic je preuzeo dužnost 9. maja 1992. kada je u BiH uveliko kljucao gradanski rat. U personalnom kartonu, vodenom u Beogradu, nisu, medutim, zabeležene odluke donete na Palama o Mladicevom postavljanju za komandanta Vojske RS, ni o promeni dužnosti, jer je 19. maja te godine prestala i fakticki da postoji Druga vojna oblast.

PARALELNI DOSIJE
U MLADICEVOM personalnom kartonu, koji je stigao u Hag, nema traga o tome šta se dešavalo sa njegovom karijerom od postavljanja za komandanta Druge vojne oblasti do penzionisanja 2002. godine. To, prema stavovima Haga, jasno pokazuje da "postoji paralelna dokumentacija stvorena s namerom da se prikrije stvarno stanje i povezanost Beograda sa gradanskim ratom u BiH". Kao primer za to navodi se Mladiceva najsjajnija epoleta. Prema izvornom dokumentu, koji Hag poseduje, Mladic se vodi kao general-potpukovnik. Medutim, u paralelnom dosijeu koji se vodi u 30. kadrovskom centru, zapisan je i ukaz tadašnjeg predsednika SRJ Zorana Lilica, povodom Dana VJ 16. juna 1994. kojim je Mladic unapreden u cin general-pukovnika. Taj cin on je javno nosio sve do penzionisanja.

Mislio sam svojom glavom
14. oktobar 2006

OFICIRSKA karijera Ratka Mladica zapocela je u Skoplju, 4. novembra 1965. Tog dana preuzeo je dužnost komandira automaticarskog voda u puku. Tri dana kasnije njegova jedinica ucestvovala je na manevrima "Jesen 65" kojoj je prisustvovao i tadašnji državni sekretar za narodnu odbranu Ivan Gošnjak. Mladic je imao cin porucnika i bio najmladi oficir koji je na toj vežbi komandovao jedinicom.

Dobar deo svojih vojnickih dana Mladic ce provesti u Makedoniji. Obavljace razne dužnosti u garnizonima u Skoplju, Kumanovu, Ohridu i Štipu. U Prištinu je prekomandovan 25. januara 1991. Imao je cin pukovnika i bio pomocnik komandanta Prištinskog korpusa.

Mladic se zatekao u obilasku karaule "Morina" na jugoslovensko-albanskoj granici kad ga je pozvao komandant Trece vojne oblasti i saopštio mu odluku da je prekomandovan u Knin. Na pitanje komandanta šta misli o toj odluci, Mladic je odgovorio:

- Nemam šta da mislim, odluku moram da sprovedem.

Pretpostavljeni ga je zatim upozorio da ide na niži položaj, ali Mladic nije mislio tako.

- Za mene to nije bila degradacija, vec izraz poverenja - govorio je kasnije. - Želeo sam da doprinesem da se spreci rat. U Sloveniji je vec sve gorelo. Voden je brutalan rat protiv JNA. Našim kasarnama su iskljucivane voda i struja, a nedužni vojnici su ubijani. Bilo je to maksimalno ponižavanje vojske i države.

Mladic je 29. juna 1991. helikopterom odleteo u Knin. Ocenjujuci svoje službovanje u Makedoniji, on kaže:

- Bio sam na meti tadašnjeg antisrpskog generalštabskog lobija koji je inklinirao cepanju zemlje. Bio me je glas "neposlušnog starešine". Ali ja nisam bio neposlušan, samo sam razmišljao svojom glavom.

A prava lavina gneva srucila se na njega po dolasku u Knin. Tamo su ga hrvatski mediji satanizovali i proglasili za zlocinca. Novine su tada zabeležile i ovo Mladicevo upozorenje:

- Cutanje i pasivnost nece raznežiti koljace i ubice. Ko nije shvatio da je došlo vreme biti ili ne biti, ostace na bunjištu istorije. Zlu, koje nam je odnekud poslato ili vaskrslo na našem tlu, treba da se suprotstavimo svim raspoloživim sredstvima.

Na pitanje šta je za njega tada bilo najteže, odgovorio je:

- Nije bilo jasne politicke platforme sa koje je trebalo dejstvovati. Vrlo teško je bilo osloniti se na ono što je dolazilo s najvišeg državnog i vojnog vrha. Oni su uglavnom tapkali za dogadajima. Mere koje su tada preduzimane bile su nedovoljne da bi se brod koji tone usmerio u drugom pravcu.

Mladic naglašava da mu je, ipak, najteže padalo stradanje vojnika i kolega u blokiranim kasarnama. I navodi sledeci primer:
Kad je u selu Žrnovici kod Splita bila opkoljena velika grupa oficira JNA, oni su zatražili od posmatraca EZ da im doture hranu. Angažovao se italijanski ambasador Budoli i poslao im konzerve hrane za pse. To je strašno razbesnelo Mladica. Dohvatio je telefon i posredniku Velmanu rekao: "Vi ste Švaba. Ubicu vas ako za deset minuta mojim drugovima ne pošaljete pravu hranu." Velman je pretnju ozbiljno shvatio. Oficiri JNA dobili su hranu za ljude.

Mladic ovako opisuje nacin na koji je izabran za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske:
- Bilo je to u maju 1992. godine. Posle napada na kolonu Druge vojne oblasti u Sarajevu, u Beograd me je pozvao tadašnji nacelnik Generalštaba Blagoje Adžic. Razgovarali smo više od jednog sata. Primio sam odgovarajuce zadatke i avionom stigao u Udbinu, a odatle automobilom u Knin. Samo što sam ušao u komandu kninskog korpusa, dali su mi vezu sa generalom Adžicem. On mi je naredio da odmah predam dužnost i dodem u Beograd. Obavestio me je da sam prekomandovan u Sarajevo. Zamenicu generala Milutina Kukanjca, tadašnjeg komandanta Druge vojne oblasti.

Mladic kaže da je to za njega bio šok, ali ne i ono što se desilo u sarajevskoj Dobrovoljackoj ulici kad je masakrirana jedna jedinica JNA. On tvrdi da je generala Kukanjca blagovremeno upozorio da vojsku izmesti iz Sarajeva, ali ga ovaj nije poslušao:

- Upitao sam Kukanjca: Je li vam komanda još u onom Solunu?Kakvom Solunu? - iznenadio se on. Tamo na Bašcaršiji - rekao sam ja. A on kaže: Jeste. Nece valjda da bude u tvom Kalinoviku. Odmah naredite generalu Prašcevicu da vojsku izmesti - kazao sam ja. Ali general Kukanjac moje reci nije shvatio kako valja. Kasnije je vec bilo kasno.

Mladic kaže da je u Sarajevu zatekao vrlo tešku situaciju. Hrvatski i muslimanski mediji širili su stravicnu mržnju prema Srbima i JNA. A mnogi oficiri ovde su proveli ceo svoj radni vek. Tu su zasnovali familije, a sad su morali da izmeštaju vojsku i spasavaju njenu imovinu ostavljajuci svoje najmilije na milost i nemilost Alijinim bojovnicma.

Ideju da formira glavni štab srpske vojske Mladic je imao cim je primio dužnost komandanta Druge vojne oblasti. To je sebi postavio kao prioritetni zadatak:

- Meni je odmah bilo jasno da ce se tu odigrati veliki istorijski dogadaji. Nezvanicno sam tada saznao da je vec doneta odluka da se JNA povuce sa prostora BiH. To me je strašno potreslo. Nisam mogao poverovati da ce goloruk srpski narod biti ostavljen na cedilu.

Mladic nije sedeo skrštenih ruku. Poceo je da prikuplja ljude i formira glavni štab srpske vojske. Nešto oficira poveo je sa sobom iz Knina, drugi su bili rodom iz BiH.

Odluka o povlacenju JNA iz Bosne i Hercegovine doneta je 12. maja 1992. To je za Mladica bio znak da privede kraju formiranje srpske vojske i njenog glavnog štaba.

- Završni cin obaljen je na skupštinskom zasedanju u Banjaluci, 11. i 12. maja 1992. - kaže Mladic. - Otišao sam tamo i sreo se sa dr Radovanom Karadžicem i poslanicima. Oni su mi saopštili da je na najvišem vojno-politickom nivou doneta odluka da ja preuzmem dužnost komandanta srpske vojske.
(Nastavlja se)

Za mene nema - nazad
15. oktobar 2006

GENERAL Mladic umeo je da pleni medijsku pažnju. Rado je primao domace i strane novinare i s njima razgovarao u ambijentu prve borbene linije. Jedni su ga opisivali kao heroja, drugi kao zlocinca. Za jedne je bio andeo, za druge davo.

Na vrhuncu svoje vojnicke moci nikog nije brenovao. Verovao je, kao i Radovan Karadžic, da bosanski Srbi imaju vojsku kojoj niko ništa ne može. Karadžic je u sebi video i Karadorda i Miloša. Govorio je da je stvorio novu srpsku državu a da nije izgubio nijednu bitku. Neprijatelja je tukao jednom rukom, dok je drugu držao vezanu. Za vecinu Srba u Bosni Mladic je bio mitska licnost, novi vojvoda Mišic.

Mladic obožava šahovsku igru. Za sebe je kazao da je igrac koji prvi vuce potez i da ce zbog toga medunarodna zajednica izgubiti mec sa njim. Kad je NATO zapretio da ce bombardovati srpske položaje, Mladic je odgovorio da ce on bombardovati London. "Moramo preci u protivnapad na liniji Trst-Bec i udariti po onima koji su otpoceli ovaj rat i poturili nam kao topovsku hranu nesrecne Slovence, Hrvate i Muslimane."

Evo šta je Mladic govorio i kakve je poruke slao u periodu od 1993. do 1997.

* - Ne volim ja da na politicka pitanja odgovaram. Na tim relacijama nisam dovoljno pripremljen, niti sam dužan da o tome mislim. Ja sam cist vojnik.

* - Nikad nisam izdao zadatak i naredenje mojim jedinicama da se povuku. To ne bih ucinio ni po cenu da imam milion života i da treba sve da ih izgubim. Za mene nema - nazad. Nazad ide samo vojska koja je poražena. Srpska vojska nikad nije bila poražena, niti ce biti. Nikad nema da se ide nazad.

* - I kad bi se priznavalo fakticko stanje, videlo bi se koliko su Srbi ošteceni. Oni bi sad da nam uzmu one teritorije gde su nas poklali u Prvom, Drugom i u ovom ratu. Uzmimo, na primer, Posavinu. Mi imamo dokumente da su Srbi 450 godina tu placali porez. E, sad oni bi tu da nam daju nekakav koridor. Ma, kakav koridor! Koridor je ako bismo mi išli sada u Zagreb, preko Ivanjic Grada, to bi bio koridor, a Posavina je srpska zemlja i tu nema nikakvog koridora.

* - Gledao sam kako mi u Sarajevu gori kuca, a nisam znao da li mi se iz nje spasla porodica. Znao sam ko je palikuca. Prvi komšija. Ali, nisam dozvolio da se nijedan hitac ispali u tom pravcu... Odbio sam da idem u selo Šunje, na Ivan Sedlu, odakle su protiv nas dejstvovali sinovi onih oceva koji su mi tu ubili oca. Upravo zato, da sam sebe ne bih zatekao u osveti.

* - NATO nije odbrambeni savez, vec ofanzivna komponenta strategija širenja sfera uticaja. NATO je nokautirao sam sebe, on vec "visi" kao prezrela kruška i samo je pitanje kada ce pasti.

* - Hrvati i Muslimani su nas izjurili iz Zenice, Zagreba, Šibenika, Splita i traže da nešto delimo. Šta možemo da delimo? Delicemo ono što smo im ostavili tamo. Šta imaju oni sa mnom da dele? Možda moj Kalinovik! Nema podele ni u Kalinoviku, ni u Kupresu, ni u Posavini, ni na Ozrenu. To je srpsko. Bitni su rezultati rata. Oni sad kažu: necemo priznavati rezultate rata. Pa, što su onda ratovali? Srpsko se zna: ne daje se na sablji uzeto.

* - Srbi ne drže ništa što je tude. Štaviše, u Sarajevu i oko njega ne držimo ni sve što je naše. U Sarajevu su najviše uložili Srbi, jer je ovaj grad podignut na srpskoj teritoriji... A sarajevski Srbi su mucenici 20. veka. Tamo se u privatnim zatvorima Srbi muce, siluju naše žene, sestre i majke. Srbi se ubijaju ili izlaze kao kosturi, kao leševi. Oni su ostali bez imovine, decenijama i vekovima sticane. Sve što su njihovi preci i oni posle njih stvarali - uništeno je, oteto i opljackano.
* - Mi Srbi smo se opametili. Necemo više dozvoliti da nas razdvajaju ni simboli, ni obeležja, a ni ciljevi, pa ni bilo ciji crteži - mape. Moramo uciniti sve da više nikada u istoriji Srbin ne okrene oružje na Srbina, ma šta jedni o drugima mislili.

* - Naš cilj jeste i ostaje ujedinjenje svih srpskih zemalja, od Knina preko Banjaluke i Sarajeva do Beograda. Ono što je dopušteno nemackom narodu - da živi u jednoj državi - ne može biti uskraceno srpskom narodu. Nedopustivo je da mi Srbi jednim ugovorom budemo razbijeni na tri dela.

* - Drina nikad nije bila granica, niti ce biti. Drina je naša kicma. Ona protice kroz centar srpskih teritorija. O njoj treba da pevamo bar onoliko koliko pevamo o Moravi. Znate li kako je nastala Drina? Od suza srpskih majki.

* - Pita me hrvatski general: Šta cemo za Jajce? Ja mu kažem: Gde ide da vi Hrvati imate tri Jajca, a mi Srbi samo dva. I zauzmemo Jajce.

* - Kasijus Klej je za mene bokser svih vremena. Sve svoje protivnike tukao je kako je hteo, najavljujuci u kojoj ce rundi koga nokautirati. Mi smo u ratu slicni Kleju. Nenadmašni smo u borbama. Ali, izmedu borbi mi nismo Kasijus Klej.

* - Zna se šta su Turci. U stvari, ovi Muslimani nisu ni Turci, oni su poturice. Oni su izdali srpski narod i davili ga 500 godina. To je bio najgori ološ srpskog naroda koji je promenio veru. Promeniti veru - znaci izdati svoj narod, izdati sebe. Oni nemaju nikakvog uporišta.

* - Mi ne želimo da nestanu Muslimani i Hrvati. Svugde gde je njihovo, neka žive u miru. I mi sami cemo im to omoguciti. Hocemo samo da rašcistimo neke stvari iz istorije, da im kažemo: to ste nam dužni, ali vam opraštamo zbog toga i toga. I živite tu gde ste. Ne smetajte nam, necemo vam smetati.

* - Bio bih zabrinut zbog toga što su me Amerikanci, Hrvati i Muslimani proglasili za ratnog zlocinca kada bi u Francuskoj ili u Americi bila najavljena lista ratnih zlocinaca koji su napravili zlocine kod Dijen Bijen Fua, po Vijetnamu, Kambodži i drugim mestima. Ja nisam otišao da ratujem ni u Vijetnam, ni Okinavi, vec branim svoj narod. To mi je dužnost i obaveza, kao oficira. A to što me Muslimani i Hrvati proglašavaju za ratnog zlocinca, tome ne pridajem ni pet para.

*Koliko je realno da vas uhapse?

- Bilo bi najbolje da pitate one koji misle da mogu da me uhapse.

*Kako je tu, gde ste?

- Moglo bi da bude bolje. (7. februar 1996)SRPSKI VRAT

- KAD smo potpisivali sporazum o prekidu neprijateljstava oko Srebrenice i Žepe postavilo se pitanje kojim jezikom da pišemo. Ja sam tražio da se napiše cirilicom. Cisto sam se šalio sa njima. Hajde, velim, da napišemo cirilicom ovaj ugovor i na srpskom jeziku. Oni kažu: "Može li i na bosanskom jeziku?" Koji ti je to, bre, jezik? Pišite na tom bosanskom. Oni onda udare sa nekim novim hrvatskim izrazima, ali video sam da im to teško ide. Valjda ce poceti uskoro da govore turski... Mi nemamo ništa protiv toga da oni budu na svome, a mi na svome. Jedino, mi ne možemo više podnositi da nam budu na vratu. Držali smo ih na vratu 692 godine. Ne može više. Srpski vrat nije više za tudina.

(Nastavice se)
Аватар
Банат
Војвода
Војвода
 
Порука: 4499
Приступио: сеп 2005

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Банат 16.10.2006. 16:29

:shock:
Аватар
Чича
Војвода
Војвода
 
Порука: 1179
Приступио: апр 2006
Место: Велика Србија, Бијељина, Маде Ин Сарајево

Порука Чича 16.10.2006. 18:53

Јели ти оно издајничко ђубре овај Стојадиновић што се на свакој емисији У92 појављује као неки велики познавалац дела Ратка Младића,ала човек лупа,не чита ми се ако је то тај.
А није лоше ово на крају за босански,ако сам то добро сватио.
Слика
„...ако треба ми ћемо понаво
за Косово храбро ратовати,
Космет бранит а Скадар мјеркати,
остаћемо овде ђе и јесмо
још се Скадра одрјекли нијесмо“
Cis
Млади националиста
Млади националиста
 
Порука: 96
Приступио: сеп 2006

Порука Cis 16.10.2006. 19:45

Чича ::Јели ти оно издајничко ђубре овај Стојадиновић што се на свакој емисији У92 појављује као неки велики познавалац дела Ратка Младића,ала човек лупа,не чита ми се ако је то тај.
А није лоше ово на крају за босански,ако сам то добро сватио.


Ako ne budes citao ja ti prenosim najvazbije detalje iz njegove biografije:

Dan, mesec i godina rodenja: 12. mart 1942.
Mesto rodenja: selo Božanovici, opština Kalinovik.
Narodnost: Jugosloven.
Ocevo ime: Nedo (poginuo u NOR), majka domacica.
U stalni sastav JNA primljen: 27. novembra 1965.
Rod, služba: pešadija.
Clan SKJ od 12. februara 1964.
Cis
Млади националиста
Млади националиста
 
Порука: 96
Приступио: сеп 2006

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Cis 16.10.2006. 19:46

Банат :::shock:
8)

Ajde ta ti prevedem, jer nisam siguran da si razumeo poruku:

Kad pocnes da buljis kao sova, stavi naocare,
da ti se ljudi ne smeju.
Последњи пут изменио Cis дана 16.10.2006. 20:14, измењено укупно 1 пут.
Аватар
Чича
Војвода
Војвода
 
Порука: 1179
Приступио: апр 2006
Место: Велика Србија, Бијељина, Маде Ин Сарајево

Порука Чича 16.10.2006. 20:03

Cis ::
Чича ::Јели ти оно издајничко ђубре овај Стојадиновић што се на свакој емисији У92 појављује као неки велики познавалац дела Ратка Младића,ала човек лупа,не чита ми се ако је то тај.
А није лоше ово на крају за босански,ако сам то добро сватио.


Ako ne budes citao ja ti prenosim najvazbije detalje iz njegove biografije:

Dan, mesec i godina rodenja: 12. mart 1942.
Mesto rodenja: selo Božanovici, opština Kalinovik.
Narodnost: Jugosloven.
Ocevo ime: Nedo (poginuo u NOR), majka domacica.
U stalni sastav JNA primljen: 27. novembra 1965.
Rod, služba: pešadija.
Clan SKJ od 12. februara 1964.


Све у свему човек легенда.
Слика
„...ако треба ми ћемо понаво
за Косово храбро ратовати,
Космет бранит а Скадар мјеркати,
остаћемо овде ђе и јесмо
још се Скадра одрјекли нијесмо“
Аватар
Банат
Војвода
Војвода
 
Порука: 4499
Приступио: сеп 2005

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Банат 16.10.2006. 22:20

Cis ::Ajde ta ti prevedem, jer nisam siguran da si razumeo poruku:

Kad pocnes da buljis kao sova, stavi naocare,
da ti se ljudi ne smeju.


:shock:
Аватар
vemavuk
Војвода
Војвода
 
Порука: 15972
Приступио: апр 2006
Место: београдски пашалук

Порука vemavuk 17.10.2006. 0:41

Чича ::
Cis ::
Чича ::Јели ти оно издајничко ђубре овај Стојадиновић што се на свакој емисији У92 појављује као неки велики познавалац дела Ратка Младића,ала човек лупа,не чита ми се ако је то тај.
А није лоше ово на крају за босански,ако сам то добро сватио.


Ako ne budes citao ja ti prenosim najvazbije detalje iz njegove biografije:

Dan, mesec i godina rodenja: 12. mart 1942.
Mesto rodenja: selo Božanovici, opština Kalinovik.
Narodnost: Jugosloven.
Ocevo ime: Nedo (poginuo u NOR), majka domacica.
U stalni sastav JNA primljen: 27. novembra 1965.
Rod, služba: pešadija.
Clan SKJ od 12. februara 1964.


Све у свему човек легенда.


чича видиш како и ми комунисти можемо бити легенде.
До године у Приштини- придружите се СРПСКИ НАЦИОНАЛИСТИ
Кент
Ултранационалиста
Ултранационалиста
 
Порука: 963
Приступио: јул 2006

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Кент 17.10.2006. 0:59

Слика

Прослава Видовдана на Соколцу 1995. године. Владика горњокарловачки Никанор, др Радован Караџић и ћенерал Ратко Младић

Мени ово не личи на комунисту...
НАПРЕД СРБИЈО!

Томислав Николић,Божидар Делић,Гојко Радић,Милета Поскурица,Добрислав Прелић-Доки,Ото Киш Мартон,Предраг Мијатовић,Јоргованка Табаковић,Мићо Роговић,Вучета Тошковић и Зоран Бабић.
Cis
Млади националиста
Млади националиста
 
Порука: 96
Приступио: сеп 2006

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Cis 17.10.2006. 3:35

Kent ::Слика

Прослава Видовдана на Соколцу 1995. године. Владика горњокарловачки Никанор, др Радован Караџић и ћенерал Ратко Младић

Мени ово не личи на комунисту...


Ne treba ni malo sumnjati u cinjenicu da je Ratko Mladic bio komunista u dusi.

Kako ja to mogu da znam kada ga licno ne poznajem ?

Evo kako.

Tacno je da je bilo mnogo oportunista koji su se uclanjivali u partiju zbog boljih polaznih pozicija u zivotu, a ne iz licnih ubedjenja. Clanovi SKJ su nesumnjivo imali povoljnije polazne pozicije u zivotu.

Kako onda ja mogu da znam da Ratko Mladic nije bio oportunista ?

Prema njegovom nacionalnom izjasnjavanju. Ratko se izjasnio kao Jugosloven. To je dokaz da je zaista verovao u ideologiju komunizma.
U ono vreme nije bilo opasno izjasniti se kao Srbin ukoliko osoba nije "skretala sa Titovog puta".

S druge strane, jos u vreme "komunizma" nije bila nikakva tajna da srpski koministi idu na slave, ili da neko iz njihove familije organizuje slavu i pozove rodjake u goste. Naravno, u vreme kada je fotografija snimljena taj obicaj se jos vise rasirio.
Cis
Млади националиста
Млади националиста
 
Порука: 96
Приступио: сеп 2006

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Cis 17.10.2006. 3:38

Банат ::
Cis ::Ajde ta ti prevedem, jer nisam siguran da si razumeo poruku:

Kad pocnes da buljis kao sova, stavi naocare,
da ti se ljudi ne smeju.


:shock:


Vidim da ponovo nisi shvatio. Ovog puta bicu precizniji:

Kad pocnes da buljis kao sova, stavi naocare ZA SUNCE,
da ti se ljudi ne smeju
Аватар
Трећи
Војвода
Војвода
 
Порука: 12571
Приступио: сеп 2004
Место: Јужнобачки округ

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Трећи 17.10.2006. 5:01

:shock:
Вук на овцу своје право има
ка' тирјанин на слаба човјека.
Ал' тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!
Аватар
Милашин
Војвода
Војвода
 
Порука: 3238
Приступио: мар 2006
Место: Жртвеник за лажног десничара Мартовског зеца

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Милашин 17.10.2006. 5:22

:shock:
'Зашто би ДБ радила против породице Милошевић?

"Зато што је то била издајничка државна безбедност која ради за стране интересе и која хоће да влада државом уместо оних који су изабрани да владају државом на изборима."

"Та државна безбедност је формирала све опозиционе партије, формирала руководства тих партија
, спроводила своју операцију довођења Ђинђића на власт. И шта сад ја треба да ћутим о томе, као да не знамо шта је био пројекат државне безбедности..."
Аватар
Чича
Војвода
Војвода
 
Порука: 1179
Приступио: апр 2006
Место: Велика Србија, Бијељина, Маде Ин Сарајево

Порука Чича 17.10.2006. 10:31

vemavuk ::
чича видиш како и ми комунисти можемо бити легенде.


Наравно да не можете.Хришћански је праштати човекове раније грешке ако се покаје и изађе на прави пут,а о тако истакнутом и доказаном српском националисти да не говоримо,као што је некада Савле гонио хришћане а онда постао њихов светац и учитељ Христове речи.Има ту лепе симболике зар не.
Слика
„...ако треба ми ћемо понаво
за Косово храбро ратовати,
Космет бранит а Скадар мјеркати,
остаћемо овде ђе и јесмо
још се Скадра одрјекли нијесмо“
Аватар
Милашин
Војвода
Војвода
 
Порука: 3238
Приступио: мар 2006
Место: Жртвеник за лажног десничара Мартовског зеца

Re: Ratko Mladic - delovi iz feljtona Vecernjih Novosti

Порука Милашин 17.10.2006. 10:55

Човек који је толико антиглобалистички и патриотски расположен, свакако заслужује да носи епитет саборца Че Геваре. :D


Прави Гевариста :)
'Зашто би ДБ радила против породице Милошевић?

"Зато што је то била издајничка државна безбедност која ради за стране интересе и која хоће да влада државом уместо оних који су изабрани да владају државом на изборима."

"Та државна безбедност је формирала све опозиционе партије, формирала руководства тих партија
, спроводила своју операцију довођења Ђинђића на власт. И шта сад ја треба да ћутим о томе, као да не знамо шта је био пројекат државне безбедности..."
Следећа

Ко је тренутно на Форуму?

Корисници тренутно на Форуму: Majestic-12 [Bot] и 52 гостију